Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det fackliga medlemsraset i Sverige under 2007 och 2008

Kjellberg, Anders LU (2009) In Arbetsmarknad & Arbetsliv 15(2). p.11-28
Abstract
Union density still is very high in Sweden. The considerably raised fees to union unemployment funds made by the centre-right government in January 2007 have caused a fall of union density of a magnitude quite unique in modern Swedish history: from 77% in 2006 to 71% in 2008 (annual averages; full-time students working part-time excluded). In private sector union density declined from 71% in 2006 to 65% in 2008. In the same period density of employers' associations increased from 77% to 80% (the share of workers in firms affiliated to employers' associations). As a result Swedish employers now are considerably better organised than the workers. That was not the case as late as in the year 2000 when private sector union density was 75% and... (More)
Union density still is very high in Sweden. The considerably raised fees to union unemployment funds made by the centre-right government in January 2007 have caused a fall of union density of a magnitude quite unique in modern Swedish history: from 77% in 2006 to 71% in 2008 (annual averages; full-time students working part-time excluded). In private sector union density declined from 71% in 2006 to 65% in 2008. In the same period density of employers' associations increased from 77% to 80% (the share of workers in firms affiliated to employers' associations). As a result Swedish employers now are considerably better organised than the workers. That was not the case as late as in the year 2000 when private sector union density was 75% and density of employers' organisations 74% (private sector). Blue-collar unions were exposed to the largest losses (in general fees of blue-collar unemployment funds were raised more than those of white-collar funds). In 2008 union density of white-collar workers was somewhat higher (72%) than among blue-collar workers (71%). Between 2005 and 2007 the coverage of collective agreements declined from 94% to 91% (in private sector from 90% to 87%). (Less)
Abstract (Swedish)
Den fackliga organisationsgraden är fortfarande mycket hög i Sverige. Sedan de svenska a-kasseavgifterna höjts kraftigt 2007 inträffade ett fackligt medlemsras utan motsvarighet i Sveriges moderna historia. Arbetsgivarnas organisationsgrad (definierad som andelen löntagare i företag och förvaltningar som tillhör en arbetsgivarorganisation) är numera betydligt högre än löntagarnas. Artikeln redovisar nedgången i facklig anslutning för olika grupper och varför det inte var svårt att förutse medlemsraset. Vidare behandlas de av regeringen uppgivna motiven för den radikala förändringen av a-kassornas finansiering.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Contribution to journal
publication status
published
subject
keywords
arbetsgivarna, medlemsras, Saco, LO, organisationsgrad, a-kasseavgift, svenska modellen, medlemsutveckling, Handelsanställdas förbund, facklig organisationsgrad, arbetare, IF Metall, trade union, a-kassa, Kommunal, union density, kollektivavtal, medlemsavgift, täckningsgrad, Svenskt Näringsliv, arbetsgivarorganisation, fackförening, TCO, Hotell & Restaurang, arbetslöshetsförsäkring, polarisering, arbetslöshetskassa, facklig organisation, employers' associations, facklig anslutning, tjänstemän, medlemsras, organisationsgrad, fackförening, a-kassa, LO, TCO, Saco, medlemskap
in
Arbetsmarknad & Arbetsliv
volume
15
issue
2
pages
18 pages
publisher
Arbetsmarknadsstyrelsen och Arbetslivsinstitutet
ISSN
1400-9692
project
Union Density in a Global Perspective
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
en-kris-for-facket/>Läs här
SKTF-tidningen nr 2 2007: ”Facket svagare utan a-kassa. Svenska modellen hotas anser forskare”. Webbupplagan 31/1 2007: ”Skilsmässa mellan fack och a-kassa leder till svagt fack”: Läs här
SKTF-tidningen nr 5 2008: ”Många väljer facket framför a-kassan”. Webbupplagan 12/3 2008: Läs här
Byggnadsarbetaren: "Flest byggnadsarbetare lämnar facket". Webbupplagan 14/12 2007: Läs här
Helsingborgs Dagblad 7/9 2007: ”100 000 har lämnat facket – hittills i år” (hela sid A6-A7)
Helsingborgs Dagblad 14/12 2007: ”Facket tappar allt fler medlemmar” (TT/HD). Webbversionen: ”Fler svenskar ratar facket“: Läs här
Helsingborgs Dagblad 2/5 2008: ”Fackens medlemsras förändrar Sverige” (hela sid A6-A7). Webbversionen: ”Största medlemstappet för facken på hundra år”: Läs här
Sydsvenskan 22/2 2007: ”Flykten från facket. Massflykt från facket bland unga” (sid. A1 och A24-A25): Läs här
Dagens media nr 2, 30/1 2008: ”Pr ska stoppa medlemsraset”. Läs här
Sydsvenskan m fl tidningar 30/12 2007: ”LO möter fackligt ras med reklam till unga” (TT / Olle Lindström). Webbupplagan 29/12 2007: Läs här
TT-artikel 29/12 2007 i Sydsvenska Dagbladet om det fackliga medlemsraset
Sydsvenskan 5/2 2008: ”Ett fokus för facken” (huvudledare): Läs här
DN 13/12 2007: ”Rekordmånga flyr facket”: Läs här
LO Ugebrev (danska LO:s veckobrev) nr 4, 28/1 2008: "Svensk fabvevægelse i knæ" Läs här

