Advanced

Regionaltågssatsningars effekt på fastighetsvärden - en studie av Västkustbanan i Skåne

Jonsson, Lina LU (2007) In Bulletin 237 / 3000 Bulletin 237 / 3000.
Abstract (Swedish)
I samband med byggandet av den nya järnvägssträckningen mellan Landskrona och Helsingborg byggdes kring år 2000 flera nya pågatågsstationer både längs den nya järnvägssträckningen men även längs med den tidigare järnvägen. Dessa nya stationer som placerades på orter som tidigare helt saknat tågtrafik ger en möjlighet att jämföra utvecklingen på dessa orter med utvecklingen på andra liknande orter.I denna studie används förändringar i fastighetspriser för att se om och i vilken utsträckning som den nya tågtrafiken har ökat ortens attraktivitet som bostadsort. En av de stora fördelarna med fastighetsprisstudier är att en prisförändring fångar in värdet av alla förändringar utifrån konsumentens synvinkel och värdering. För... (More)
I samband med byggandet av den nya järnvägssträckningen mellan Landskrona och Helsingborg byggdes kring år 2000 flera nya pågatågsstationer både längs den nya järnvägssträckningen men även längs med den tidigare järnvägen. Dessa nya stationer som placerades på orter som tidigare helt saknat tågtrafik ger en möjlighet att jämföra utvecklingen på dessa orter med utvecklingen på andra liknande orter.I denna studie används förändringar i fastighetspriser för att se om och i vilken utsträckning som den nya tågtrafiken har ökat ortens attraktivitet som bostadsort. En av de stora fördelarna med fastighetsprisstudier är att en prisförändring fångar in värdet av alla förändringar utifrån konsumentens synvinkel och värdering. För att skatta tågtrafikens inflytande används en difference in difference – modell där en kontrollgrupp med fastigheter som inte berörs av tillgänglighetsförbättringen används för att kontrollera för den allmänna prisutvecklingen I området. Resultaten visar att vi för majoriteten av orterna med ny tågtrafik inte kan se någon effekt på fastighetspriserna i perioden efter att tågtrafiken startade. Det är endast för en ort, Rydebäck, som det finns tecken på att fastighetspriserna i området inom 2 km från stationen har haft en högre prisökningstakt än kontrollområdet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
in
Bulletin 237 / 3000
volume
Bulletin 237 / 3000
pages
31 pages
publisher
Lunds universitet, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg
report number
Bulletin 237 / 3000
external identifiers
 • other:CODEN:LUTVDG/(TVTT-3191)1-26/2007
ISSN
1653-1930
language
Swedish
LU publication?
yes
id
8380abdf-5dfe-4942-8070-a10ad934a2a1 (old id 1261539)
date added to LUP
2016-04-01 15:19:28
date last changed
2018-11-21 20:33:51
@techreport{8380abdf-5dfe-4942-8070-a10ad934a2a1,
 abstract   = {I samband med byggandet av den nya järnvägssträckningen mellan Landskrona och Helsingborg byggdes kring år 2000 flera nya pågatågsstationer både längs den nya järnvägssträckningen men även längs med den tidigare järnvägen. Dessa nya stationer som placerades på orter som tidigare helt saknat tågtrafik ger en möjlighet att jämföra utvecklingen på dessa orter med utvecklingen på andra liknande orter.<br/><br>
<br/><br>
I denna studie används förändringar i fastighetspriser för att se om och i vilken utsträckning som den nya tågtrafiken har ökat ortens attraktivitet som bostadsort. En av de stora fördelarna med fastighetsprisstudier är att en prisförändring fångar in värdet av alla förändringar utifrån konsumentens synvinkel och värdering. För att skatta tågtrafikens inflytande används en difference in difference – modell där en kontrollgrupp med fastigheter som inte berörs av tillgänglighetsförbättringen används för att kontrollera för den allmänna prisutvecklingen I området. Resultaten visar att vi för majoriteten av orterna med ny tågtrafik inte kan se någon effekt på fastighetspriserna i perioden efter att tågtrafiken startade. Det är endast för en ort, Rydebäck, som det finns tecken på att fastighetspriserna i området inom 2 km från stationen har haft en högre prisökningstakt än kontrollområdet.},
 author    = {Jonsson, Lina},
 institution = {Lunds universitet, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg},
 issn     = {1653-1930},
 language   = {swe},
 number    = {Bulletin 237 / 3000},
 series    = {Bulletin 237 / 3000},
 title    = {Regionaltågssatsningars effekt på fastighetsvärden - en studie av Västkustbanan i Skåne},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/4367111/1261540.pdf},
 volume    = {Bulletin 237 / 3000},
 year     = {2007},
}