Advanced

Förändringskompetens. En studie av anställdas upplevelser av lärande i samband med organisationsförändring.

Melén Fäldt, Maria LU (2010)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen tog sin utgångspunkt i nödvändigheten att organisationer ständigt måste vara flexibla för att kunna bemästra krav på variation och oväntade händelser. En organisations förmåga att snabbt anpassa såväl antalet anställda som de anställdas arbetsinsats på ett smidigt sätt kan vara en förutsättning för flexibilitet. Förutom kapacitet till förändring är det viktigt att organisationer utvecklas genom förändring. Behovet av organisationsmässig flexibilitet ställer höga krav på indivdien. Organisationens krav måste balanseras med individens eget behov av personlig utveckling. Organisationens stävan efter flexibilitet sker inte sällan på bekostnad av den anställdes arbetsvillkor. Individen... (More)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen tog sin utgångspunkt i nödvändigheten att organisationer ständigt måste vara flexibla för att kunna bemästra krav på variation och oväntade händelser. En organisations förmåga att snabbt anpassa såväl antalet anställda som de anställdas arbetsinsats på ett smidigt sätt kan vara en förutsättning för flexibilitet. Förutom kapacitet till förändring är det viktigt att organisationer utvecklas genom förändring. Behovet av organisationsmässig flexibilitet ställer höga krav på indivdien. Organisationens krav måste balanseras med individens eget behov av personlig utveckling. Organisationens stävan efter flexibilitet sker inte sällan på bekostnad av den anställdes arbetsvillkor. Individen upplever positiv organisationsförändring när hon bedömer att en förändring tillför mer gott än ont för såväl organisationen som för henne själv. Den optimala förutsättningen för att individen skall uppleva positiv organisationsförändring är genom främjandet av engagemang och delaktighet i organisationen. Delaktighet skapar förståelse och tillit mellan individ och organisation och är relaterat till upprätthållandet av individens arbetsrelaterade psykiska hälsa. Med utgångspunkt i teorier om arbetsrelaterat lärande, antas individen aktivt reflektera över sina erfarenheter i samband med organisationsförändring vilket resulterar i förändringskompetens. Avhandlingens övergripande syfte var därför att studera omständigheter som kan predicera förändringskompetens. Ett annat syfte var att studera förändringskompetens i förhållande till förutsättningar för upprätthållandet av arbetsrelaterad psykisk hälsa i samband med organisationsförändring. Den empiriska kontexten var samgåendet mellan de båda Allmänna Försäkringskassorna i Skåne. Utifrån en longitudiell ansats studerades villkoren för utvecklandet av förändringskompetens och dess relation till förutsättningar för upprätthållandet av arbetsrelaterad psykisk hälsa över tid. En enkät besvarades vid tre tillfällen: före, under och efter samgåendet. För att tydliggöra hur individen utvecklar förändringskompetens, användes extremgrupper där individer med extremt höga respektive låga medelvärden på förändringskompetensvariabeln identifierades. Resultaten visade att förändringskompetensens utveckling kan prediceras av personliga förhållanden (exempelvis kön, utbildningsnivå, hierarkisk position) och förändringsrelaterade omständigheter (om individen upplevde sig vara redo för förändring, individens bedömning av tidigare förändringar och om individen hade funderingar på att sluta sitt arbete). När huvudeffenten för de båda extremgrupperna studerades över tid i relation till förutsättningar för arbetsrelaterad psykisk hälsa, upptäcktes samband mellan förändringskompetens och förutsättningar. Individer som rapporterar låga värden på Förändringskompetens rapporterar även en upplevelse av låg förekomst av förutsättningar i den psykosociala arbetsmiljön för arbetsrelaterad psykisk hälsa. Vice versa gäller för individer som rapporerar höga värden på variabeln Förändringskompetens. Resultaten diskuteras i förhållande till aspekter av organisationsstruktur, lärande, motstånd, psykologiskt kontrakt och ”resilience”. (Less)
Abstract
This thesis assumed the necessity of organizations having to be flexible in respect to mastering variation and unexpected circumstances. Organizations’ ability to alter the number of workers, or to vary the intensity of workers’ workload in a smooth way, is generally a prerequisite for flexibility. In addition to being able to change, organizations must also have the capacity to obtain development through change. The need for organizational flexibility places high demands onto the individual, and she/he must balance own needs in proportion to the needs of the organization. Organizations’ strive for flexibility is often achieved at the expense of the individuals’ working conditions. An individual experience Positive Organizational Change... (More)
This thesis assumed the necessity of organizations having to be flexible in respect to mastering variation and unexpected circumstances. Organizations’ ability to alter the number of workers, or to vary the intensity of workers’ workload in a smooth way, is generally a prerequisite for flexibility. In addition to being able to change, organizations must also have the capacity to obtain development through change. The need for organizational flexibility places high demands onto the individual, and she/he must balance own needs in proportion to the needs of the organization. Organizations’ strive for flexibility is often achieved at the expense of the individuals’ working conditions. An individual experience Positive Organizational Change (POC) when she/he calculates that change offers a good cause, both with regard to benefits for the organization and for the individual her-/himself. The optimal way of attaining POC in workers’ experience is through involvement and participation. Such actions normally bring understanding and reliance to the relation between the individual and the organization, and are related to sustained job-related mental health. Based on work-life learning theories, the individual actively reflects on her/his experiences from organizational change. The proposed notion of this thesis was that the individual develops change competence when experiencing organizational change. Thus, the overall objective of the thesis was to study contributory factors behind the developing of change competence. Another objective was to study change competence in relation to conditions for sustaining job-related mental health during organizational change. The above complexity was studied in connection with a large scale merger that took place within the Försäkringskassan. A longitudinal approach was used in order to explore premises of the development of change competence as well as prerequisites for job-related mental health over time. A questionnaire was answered by a selection of employees close in time before, during and after the merger. Aiming to explore how the individual develop change competence, an extreme group approach was used identifying individuals with extremely high and low values of change competence.