DN 5/3 2008 (webbupplagan): ”Största tappet sedan 1909”: Läs här
DN 6/3 2008: ”184.688” lämnade facket förra året” (förstanyhet på DN:s förstasida), ”Fackets mörka år” (dominerande nyhet på DN Ekonomi förstasidan) respektive ”Fritt fall för fackförbunden” och ”Största tappet sedan 1909” (hela sid. 2 i DN Ekonomi)
DN:s ekonomibilaga 31/12 2009 uppmärksammar denna nyhet som en av ”Årtiondets största ekonomihändelser”. Förstasidan av DN Ekonomi 6 mars 2008 med rubriken ”Fackets mörka år” avbildas.

Aftonbladet 6/3 2008: "Medlemsras för fackförbunden". Läs här
Medverkade 26/3 2008 i P1-programmet Studio Ett (Sveriges Radio): ”Massflykten från fackförbunden” Lyssna här
Göteborgs-Posten 4/2 2008: ”2007 blev fackets svarta år” (sid 1 och 42-43)
Västmanlands läns tidning (vlt) 30/10 2008: ”Hur ska facket leva vidare?” (sid 14)
Östgöta Correspondenten 7/3 2008: ”LOs ledning nonchalerar medlemsraset” (Torbjörn Gustavsson, socialdemokratisk krönikör)
Metro 10/10 2008: ”De kan förlora allt”
Akademikern nr 1 2008: ”Ett helt unikt ras” (hela sid. 22-23)
Allt om jobbet nr 2 2008: ”Därför flyr folk från facket” (hela sid. 18-19)
TCO-tidningen nr 4 2007: ”Visstidare vänder ryggen åt facket” (sid. 1 och 3-5)
TCO-tidningen 13/12 2007: ”Snabbt fall har raderat ut 35 års medlemsuppgång”
TCO-tidningen nr 16 2007: ”Rekordmånga lämnar facket” (sid. 1) och ”Snabbt fall har raderat 35 års medlemsuppgång” (sid. 3)
LO-tidningen nr 9, 7/3 2008: ”Medlemsflykten fortsätter i facket” (sid. 1) och ”Raset överträffar hans dystra prognos” (sid. 2). Webbupplagan 5/3 2008: ”Det största raset sedan 1909. LO:s medlemsras kan vara historiskt”: Läs här
LO aktuellt maj 2008 (bilaga till LO-tidningen inför LOs kongress 2008, sid 6-7): "Anders Kjellberg forskar om facket: 'Släpp inte taget om a-kassan!'"
LO-tidningen 28/3 2008: ”Medlemsraset har blivit globalt virus. Raset förenar världens fackföreningar”: Läs här
LO-tidningen nr 33 17/10 2008: ”LO-medlemmarna blev 59.000 färre”: Läs här
Lag & Avtal 20/10 2008: "Fackligt medlemstapp fortsätter": Läs här
Ordfront magasin nr 9 2008: ”Attacken mot facket” (av Stefan Carlén): Läs här
Handelsnytt 15/5 2008: ”Berätta för unga om tjänstepensionen”: Läs här
Handelsnytt nr 10 2008: ”Fler fackklubbar är forskarens framgångsrecept” (sid 5). Webbupplagan: ”Bilda klubbar och prata pension”: Läs här
Sif-tidningen 14/9 2007: “Medlemsras går fortare än befarat”: Läs här
Aftonbladet 6/3 2008: "Medlemsras för fackförbunden": Läs här
Kollega 8/8 2009: ”Bli medlem i Unionen med ett mobiltryck”: Läs här
Morgenbladet (Oslo) 19-25/6 2009: ”LO er en skjør plante. LO er en vever ting” (sid 10-11). Läs här

