Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Om barnfattigdom - ansvar, insatser och orsaker

Rauhut, Daniel ; Alander, Nina ; Lingärde, Svante LU and Holm, Carolin (2006) In FoU-rapport, Stockholms stad
Abstract
Fattigdom, ekonomisk utsatthet och social utestängning bland barn har hittills studerats i begränsad utsträckning inom svensk forskning. Denna rapport syftar till att ge en flervetenskaplig belysning av olika aspekter av barnfattigdom i dagens Sverige och Stockholm. Perspektiven är historiska, juridiska, politiska, ekonomiska och sociala. I en historisk jämförelse framträder det bl. a. att barnen under det senaste halvseklet kommit att bli allt mera överrepresenterade bland dem som får ekonomiskt bistånd i Sverige. Vidare har biståndsnormerna för barn utvecklats mycket ojämnt i förhållande till motsvarande normer för vuxna. De juridiska aspekterna av samhällets ansvar i förhållande till barns utsatthet kan relateras till tolkningen av... (More)
Fattigdom, ekonomisk utsatthet och social utestängning bland barn har hittills studerats i begränsad utsträckning inom svensk forskning. Denna rapport syftar till att ge en flervetenskaplig belysning av olika aspekter av barnfattigdom i dagens Sverige och Stockholm. Perspektiven är historiska, juridiska, politiska, ekonomiska och sociala. I en historisk jämförelse framträder det bl. a. att barnen under det senaste halvseklet kommit att bli allt mera överrepresenterade bland dem som får ekonomiskt bistånd i Sverige. Vidare har biståndsnormerna för barn utvecklats mycket ojämnt i förhållande till motsvarande normer för vuxna. De juridiska aspekterna av samhällets ansvar i förhållande till barns utsatthet kan relateras till tolkningen av berörda artiklar som återges i FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Barnets rättigheter ska framförallt ses i ljuset av konventionens vägledande princip om barnets bästa som ska genomsyra all svensk lagstiftning som rör barn. Uppgiftsfördelningen mellan EU, svenska staten och de svenska kommunerna är emellertid oklar på flera punkter. Detta bidrar till att det kan bli svårt att uppfylla EU:s mål att utrota barnfattigdomen till 2010. En kommun har mycket begränsade möjligheter att påverka strategiska faktorer såsom föräldrars position på arbetsmarknaden och i socialförsäkringssystemet. En närmare studie av Stockholms stad visar bl. a. på en fortgående process av segregation mellan stadsdelsområdena. I Stockholms kommunala verksamheter har barnperspektivet blivit tydligare de senaste åren. Samtidigt kvarstår svårigheter att agera långsiktigt från kommunens sida. Avslutningsvis diskuteras övergripande och ideologiska aspekter av arbetet mot barnfattigdom. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
in
FoU-rapport, Stockholms stad
publisher
FoU-enheten, Stockholms stad, Stockholm
language
Swedish
LU publication?
yes
id
03df5aad-9859-4154-9289-6424e397aecd (old id 1385455)
date added to LUP
2016-04-04 11:24:58
date last changed
2018-11-21 21:04:42
@book{03df5aad-9859-4154-9289-6424e397aecd,
 abstract   = {Fattigdom, ekonomisk utsatthet och social utestängning bland barn har hittills studerats i begränsad utsträckning inom svensk forskning. Denna rapport syftar till att ge en flervetenskaplig belysning av olika aspekter av barnfattigdom i dagens Sverige och Stockholm. Perspektiven är historiska, juridiska, politiska, ekonomiska och sociala. I en historisk jämförelse framträder det bl. a. att barnen under det senaste halvseklet kommit att bli allt mera överrepresenterade bland dem som får ekonomiskt bistånd i Sverige. Vidare har biståndsnormerna för barn utvecklats mycket ojämnt i förhållande till motsvarande normer för vuxna. De juridiska aspekterna av samhällets ansvar i förhållande till barns utsatthet kan relateras till tolkningen av berörda artiklar som återges i FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Barnets rättigheter ska framförallt ses i ljuset av konventionens vägledande princip om barnets bästa som ska genomsyra all svensk lagstiftning som rör barn. Uppgiftsfördelningen mellan EU, svenska staten och de svenska kommunerna är emellertid oklar på flera punkter. Detta bidrar till att det kan bli svårt att uppfylla EU:s mål att utrota barnfattigdomen till 2010. En kommun har mycket begränsade möjligheter att påverka strategiska faktorer såsom föräldrars position på arbetsmarknaden och i socialförsäkringssystemet. En närmare studie av Stockholms stad visar bl. a. på en fortgående process av segregation mellan stadsdelsområdena. I Stockholms kommunala verksamheter har barnperspektivet blivit tydligare de senaste åren. Samtidigt kvarstår svårigheter att agera långsiktigt från kommunens sida. Avslutningsvis diskuteras övergripande och ideologiska aspekter av arbetet mot barnfattigdom.},
 author    = {Rauhut, Daniel and Alander, Nina and Lingärde, Svante and Holm, Carolin},
 language   = {swe},
 publisher  = {FoU-enheten, Stockholms stad, Stockholm},
 series    = {FoU-rapport, Stockholms stad},
 title    = {Om barnfattigdom - ansvar, insatser och orsaker},
 year     = {2006},
}