Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Self-reported walking, balance testing and risk of fall among the elderly

Bergland, Astrid ; Jarnlo, Gun-Britt LU and Wyller, Torgeir Bruun (2006) In Tidsskrift for den Norske Laegeforening 126(2). p.176-178
Abstract
BACKGROUND: Falls represent an important health problem among the elderly. Balance testing as well as registration of self-reported balance problems may be appropriate in order to predict the risk of future falls. MATERIALS AND METHODS: Self-reported walking was assessed in 307 randomly selected women 75 years or older living at home. The women underwent testing of gait and balance and were followed up for one year with respect to falls and fall-related injuries. RESULTS: 155 of the women fell during the observation period; 308 falls were reported. 13% of the falls resulted in a fracture. Factor analysis identified five anamnestic questions measuring the same latent construct. The sum score of this self-reported walking index correlated... (More)
BACKGROUND: Falls represent an important health problem among the elderly. Balance testing as well as registration of self-reported balance problems may be appropriate in order to predict the risk of future falls. MATERIALS AND METHODS: Self-reported walking was assessed in 307 randomly selected women 75 years or older living at home. The women underwent testing of gait and balance and were followed up for one year with respect to falls and fall-related injuries. RESULTS: 155 of the women fell during the observation period; 308 falls were reported. 13% of the falls resulted in a fracture. Factor analysis identified five anamnestic questions measuring the same latent construct. The sum score of this self-reported walking index correlated highly with simple balance tests. A poor result on the walking index indicated a high risk of falling (odds ratio (OR) 1.83, 95% confidence interval 1.41-2.30) and of fall-related fractures (OR 2.65, 95 % CI 1.27-5.05) the subsequent year. The areas under the ROC curves (receiver-operating characteristics) were, however, only .57 for falls and .61 for fractures. INTERPRETATION: Simple questions give useful information on the risk of falls and fall-related fractures among elderly women. (Less)
Abstract (Swedish)
Abstract in Norwegian

Bakgrunn. Fallulykker er et viktig helseproblem hos eldre. Både balansetesting og registrering av egenrapportert funksjon kan være måter å forutse fremtidige ulykker på.Materiale og metode. I en kohortstudie ble egenrapportert gangfunksjon kartlagt hos 307 tilfeldig utvalgte hjemmeboende kvinner 75 år og eldre. Kvinnene gjennomgikk også testing av balanse og gangfunksjon, og deretter ble de fulgt opp i ett år med tanke på fall og skader.Resultater. 155 av de 307 kvinnene falt i løpet av observasjonsperioden, og 308 fall ble rapportert. 13 % av fallene førte til brudd. En indeks bestående av fem anamnestiske spørsmål ble identifisert ved hjelp av faktoranalyse.... (More)
Abstract in Norwegian

Bakgrunn. Fallulykker er et viktig helseproblem hos eldre. Både balansetesting og registrering av egenrapportert funksjon kan være måter å forutse fremtidige ulykker på.Materiale og metode. I en kohortstudie ble egenrapportert gangfunksjon kartlagt hos 307 tilfeldig utvalgte hjemmeboende kvinner 75 år og eldre. Kvinnene gjennomgikk også testing av balanse og gangfunksjon, og deretter ble de fulgt opp i ett år med tanke på fall og skader.Resultater. 155 av de 307 kvinnene falt i løpet av observasjonsperioden, og 308 fall ble rapportert. 13 % av fallene førte til brudd. En indeks bestående av fem anamnestiske spørsmål ble identifisert ved hjelp av faktoranalyse. Totalsummen på denne gangvanskeindeksen samsvarte godt med en rekke enkle, kliniske balansetester. Et dårlig resultat på gangvanskeindeksen indikerte høyere fallrisiko (oddsratio (OR) 1,83, 95 % konfidensintervall (KI) 1,41 - 2,30) og risiko for fallrelaterte brudd (OR 2,65, 95 % KI 1,27 - 5,05) det nærmeste året. Arealet under ROC-kurvene (Receiver Operating Characteristics) var imidlertid bare 0,57 og 0,61 for henholdsvis fall og brudd.Fortolkning. Enkle anamnestiske spørsmål gir nyttig informasjon om risikoen for å falle hos eldre kvinner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; and
organization
publishing date
type
Contribution to journal
publication status
published
subject
in
Tidsskrift for den Norske Laegeforening
volume
126
issue
2
pages
176 - 178
publisher
Norsk laegeforening
external identifiers
 • pmid:16415942
ISSN
0807-7096
language
Norwegian
LU publication?
yes
id
d92ef439-6dfe-4a61-9613-8c84f2ae0c0b (old id 1136940)
alternative location
http://www.tidsskriftet.no/index.php?vp_SEKS_ID=1325433
date added to LUP
2016-04-01 16:58:20
date last changed
2018-11-21 20:45:37
@article{d92ef439-6dfe-4a61-9613-8c84f2ae0c0b,
 abstract   = {BACKGROUND: Falls represent an important health problem among the elderly. Balance testing as well as registration of self-reported balance problems may be appropriate in order to predict the risk of future falls. MATERIALS AND METHODS: Self-reported walking was assessed in 307 randomly selected women 75 years or older living at home. The women underwent testing of gait and balance and were followed up for one year with respect to falls and fall-related injuries. RESULTS: 155 of the women fell during the observation period; 308 falls were reported. 13% of the falls resulted in a fracture. Factor analysis identified five anamnestic questions measuring the same latent construct. The sum score of this self-reported walking index correlated highly with simple balance tests. A poor result on the walking index indicated a high risk of falling (odds ratio (OR) 1.83, 95% confidence interval 1.41-2.30) and of fall-related fractures (OR 2.65, 95 % CI 1.27-5.05) the subsequent year. The areas under the ROC curves (receiver-operating characteristics) were, however, only .57 for falls and .61 for fractures. INTERPRETATION: Simple questions give useful information on the risk of falls and fall-related fractures among elderly women.},
 author    = {Bergland, Astrid and Jarnlo, Gun-Britt and Wyller, Torgeir Bruun},
 issn     = {0807-7096},
 language   = {nor},
 number    = {2},
 pages    = {176--178},
 publisher  = {Norsk laegeforening},
 series    = {Tidsskrift for den Norske Laegeforening},
 title    = {Self-reported walking, balance testing and risk of fall among the elderly},
 url     = {http://www.tidsskriftet.no/index.php?vp_SEKS_ID=1325433},
 volume    = {126},
 year     = {2006},
}