(3) RESULTAT FRÅN ARTIKELN I ARBETSMARKNAD & ARBETSLIV NR 2 2009 HAR PRESENTERATS/KOMMENTERATS I:

DN 18/6 2009: ”Arbetsgivarna starkare än fackföreningarna”,

LO-tidningen nr 25 21 augusti 2009: artiklarna "Sverige har tappat täten" och "Rekordfå med i facket", i webbupplagan (18 augusti) under rubriken "Historiskt ras i organisationsgraden". Med anledning av den växande arbetslösheten sedan hösten 2008 förutspådde jag att "det här kan bli den första lågkonjunkturen sedan 1920-talet då facket inte växer" (sidan 4 i den tryckta tidningen).

Morgonekot (förstanyhet) och Dagens Eko 19/8 2009: "Största tappet på 100 år för facket" och "Regeringen inte skyldig till medlemsras (enligt statsminister Fredrik Reinfeldt)" Frågan om det inte var regeringens förändringar av a-kassan från 1/1 2007 som förorsakat det fackliga medlemsraset under 2007 och 2008 besvarades av Fredrik Reinfeldt med att frågan huvudsakligen borde riktas till fackförbunden eftersom dessa har ansvaret för att rekrytera fackmedlemmar "precis som jag har mera ansvar för att svara på frågan hur jag ska motivera folk att gå med i politiska partier".
Anders Kjellberg framhöll i samma inslag i Dagens eko att facken sedan mellan 1993 och 2007 gick tillbaka med mellan 0 och 1 procentenhet per år men att "just det här stora medlemsraset och som numera slår väldigt olika mot olika fack, det har förorsakats av de kraftigt höjda a-kasseavgifterna och hur de är konstruerade."
Politiken.se: "Stort medlemsras i facket" Läs här

Svenska Dagbladet 20/8 2009: ”Dyr a-kassa orsak till flykten”

Norrbottenskuriren 20/8 2009: ”Raset hotar den svenska modellen”. Läs här och här
Sydöstran 21/8 2009: ”Facken tappar mark”. Läs här
Värmlands Folkblad 21/8 2009: ”Facken fortsätter att tappa”. Läs här
Katrineholms-Kuriren 24/8 2009: ”Fortsatt flykt från facket oroar inför avtalsrörelsen” (sid. 4).
Tidningen Folket i Eskilstuna 24/8 2009: ”Stort medlemsras för fackförbunden”
Veckans affärer nr 35 2009 sid 34-39 "Miljardförlust för facket" (det tryckta magasinet kan nås via Mediearkivet/Retriever).
Gotlands Tidningar 29/8 2009: "Det räcker inte med vackra ord".
Malmö Lund CITY 31/8 2009: "Ungas flykt från facket fortsätter"
ETC Stockholm 4/9 2009: "Rekordstort medlemstapp: 'Den svenska modellen riskerar raseras'"; webbupplagan 6/9 En kvarts miljon har flytt facken"
Arbetaren 9/9 2009: "Det finns en dold agenda"
Hotellrevyn nr 9 2009: "Man får ju lite sämre kraft bakom orden"; Läs även bakgrundsartikeln"En tredjedel får ta fajten"
TCO-tidningen nr 4, september 2009: se artiklarna "Dold agenda för svagare fack" (sid 24) och "Ingen annonskampanj kan ersätta det lokala facket (sid 27).
Tidningen Arbetsliv 28/9 2009 (webbupplagan): "Historiskt ras för facket"
NyTeknik 1/10 2009: "Unga ingenjörer gillar facket"
ST Press nr 12 2009: "Därför väljer de bort facket"
Akademikern nr 8 2009: kort intervju med Anders Kjellberg läs här (bläddra till sid 8)
Helix Nyheter nr 3 2009 om Helixdagen vid Linköpings universitet 1 oktober 2009: läs referat från seminariet "Facket idag och i framtiden" under rubriken "Avgifter, rörlighet ... - Facket förlorar folk!" Läs utförligt referat här
Aktuellt Idea nr 5 2009 (oktober) sid 3: "Facket rasar". Läs här
Kommunalnytt nr 9, 18/11 2009 sid 4: ”Högre organisationsgrad på arbetsgivarsidan” Läs här
Kommunalarbetaren nr 22 december 2009 sid 36-37: "Sverige utan facket - vad skulle hända då?" Läs här
Sparfacket nr 3, december 2009 sid 3: "Utmaningar väntar facken"

