Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kamratbedömning och kamratdiskussion vid examination av muntliga gruppresentationer: pålitlighet och effekter på studenternas lärande

Jannasch, Patric LU orcid and Nilsson, Ulf LU (2009)
Abstract (Swedish)
Vi har under kursen Molekylär Cellbiologi för Ekosystemvetare vid LTH undersökt studenternas förmåga att bedöma muntliga projektredovisningar och jämfört den med lärarnas. Under kursen genomförde studenterna ett projekt där en muntlig gruppredovisning, med efterföljande kamratdiskussion och försvar, bedömdes och poängsattes av en opponerande studentgrupp och ett lärarlag. Vår undersökning visade att studenternas poängbedömning stämde väl överens med lärarlagets, både med avseende på medelvärde och spridning. Små skillnader visade sig i bedömningen av ”faktainnehåll” och ”samarbete” där lärarlaget gav ett något bättre omdöme, och i bedömning av ”försvar” där studentgrupperna gav lite högre poäng. En undersökning av studenternas attityder... (More)
Vi har under kursen Molekylär Cellbiologi för Ekosystemvetare vid LTH undersökt studenternas förmåga att bedöma muntliga projektredovisningar och jämfört den med lärarnas. Under kursen genomförde studenterna ett projekt där en muntlig gruppredovisning, med efterföljande kamratdiskussion och försvar, bedömdes och poängsattes av en opponerande studentgrupp och ett lärarlag. Vår undersökning visade att studenternas poängbedömning stämde väl överens med lärarlagets, både med avseende på medelvärde och spridning. Små skillnader visade sig i bedömningen av ”faktainnehåll” och ”samarbete” där lärarlaget gav ett något bättre omdöme, och i bedömning av ”försvar” där studentgrupperna gav lite högre poäng. En undersökning av studenternas attityder och upplevelser i samband med kamratgranskningen visade att presenterande studenter upplevde sig rättvist bedömda, men att granskande studenter kände lite obehag och osäkerhet inför kamratgranskningen. Vidare upplevde både lärare och studenter att lärandet om både ämnet och lärandeprocessen gynnades av kamratgranskningen och kamratdiskussionerna. Sammanfattningsvis visade våra resultat att kamratgranskningen fungerade väl, men att studenterna behöver utbildning och tydlig information om bedömningskriterier och motiven för granskningsprocessen så att de kan känna sig trygga, framför allt i granskarrollen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
muntlig presentation, lärande, kamratbedömning, formativ examination, SoTL
categories
Higher Education
pages
20 pages
publisher
[Publisher information missing]
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
Har utarbetats inom LTHs kurs "Examination - utveckling av examinationspraxis genom aktionsforskning" under våren 2009. The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Polymer and Materials Chemistry (LTH) (011001041), Organic chemistry (S/LTH) (011001240)
id
b53763f7-d23b-49ae-bf91-7d37c1ffb50f (old id 1458538)
date added to LUP
2016-04-04 13:19:56
date last changed
2018-11-21 21:13:17
@techreport{b53763f7-d23b-49ae-bf91-7d37c1ffb50f,
 abstract   = {Vi har under kursen Molekylär Cellbiologi för Ekosystemvetare vid LTH undersökt studenternas förmåga att bedöma muntliga projektredovisningar och jämfört den med lärarnas. Under kursen genomförde studenterna ett projekt där en muntlig gruppredovisning, med efterföljande kamratdiskussion och försvar, bedömdes och poängsattes av en opponerande studentgrupp och ett lärarlag. Vår undersökning visade att studenternas poängbedömning stämde väl överens med lärarlagets, både med avseende på medelvärde och spridning. Små skillnader visade sig i bedömningen av ”faktainnehåll” och ”samarbete” där lärarlaget gav ett något bättre omdöme, och i bedömning av ”försvar” där studentgrupperna gav lite högre poäng. En undersökning av studenternas attityder och upplevelser i samband med kamratgranskningen visade att presenterande studenter upplevde sig rättvist bedömda, men att granskande studenter kände lite obehag och osäkerhet inför kamratgranskningen. Vidare upplevde både lärare och studenter att lärandet om både ämnet och lärandeprocessen gynnades av kamratgranskningen och kamratdiskussionerna. Sammanfattningsvis visade våra resultat att kamratgranskningen fungerade väl, men att studenterna behöver utbildning och tydlig information om bedömningskriterier och motiven för granskningsprocessen så att de kan känna sig trygga, framför allt i granskarrollen.},
 author    = {Jannasch, Patric and Nilsson, Ulf},
 institution = {[Publisher information missing]},
 language   = {swe},
 title    = {Kamratbedömning och kamratdiskussion vid examination av muntliga gruppresentationer: pålitlighet och effekter på studenternas lärande},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/6094050/1458539.pdf},
 year     = {2009},
}