Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

FALF 2018. Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?: Kustnära yrkesfiske i omvandling : Sessionen Fysiskt arbetsliv

Andersson, Malin LU orcid (2018) FALF KONFERENS 2018
Arbetet – problem eller potential
för en hållbar livsmiljö?
p.95-95
Abstract (Swedish)
En eftermiddag i juli 2011 besökte jag yrkesfiskaren Nils i hamnen. Vi talade länge om hur han kommit att börja med yrkesfiske och om hans dröm som nyligen blivit verklighet, att sälja fångsten från en egen fiskvagn i hamnen. Han hade även många idéer om hur fisket kunde utvecklas samtidigt som framtidsbilden var dystopisk. I en ekonomi där yrkesfisket har minskat med åttio procent på nittio år, men där istället turismen tilltar liksom efterfrågan på naturupplevelser, väcks frågor om arbetsvillkoren för traditionella småföretagare. Till grund för denna abstract ligger en till stora delar färdigställd doktors- avhandling om vad arbetet med småföretagande värdskap innebär för några av de yrkes- fiskare som vänder sig till turister längs den... (More)
En eftermiddag i juli 2011 besökte jag yrkesfiskaren Nils i hamnen. Vi talade länge om hur han kommit att börja med yrkesfiske och om hans dröm som nyligen blivit verklighet, att sälja fångsten från en egen fiskvagn i hamnen. Han hade även många idéer om hur fisket kunde utvecklas samtidigt som framtidsbilden var dystopisk. I en ekonomi där yrkesfisket har minskat med åttio procent på nittio år, men där istället turismen tilltar liksom efterfrågan på naturupplevelser, väcks frågor om arbetsvillkoren för traditionella småföretagare. Till grund för denna abstract ligger en till stora delar färdigställd doktors- avhandling om vad arbetet med småföretagande värdskap innebär för några av de yrkes- fiskare som vänder sig till turister längs den svenska västkusten.
Syftet är att undersöka hur värdskap i fiskerinäringen påverkar fiskares vardagspraktiker och hur värdskap i yrkesfisket görs, utifrån en diskursteoretisk förståelse av praktik.

Fältarbetet på nitton platser längs Sveriges västkust mellan 2011 - 2015, innebar bland annat att jag deltog i fisket, besökte och samtalade med yrkesfiskare och fiskeförvaltare. Etnografiska metoder har genererat ett blandat empiriskt material av observationer, fotografier och intervjuer, men även texter från myndigheternas dokument och yrkes- fiskarorganisationens media. Analysmetoden, som fokuserar på diskursiv praktik, synliggör normer och föreställningar med betydelse för den kustnära fiskenäringens samtida arbetsvillkor. Begreppet positionering, men även metaforer och arbetslivsberättelser, hör till den diskursteoretiska utgångspunkten för studien.