DN:s ekonomibilaga 31/12 2009:
Det fackliga medlemsraset i Sverige omnämns som en av ”Årtiondets största ekonomihändelser”. Vidare avbildas förstasidan av DN Ekonomi 6 mars 2008 som hade rubriken ”Fackets mörka år”. Texten under den avbildade förstasidan lyder: ”2007 Fackföreningarnas medlemstal minskar kraftigt efter höjda A-kasseavgifter.” Samma nummer av DN (6/3 2008) hade på förstasidan som huvudnyhet ”184.688” lämnade facket förra året”. Rubriker på ekonomibilagans andrasida var ”Fritt fall för fackförbunden” och ”Största tappet sedan 1909” (hela sid. 2 i DN Ekonomi 6/3 2008).

Vidare uppmärksammades studien av:
Lena Mellin i Aftonbladet 20/8 2009 ("Jätteraset för facken fortsätter"): Läs här,
Ingvar Persson i Aftonbladets ledarkrönika 21/8 2009: Läs här,
DN:s huvudledare 21/8 2009 (”Facklig förnyelse”): Läs här,
Piteå-Tidningen 20/8 2009: Läs här,
Länstidningens ledare 20/8 2009 ("Reinfeldt far med osanning"): Läs här,
Kommunalarbetaren 20/8 2009 ("Moderaterna är de Nya hästhandlarna"): Läs är,
Expressen Kvällsposten 21/8 2009: "Flykten från facket" (ledaren)
KarlskogaKurirens ledare 22/8 2009 ("Smärtgränsen är nådd"): Läs här,
Dagens industri 20/8 2009 (Ledare: Rakt på sak): ”Medlemsflykt med många orsaker”,
Dagens industri 25/8 2009 (Johan Norbergs krönika): ”Utan förändring blir facket omkört”,
Barometern 18/8 2009 (ledaren) "Kavla upp ärmarna". Läs här,
Gotlands Allehanda 21/8 2009 (ledaren): ”Skyll inte på regeringen”. Läs här (Samma ledare från Centerpressens nyhetsbyrå finns i Hallands Nyheter 21/8 2009),
Gotlands Allehanda 25/8 2009 (ledaren): ”Opolitiserade fack framtidens melodi”. Läs här (Samma ledare finns i Enköpings-Posten 21/8 2009, Alingsås Tidning, Mariestads-Tidningen och Arvika Nyheter 24/8 2009).
Liza Marklunds krönika i Expressen 23/8 2009 ("Facket är inte medmänskligt"): Läs här (för en kritisk kommentar se nedan; se även genmäle i Expressen 24/8 2009)
Sydsvenskan 27/9 2009 (Per T Ohlsson: "Räkna med bråk"): Läs här

Det fackliga medlemsraset och a-kassan fick stort utrymme i Ekots lördagsintervju med finansminister Anders Borg 29/8 2009: Lyssna här.
De tilltagande skillnaderna mellan olika a-kassors medlemsavgift uppmärksammades i SVTs A-ekonomi 9/9 2009 kl 7.40

Arbetsliv nr 1 27/1 2010: "Flera förklaringar till fackens dystra siffror". Läs här

(4) FÖRSTA ÅRET I MODERN TID DÅ DEN FACKLIGA ANSLUTNINGEN I SVERIGE INTE STIGER DÅ EN HÖGKONJUNKTUR ÖVERGÅR I EN DJUP LÅGKONJUNKTUR:

