Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tryggheten inför rätta : Om rätten till förtidspension enligt förvaltningsdomstolarna under tre decennier

Bjerstedt, Daniel LU (2009)
Abstract
The Swedish disability pension program has been a recurring topic for political debate. Through the years the need for an adjusted and financially stable insurance has been commented on by politicians and by scholars. Numerous government reports have tackled both the costs of the program and the growing number of people granted disability pensions. During the last ten years the disability pension system has been accused of being out of date and poorly suited to meet the challenges of the future. At the same time the Social Insurance Agency has been criticized both for treating similar disability cases differently and not adhering to the letter of the law.

During the last decades a number of reforms with the aim to strengthen... (More)
The Swedish disability pension program has been a recurring topic for political debate. Through the years the need for an adjusted and financially stable insurance has been commented on by politicians and by scholars. Numerous government reports have tackled both the costs of the program and the growing number of people granted disability pensions. During the last ten years the disability pension system has been accused of being out of date and poorly suited to meet the challenges of the future. At the same time the Social Insurance Agency has been criticized both for treating similar disability cases differently and not adhering to the letter of the law.

During the last decades a number of reforms with the aim to strengthen both the rule of law and the reintegration of people with long term illnesses into the labour market have been introduced. This study, in which I analyse the development of the disability pension program in Sweden, is inspired by current debates about the division of responsibility between the state and the individual. The purpose of the study is to analyse the changes in disability pension policy and their impact on the social right to remuneration for work incapacity. I do this through an in-depth study of how the rules governing the right to disability pensions have been applied by the administrative appeal courts. The appeal court verdicts provide unique information about cases where individuals are not satisfied with the administrative decision made originally by the Social Insurance Agency and subsequently confirmed through lower court verdicts. By comparing appeal court decisions during three different time periods (1983-86, 1993-96 and 2003-06), I show how and why people mobilize their rights through appealing administrative and lower court decisions and what consequence the legal mobilization has on guaranteeing social rights.

The thesis makes a contribution to the theoretical and empirical work on changes in the welfare state, the role of law and governance in modern welfare states, and most importantly on the role of the judiciary as guarantor of social rights. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Under de senaste åren har förtidspensionen och dess funktionssätt hamnat i fokus för den politiska debatten. Behovet av en förnyad, anpassad och mer ekonomiskt hållbar försäkring har framförts i politiska diskussioner, offentliga utredningar och inom forskarsamhället sedan början av 1990-talet. Samtidigt har kritik riktats mot att det finns skillnader och glidningar i försäkringskassans tillämpning av lagar och regler. Detta anses skapa otrygghet och rättsosäkerhet.

I denna studie av förtidspensionssystemet görs en genomlysning av utvecklingen av det offentligas åtaganden när det gäller sjuka och varaktigt arbetsoförmögna. Med hjälp av begreppet socialt medborgarskap utforskas... (More)
Popular Abstract in Swedish

Under de senaste åren har förtidspensionen och dess funktionssätt hamnat i fokus för den politiska debatten. Behovet av en förnyad, anpassad och mer ekonomiskt hållbar försäkring har framförts i politiska diskussioner, offentliga utredningar och inom forskarsamhället sedan början av 1990-talet. Samtidigt har kritik riktats mot att det finns skillnader och glidningar i försäkringskassans tillämpning av lagar och regler. Detta anses skapa otrygghet och rättsosäkerhet.

I denna studie av förtidspensionssystemet görs en genomlysning av utvecklingen av det offentligas åtaganden när det gäller sjuka och varaktigt arbetsoförmögna. Med hjälp av begreppet socialt medborgarskap utforskas förändringar i synen på vilka principer som ska styra fördelningen av materiella resurser och hur dessa principer ska implementeras på ett rättvist sätt. Konsekvenserna av dessa förändringar framträder i en analys av hur reglerna om rätten till förtidspension har tillämpats i domstol vid överklaganden av försäkringskassans beslut. Domstolens avgöranden ger en unik inblick i när och varför enskildas upplevelser av att ha rätt till förtidspension krockar med myndigheternas beslut och vilka möjligheter medborgarna har haft att använda lagstiftningen och domstolsprövningen för att tillvarata sina rättigheter under olika tidsperioder (1983-86, 1993-96 och 2003-06).

Avhandlingen lämnar ett bidrag till den vetenskapliga diskussionen om en välfärdsstat i förändring. Avhandlingen borde även kunna lämna ett bidrag till förståelsen av rättens roll som samhälligt styrmedel och mer specifikt till en diskussion om förvaltningsdomstolarnas roll i tillförsäkrandet av medborgarnas sociala rättigheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Docent Larsson, Tor, Department of sociology, Uppsala university
organization
alternative title
Decision making and appeals in social security : The legal practices of Swedish administrative appeal courts in cases regarding disability pension
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
administrative law, social insurance, disability pension, social citizenship, Law and the welfare state, welfare state in transition, administrative courts, administrative justice
pages
246 pages
publisher
Lund University
defense location
Kulturens Auditorium, Tégnersplatsen 1, Lund
defense date
2009-05-08 10:15:00
ISBN
91-7267-287-0
language
Swedish
LU publication?
yes
id
679104e5-f341-4c74-9cbf-59ee0a102a53 (old id 1369970)
date added to LUP
2016-04-01 14:11:35
date last changed
2021-12-20 15:40:59
@phdthesis{679104e5-f341-4c74-9cbf-59ee0a102a53,
 abstract   = {The Swedish disability pension program has been a recurring topic for political debate. Through the years the need for an adjusted and financially stable insurance has been commented on by politicians and by scholars. Numerous government reports have tackled both the costs of the program and the growing number of people granted disability pensions. During the last ten years the disability pension system has been accused of being out of date and poorly suited to meet the challenges of the future. At the same time the Social Insurance Agency has been criticized both for treating similar disability cases differently and not adhering to the letter of the law. <br/><br>
	During the last decades a number of reforms with the aim to strengthen both the rule of law and the reintegration of people with long term illnesses into the labour market have been introduced. This study, in which I analyse the development of the disability pension program in Sweden, is inspired by current debates about the division of responsibility between the state and the individual. The purpose of the study is to analyse the changes in disability pension policy and their impact on the social right to remuneration for work incapacity. I do this through an in-depth study of how the rules governing the right to disability pensions have been applied by the administrative appeal courts. The appeal court verdicts provide unique information about cases where individuals are not satisfied with the administrative decision made originally by the Social Insurance Agency and subsequently confirmed through lower court verdicts. By comparing appeal court decisions during three different time periods (1983-86, 1993-96 and 2003-06), I show how and why people mobilize their rights through appealing administrative and lower court decisions and what consequence the legal mobilization has on guaranteeing social rights.	<br/><br>
	The thesis makes a contribution to the theoretical and empirical work on changes in the welfare state, the role of law and governance in modern welfare states, and most importantly on the role of the judiciary as guarantor of social rights.},
 author    = {Bjerstedt, Daniel},
 isbn     = {91-7267-287-0},
 language   = {swe},
 publisher  = {Lund University},
 school    = {Lund University},
 title    = {Tryggheten inför rätta : Om rätten till förtidspension enligt förvaltningsdomstolarna under tre decennier},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/3835807/1369971.pdf},
 year     = {2009},
}