Värdskap i yrkesfisket innebär att yrkesfiskare får en möjlighet att lära besökare om fisk och om fisket. De arrangerar festivaler, svarar på besökares frågor vid båten, arrangerar hummersafaris och säljer nyfångad fisk direkt i hamnen. Värdskapet blir också ett tillfälle att kommunicera vissa positioner som yrkesfiskare intar. Yrkesfiskarna gör även insikter om kunder och besökare, som handlar om att inta en position som mer kunniga. Positioneringen handlar om att forma det kustnära yrkesfisket som en pedagogisk och kulturbärande näring, som kan förmedla traditionell och ekologisk kunskap. Värdskap i yrkesfisket förefaller också bidra till konkurrens i kustsamhällena, där mer konventionella yrkesfiskare intar positioner som ”riktiga” fiskare medan de turismföretagande yrkes- fiskarna själva intar en position som kvalitetsmedvetna entreprenörer. Trots den negativa trenden med allt färre och äldre yrkesfiskare, försöker utövarna i denna traditionella- och ifrågasatta näring infoga sig i den tjänsteinriktade ekonomin genom att i sitt värdskap interagera med en liten skara nyfikna besökare med en position som ekologiskt kunniga och hållbara fiskare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Contribution to conference
publication status
published
subject
pages
95 - 95
conference name
FALF KONFERENS 2018<br/>Arbetet – problem eller potential<br/>för en hållbar livsmiljö?<br/>
conference dates
2018-06-10 - 2018-06-12
language
Swedish
LU publication?
yes
id
11cb2e5d-b9fa-452c-9886-e4bdedc99483
date added to LUP
2018-11-05 13:46:22
date last changed
2020-04-17 02:15:38
@misc{11cb2e5d-b9fa-452c-9886-e4bdedc99483,
 abstract   = {En eftermiddag i juli 2011 besökte jag yrkesfiskaren Nils i hamnen. Vi talade länge om hur han kommit att börja med yrkesfiske och om hans dröm som nyligen blivit verklighet, att sälja fångsten från en egen fiskvagn i hamnen. Han hade även många idéer om hur fisket kunde utvecklas samtidigt som framtidsbilden var dystopisk. I en ekonomi där yrkesfisket har minskat med åttio procent på nittio år, men där istället turismen tilltar liksom efterfrågan på naturupplevelser, väcks frågor om arbetsvillkoren för traditionella småföretagare. Till grund för denna abstract ligger en till stora delar färdigställd doktors- avhandling om vad arbetet med småföretagande värdskap innebär för några av de yrkes- fiskare som vänder sig till turister längs den svenska västkusten.<br/>Syftet är att undersöka hur värdskap i fiskerinäringen påverkar fiskares vardagspraktiker och hur värdskap i yrkesfisket görs, utifrån en diskursteoretisk förståelse av praktik.<br/><br/>Fältarbetet på nitton platser längs Sveriges västkust mellan 2011 - 2015, innebar bland annat att jag deltog i fisket, besökte och samtalade med yrkesfiskare och fiskeförvaltare. Etnografiska metoder har genererat ett blandat empiriskt material av observationer, fotografier och intervjuer, men även texter från myndigheternas dokument och yrkes- fiskarorganisationens media. Analysmetoden, som fokuserar på diskursiv praktik, synliggör normer och föreställningar med betydelse för den kustnära fiskenäringens samtida arbetsvillkor. Begreppet positionering, men även metaforer och arbetslivsberättelser, hör till den diskursteoretiska utgångspunkten för studien.<br/><br/>Värdskap i yrkesfisket innebär att yrkesfiskare får en möjlighet att lära besökare om fisk och om fisket. De arrangerar festivaler, svarar på besökares frågor vid båten, arrangerar hummersafaris och säljer nyfångad fisk direkt i hamnen. Värdskapet blir också ett tillfälle att kommunicera vissa positioner som yrkesfiskare intar. Yrkesfiskarna gör även insikter om kunder och besökare, som handlar om att inta en position som mer kunniga. Positioneringen handlar om att forma det kustnära yrkesfisket som en pedagogisk och kulturbärande näring, som kan förmedla traditionell och ekologisk kunskap. Värdskap i yrkesfisket förefaller också bidra till konkurrens i kustsamhällena, där mer konventionella yrkesfiskare intar positioner som ”riktiga” fiskare medan de turismföretagande yrkes- fiskarna själva intar en position som kvalitetsmedvetna entreprenörer. Trots den negativa trenden med allt färre och äldre yrkesfiskare, försöker utövarna i denna traditionella- och ifrågasatta näring infoga sig i den tjänsteinriktade ekonomin genom att i sitt värdskap interagera med en liten skara nyfikna besökare med en position som ekologiskt kunniga och hållbara fiskare.},
 author    = {Andersson, Malin},
 language   = {swe},
 month    = {06},
 pages    = {95--95},
 title    = {FALF 2018. Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?: Kustnära yrkesfiske i omvandling : Sessionen Fysiskt arbetsliv},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/53799966/FALF_2018.pdf},
 year     = {2018},
}