The results showed that change competence development can be predicted by personal premises (e.g. gender, educational level, hierarchical position) and change-related premises (e.g. readiness for change, earlier change experiences and turnover intentions). Studying main effects over time for each of the extreme-group in relation to the prerequisites for job-related mental health over time resulted in the discovery of a correlation between change competence and the prerequisites. The extreme-groups that reported low mean value or negative change competence development also reported the experience of poor prerequisites for job-related mental health in the psychological work environment over time. The reversed situation applies to individuals that report high mean value or positive change competence development. The results are dicussed in relation to aspects of the oganizational structure, learning, resistance, psychological contract, and resilience. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • docent Edvardsson Stiwne, Ellinor, Linköping University
organization
alternative title
Change competence. A study of employees' experiences and learning during organizational change
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
learning, psychological contract, decision latitude, Organizational change, change competence
pages
138 pages
publisher
Institutionen för psykologi, Lunds universitet
defense location
Högskolan Kristianstad, hus 21, sal 425
defense date
2010-03-26 13:00
ISBN
978-91-978718-1-5
language
Swedish
LU publication?
yes
id
7df7cd5b-c0db-49b5-ba95-59adacbdf87d (old id 1552284)
date added to LUP
2010-03-08 09:52:29
date last changed
2016-09-19 08:45:07
@phdthesis{7df7cd5b-c0db-49b5-ba95-59adacbdf87d,
 abstract   = {This thesis assumed the necessity of organizations having to be flexible in respect to mastering variation and unexpected circumstances. Organizations’ ability to alter the number of workers, or to vary the intensity of workers’ workload in a smooth way, is generally a prerequisite for flexibility. In addition to being able to change, organizations must also have the capacity to obtain development through change. The need for organizational flexibility places high demands onto the individual, and she/he must balance own needs in proportion to the needs of the organization. Organizations’ strive for flexibility is often achieved at the expense of the individuals’ working conditions. An individual experience Positive Organizational Change (POC) when she/he calculates that change offers a good cause, both with regard to benefits for the organization and for the individual her-/himself. The optimal way of attaining POC in workers’ experience is through involvement and participation. Such actions normally bring understanding and reliance to the relation between the individual and the organization, and are related to sustained job-related mental health. Based on work-life learning theories, the individual actively reflects on her/his experiences from organizational change. The proposed notion of this thesis was that the individual develops change competence when experiencing organizational change. Thus, the overall objective of the thesis was to study contributory factors behind the developing of change competence. Another objective was to study change competence in relation to conditions for sustaining job-related mental health during organizational change. The above complexity was studied in connection with a large scale merger that took place within the Försäkringskassan. A longitudinal approach was used in order to explore premises of the development of change competence as well as prerequisites for job-related mental health over time. A questionnaire was answered by a selection of employees close in time before, during and after the merger. Aiming to explore how the individual develop change competence, an extreme group approach was used identifying individuals with extremely high and low values of change competence. <br/><br>
The results showed that change competence development can be predicted by personal premises (e.g. gender, educational level, hierarchical position) and change-related premises (e.g. readiness for change, earlier change experiences and turnover intentions). Studying main effects over time for each of the extreme-group in relation to the prerequisites for job-related mental health over time resulted in the discovery of a correlation between change competence and the prerequisites. The extreme-groups that reported low mean value or negative change competence development also reported the experience of poor prerequisites for job-related mental health in the psychological work environment over time. The reversed situation applies to individuals that report high mean value or positive change competence development. The results are dicussed in relation to aspects of the oganizational structure, learning, resistance, psychological contract, and resilience.},
 author    = {Melén Fäldt, Maria},
 isbn     = {978-91-978718-1-5},
 keyword   = {learning,psychological contract,decision latitude,Organizational change,change competence},
 language   = {swe},
 pages    = {138},
 publisher  = {Institutionen för psykologi, Lunds universitet},
 school    = {Lund University},
 title    = {Förändringskompetens. En studie av anställdas upplevelser av lärande i samband med organisationsförändring.},
 year     = {2010},
}