Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Building Physics Tools: Needs, Use and the Lack of Use in the Building Process. Modelling Non-Isothermal Moisture Flow and Frost Penetration

Burke, Stephen LU (2009) In Report TVBH 1017.
Abstract
Despite advances in material science, computers and building technology, building failures related to building physics continue to occur. These failures range from a building not meeting its energy use target to a building causing people to become ill from exposure to various chemicals or biological organisms. These failures cost society considerable amounts of money each year and many of these failures are preventable already during the design stage of the building process.This thesis looks at some of the costs associated with building failures due to moisture problems and explores the reasons why these failures are persistent in the building industry. This is done by looking at the role of computer based tools,... (More)
Despite advances in material science, computers and building technology, building failures related to building physics continue to occur. These failures range from a building not meeting its energy use target to a building causing people to become ill from exposure to various chemicals or biological organisms. These failures cost society considerable amounts of money each year and many of these failures are preventable already during the design stage of the building process.This thesis looks at some of the costs associated with building failures due to moisture problems and explores the reasons why these failures are persistent in the building industry. This is done by looking at the role of computer based tools, interviewing moisture consultants, analysing how they operate and what limitations both they, and the tools they use, have.One result in this thesis shows that a considerable amount of money is spent on repairing moisture damages in buildings. Another result is that the consultants who can prevent these problems are not able to accumulate experience due to a poor management system which only focuses on profit and not the development of the consultants. Building physics tools are not used due to high costs, usability issues or inadequate information regarding the use of the tool. A system of operation is proposed in the thesis which can make experience meaningful to consultants.The tools themselves are limited by deficiencies in moisture transport theory which cannot take into account non-isothermal moisture transport or variable thermal properties. Some of the problems with non-isothermal moisture models are discussed and new ways to improve such models are proposed in this thesis. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Trots utvecklingen inom materialvetenskap, datorkapacitet och

byggnadsteknik, fortsätter fel relaterade till byggnadsfysik att inträffa i våra byggnader. Dessa byggnadsfel spänner mellan att byggnader inte möter kraven på energianvändning till att byggnader orsakar hälsoproblem hos de människor som vistas i byggnaden till följd av att de utsätts för kemikalier eller biologiska organismer.Dessa fel orsakar samhället ansenliga kostnader varje år och en

stor del av felen skulle kunna förhindras redan under projekteringen då

byggnadens utförande och konstruktion bestäms.Denna avhandling belyser några av de kostnader som är relaterade... (More)
Popular Abstract in Swedish

Trots utvecklingen inom materialvetenskap, datorkapacitet och

byggnadsteknik, fortsätter fel relaterade till byggnadsfysik att inträffa i våra byggnader. Dessa byggnadsfel spänner mellan att byggnader inte möter kraven på energianvändning till att byggnader orsakar hälsoproblem hos de människor som vistas i byggnaden till följd av att de utsätts för kemikalier eller biologiska organismer.Dessa fel orsakar samhället ansenliga kostnader varje år och en

stor del av felen skulle kunna förhindras redan under projekteringen då

byggnadens utförande och konstruktion bestäms.Denna avhandling belyser några av de kostnader som är relaterade till fel som går att härleda till fuktproblem i byggnader och analyserar orsakerna till att dessa fel fortsätter att inträffa inom byggindustrin, trots att kunskap finns för att förhindra dem. Detta har gjorts genom att samla kostnader för fel i skadearkiv, studera användningen av datorbaserade verktyg, utföra intervjuer

av fuktexperter och analysera hur konsulter arbetar och vilka begränsningar både de, och verktygen de använder, har.

Bland annat visas i avhandlingen att ansenliga summor pengar används till reparationer av fuktskador i byggnader. Ett annat resultat är att konsulterna som skulle kunna förhindra dessa problem att uppstå inte har möjligheterna till erfarenhetsåterföring på grund av bristfälliga ledningsstrukturer och en organisation som fokuserar på egen ekonomisk vinning och inte tillräckligt på vidareutbildning av konsulterna. De byggnadsfysikaliska verktyg som finns används inte på grund av att de är dyra, har dålig användarvänlighet eller att det finns brister i informationen avseende nyttan med verktygen.Avhandlingen föreslår en organisatorisk modell som kan göra

erfarenhetsåterföring attraktiv för konsulter. Många av de existerande byggnadsfysikaliska verktygen lider dessutom av begränsningar till följd av att man har använt för stora förenklingar i fukttransportteorin genom att man inte tar hänsyn till ickeisoterm fukttransport eller varierande termiska egenskaper. Avhandlingen diskuterar några av problemen med modeller för ickeisoterm fukttransport och föreslår förbättringar av dessa modeller. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Anker, Nielsen, Chalmers tekniska högskola, Göteborg
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
isothermal, costs, building physics tools, moisture damages, learning loop, experience, causal loop diagrams, non-isothermal, moisture transport
in
Report TVBH
volume
1017
pages
218 pages
publisher
Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola
defense location
Sal V:C, V-Huset, John Ericssons väg 1, Lunds Tekniska Högskola.
defense date
2009-06-12 10:15:00
external identifiers
 • other:TVBH-1017
ISSN
0349-4950
ISBN
978-91-88722-39-3
language
English
LU publication?
yes
id
c3ef0071-15f3-4af1-9871-1793b4f960ed (old id 1396781)
date added to LUP
2016-04-01 14:38:02
date last changed
2020-02-05 11:01:48
@phdthesis{c3ef0071-15f3-4af1-9871-1793b4f960ed,
 abstract   = {Despite advances in material science, computers and building technology, building failures related to building physics continue to occur. These failures range from a building not meeting its energy use target to a building causing people to become ill from exposure to various chemicals or biological organisms. These failures cost society considerable amounts of money each year and many of these failures are preventable already during the design stage of the building process.<br/><br>
<br/><br>
This thesis looks at some of the costs associated with building failures due to moisture problems and explores the reasons why these failures are persistent in the building industry. This is done by looking at the role of computer based tools, interviewing moisture consultants, analysing how they operate and what limitations both they, and the tools they use, have. <br/><br>
<br/><br>
One result in this thesis shows that a considerable amount of money is spent on repairing moisture damages in buildings. Another result is that the consultants who can prevent these problems are not able to accumulate experience due to a poor management system which only focuses on profit and not the development of the consultants. Building physics tools are not used due to high costs, usability issues or inadequate information regarding the use of the tool. A system of operation is proposed in the thesis which can make experience meaningful to consultants. <br/><br>
<br/><br>
The tools themselves are limited by deficiencies in moisture transport theory which cannot take into account non-isothermal moisture transport or variable thermal properties. Some of the problems with non-isothermal moisture models are discussed and new ways to improve such models are proposed in this thesis.},
 author    = {Burke, Stephen},
 isbn     = {978-91-88722-39-3},
 issn     = {0349-4950},
 language   = {eng},
 publisher  = {Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola},
 school    = {Lund University},
 series    = {Report TVBH},
 title    = {Building Physics Tools: Needs, Use and the Lack of Use in the Building Process. Modelling Non-Isothermal Moisture Flow and Frost Penetration},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/4078144/1396783.pdf},
 volume    = {1017},
 year     = {2009},
}