Advanced

Pedagogisk utvärdering av Medicinska fakultetens högskolepedagogiska utbildning 2004-2008

Helmstad, Glen LU (2010) In Rapport Rapport nr 19.
Abstract (Swedish)
Lunds universitets Medicinska fakultet bedriver genom sitt Centrum för Undervisning och Lärande (MedCUL) behörighetsgivande högskoleutbildning för fakultetens lärare. MedCUL har uppdragit åt Pedagogiska institutionen (numera Sociologiska institutionen, avdelningen för pedagogik) att utvärdera utbildningen. Syftet med utvärderingen har varit att indirekt studera den aktuella utbildningen med avseende på dess former, innehåll, genomslag och effekter som stöd för utveckling av efterfrågad högskolepedagogisk kompetens och dess eventuella inverkan på kvaliteten i fakultetens primära utbildningsprogram samt att identifiera, beskriva och föreslå utvecklingsmöjligheter.

Utvärderingen genomfördes i form av enkät och intervjuundersökning.... (More)
Lunds universitets Medicinska fakultet bedriver genom sitt Centrum för Undervisning och Lärande (MedCUL) behörighetsgivande högskoleutbildning för fakultetens lärare. MedCUL har uppdragit åt Pedagogiska institutionen (numera Sociologiska institutionen, avdelningen för pedagogik) att utvärdera utbildningen. Syftet med utvärderingen har varit att indirekt studera den aktuella utbildningen med avseende på dess former, innehåll, genomslag och effekter som stöd för utveckling av efterfrågad högskolepedagogisk kompetens och dess eventuella inverkan på kvaliteten i fakultetens primära utbildningsprogram samt att identifiera, beskriva och föreslå utvecklingsmöjligheter.

Utvärderingen genomfördes i form av enkät och intervjuundersökning. Enkäten engagerade c:a 50 % av de drygt 400 anställda som har deltagit i den nämnda utbildningens introduktionskurs i perioden 2004-2008. Undersökningen inbegrep även ett tiotal lärare i de högskolepedagogiska kurserna, utbildningsledare och doktorander i fokusgruppintervjuer kring utbildningens utformning och betydelse.

Resultaten tyder på att en övervägande majoritet av deltagarna anser att den högskolepedagogiska utbildningen är ändamålsenlig och avgjort har resulterat i förbättrade högskolepedagogiska kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Det stora flertalet av deltagarna anser också att den högskolepedagogiska utbildningen till viss del även har bidragit till utveckling av kvaliteten i fakultetens primära utbildningar. Däremot gav en mindre del av deltagarna uttryck för att uppfattningen att det finns en del oklarhet inom fakulteten angående ändamålet med och kompetensutvecklingsambitionsnivån i de olika kurserna. De fanns också deltagare som menade att lärarna inom fakulteten trots viss utbildning i PBL-metodik inte är skickade nog att hantera gruppdynamik i samband med detta sätt att organisera undervisning och studier. Slutligen menade några av de intervjuade att fakultetens system för stöd för fortsatt utveckling av högskolepedagogisk kompetens efter genomgången utbildning behöver utvecklas.

Den slutsats som dragits av undersökningens resultat är att den högskolepedagogiska utbildningen inom Medicinska fakulteten av allt att döma ser ut att vara väl sammansatt och välfungerade. Däremot är det oklart hur fakultetens stöd för fortsatt utveckling av högskolepedagogisk kompetens bortom den behörighetsgivande ser ut och fungerar och hur dess system för utvärdering och utveckling av högskolepedagogisk kvalitet i dess primärutbildningar ser ut och fungerar. Det som rekommenderas är därför snarare en översyn av dessa båda andra delsystem än en ensidig fortsatt satsning på kvalitetsutveckling i den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
fallstudie, behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning för lärare inom medicinska fakulteten, pedagogisk utvärdering
in
Rapport
volume
Rapport nr 19
pages
70 pages
publisher
MedCul, Lunds universitet
language
Swedish
LU publication?
yes
id
17a92420-29ba-4576-a433-4d632f90f25a (old id 1554431)
date added to LUP
2010-03-29 14:52:26
date last changed
2016-04-16 07:25:18
@techreport{17a92420-29ba-4576-a433-4d632f90f25a,
 abstract   = {Lunds universitets Medicinska fakultet bedriver genom sitt Centrum för Undervisning och Lärande (MedCUL) behörighetsgivande högskoleutbildning för fakultetens lärare. MedCUL har uppdragit åt Pedagogiska institutionen (numera Sociologiska institutionen, avdelningen för pedagogik) att utvärdera utbildningen. Syftet med utvärderingen har varit att indirekt studera den aktuella utbildningen med avseende på dess former, innehåll, genomslag och effekter som stöd för utveckling av efterfrågad högskolepedagogisk kompetens och dess eventuella inverkan på kvaliteten i fakultetens primära utbildningsprogram samt att identifiera, beskriva och föreslå utvecklingsmöjligheter. <br/><br>
Utvärderingen genomfördes i form av enkät och intervjuundersökning. Enkäten engagerade c:a 50 % av de drygt 400 anställda som har deltagit i den nämnda utbildningens introduktionskurs i perioden 2004-2008. Undersökningen inbegrep även ett tiotal lärare i de högskolepedagogiska kurserna, utbildningsledare och doktorander i fokusgruppintervjuer kring utbildningens utformning och betydelse. <br/><br>
Resultaten tyder på att en övervägande majoritet av deltagarna anser att den högskolepedagogiska utbildningen är ändamålsenlig och avgjort har resulterat i förbättrade högskolepedagogiska kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Det stora flertalet av deltagarna anser också att den högskolepedagogiska utbildningen till viss del även har bidragit till utveckling av kvaliteten i fakultetens primära utbildningar. Däremot gav en mindre del av deltagarna uttryck för att uppfattningen att det finns en del oklarhet inom fakulteten angående ändamålet med och kompetensutvecklingsambitionsnivån i de olika kurserna. De fanns också deltagare som menade att lärarna inom fakulteten trots viss utbildning i PBL-metodik inte är skickade nog att hantera gruppdynamik i samband med detta sätt att organisera undervisning och studier. Slutligen menade några av de intervjuade att fakultetens system för stöd för fortsatt utveckling av högskolepedagogisk kompetens efter genomgången utbildning behöver utvecklas. <br/><br>
Den slutsats som dragits av undersökningens resultat är att den högskolepedagogiska utbildningen inom Medicinska fakulteten av allt att döma ser ut att vara väl sammansatt och välfungerade. Däremot är det oklart hur fakultetens stöd för fortsatt utveckling av högskolepedagogisk kompetens bortom den behörighetsgivande ser ut och fungerar och hur dess system för utvärdering och utveckling av högskolepedagogisk kvalitet i dess primärutbildningar ser ut och fungerar. Det som rekommenderas är därför snarare en översyn av dessa båda andra delsystem än en ensidig fortsatt satsning på kvalitetsutveckling i den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen.},
 author    = {Helmstad, Glen},
 institution = {MedCul, Lunds universitet},
 keyword   = {fallstudie,behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning för lärare inom medicinska fakulteten,pedagogisk utvärdering},
 language   = {swe},
 pages    = {70},
 series    = {Rapport},
 title    = {Pedagogisk utvärdering av Medicinska fakultetens högskolepedagogiska utbildning 2004-2008},
 volume    = {Rapport nr 19},
 year     = {2010},
}