Som framgår av LO-tidningen 22/1 2010 fortsatte LO att tappa medlemmar under 2009 medan TCO ökade. Sannolikt ökade även Saco. Det gör att det totala antalet fackmedlemmar troligen inte ändrades särskilt mycket under 2009. Den stora skillnaden mellan arbetar- och tjänstemannafackens medlemsutveckling förklaras dels av de i allmänhet avsevärt högre a-kasseavgifterna som LO-medlemmarna har att betala (genom att avgiften numera är kopplad till arbetslösheten inom varje a-kassa), dels av att lågkonjunkturen minskat antalet industriarbetare kraftigt.
LO-tidningen nr 2 2010: "-43.000 LO fortsätter tappa medlemmar". Webbupplagan 22/1 2010: "43.000 medlemmar förlorades förra året" - läs här
Dagens eko 22/1 2010: "LO:s medlemstapp håller i sig". Läs och lyssna här
DN:s webbupplaga 22/1 2010: "LO-förbunden fortsätter att tappa medlemmar". Läs här
Dagbladet 25/1 2010 (ledaren): "Skenhelig minister". Läs här
Fri Fagbevegelse (norska LO:s tidskrift)25/1 2010: "Nedturen fortsetter". Läs här

*********************************************************************************
I Liza Marklunds krönika i Expressen 23/8 påstås att: "DN:s ledarsida citerar docenten i sociologi Anders Kjellberg som kallar nedgången "en attitydförändring bland yngre arbetstagare". De ser inte facket som "en värdegemenskap" utan som en "krass affärstransaktion". Med andra ord: Svenskarna är snåla och osolidariska. Särskilt ungdomarna. Det är därför man inte vill vara med i facket."
Min kommentar: DN:s ledarsida citerar inte direkt ur min artikel från 2002. De påstådda citaten är ledarskribentens tolkning av vad jag där skriver. Jag har således inte använt uttryck som "krass affärstransaktion". Påståendet om att särskilt ungdomarna är "snåla" är i sin tur Marklunds tolkning av DN-ledaren. Varken i ledaren eller i min artikel från 2002 hävdas att det är snålhet som gör att ungdomar eller andra inte vill vara med i facket. Längre ner i krönikan vänder sig Marklund till facken med uppmaningen att "Det vore också klädsamt om man slutade kalla ungdomar för "snåla" för att de inte vill vara med och betala de besuttnas privilegier." Min avsikt är här inte att ta facken i försvar men jag har själv inte träffat på något uttalande från fackligt håll där man kallar ungdomar för "snåla" och att de av det skälet inte vill vara med i facket. Sammanfattningsvis kan sägas att det "vore klädsamt" om Liza Marklund kunde skilja på rena citat och vad som är tolkningar av andras texter.
id
0a2ca618-196b-4ecf-a274-e76100719d32 (old id 1415601)
alternative location
http://www.intra.kau.se/dokument/upload/82F316D302fb214066XSFE0A9174/Kjellberg_tryckt.pdf
date added to LUP
2016-04-01 14:17:25
date last changed
2018-11-21 20:25:19
@article{0a2ca618-196b-4ecf-a274-e76100719d32,
 abstract   = {Union density still is very high in Sweden. The considerably raised fees to union unemployment funds made by the centre-right government in January 2007 have caused a fall of union density of a magnitude quite unique in modern Swedish history: from 77% in 2006 to 71% in 2008 (annual averages; full-time students working part-time excluded). In private sector union density declined from 71% in 2006 to 65% in 2008. In the same period density of employers' associations increased from 77% to 80% (the share of workers in firms affiliated to employers' associations). As a result Swedish employers now are considerably better organised than the workers. That was not the case as late as in the year 2000 when private sector union density was 75% and density of employers' organisations 74% (private sector). Blue-collar unions were exposed to the largest losses (in general fees of blue-collar unemployment funds were raised more than those of white-collar funds). In 2008 union density of white-collar workers was somewhat higher (72%) than among blue-collar workers (71%). Between 2005 and 2007 the coverage of collective agreements declined from 94% to 91% (in private sector from 90% to 87%).},
 author    = {Kjellberg, Anders},
 issn     = {1400-9692},
 language   = {swe},
 number    = {2},
 pages    = {11--28},
 publisher  = {Arbetsmarknadsstyrelsen och Arbetslivsinstitutet},
 series    = {Arbetsmarknad & Arbetsliv},
 title    = {Det fackliga medlemsraset i Sverige under 2007 och 2008},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/3892993/1530824.pdf},
 volume    = {15},
 year     = {2009},
}