Advanced

Befolkning, samhälle och förändring: Dynamik i Halmstad under fyra decennier

Eriksson, Helena LU (2010) In Lund Dissertation in Sociology 89.
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Förändringar i samhället diskuteras ofta på en aggregerad nivå där det argumenteras för att samhället förändras från ett modernt industrisamhälle till ett postindustriellt samhälle. Genom att studera samhället på en lokal nivå är det möjligt att studera komplexitet och variationer av de aggregerade teorierna kring samhällsförändring, det vill säga studera förändring i ett kontext av tid och plats. Utgångspunkten i denna studie är att analysera förändring i ett lokalsamhälle. Studien är en fallstudie av Halmstad, en kommun på Sveriges västkust, mellan åren 1968 och 2006. Det empiriska materialet består av analyser av demografisk statistik och arbetsmarknadsstatistik där offentlig statistik har... (More)
Popular Abstract in Swedish

Förändringar i samhället diskuteras ofta på en aggregerad nivå där det argumenteras för att samhället förändras från ett modernt industrisamhälle till ett postindustriellt samhälle. Genom att studera samhället på en lokal nivå är det möjligt att studera komplexitet och variationer av de aggregerade teorierna kring samhällsförändring, det vill säga studera förändring i ett kontext av tid och plats. Utgångspunkten i denna studie är att analysera förändring i ett lokalsamhälle. Studien är en fallstudie av Halmstad, en kommun på Sveriges västkust, mellan åren 1968 och 2006. Det empiriska materialet består av analyser av demografisk statistik och arbetsmarknadsstatistik där offentlig statistik har används. Dessutom har analyser av officiella och historiska dokument samt intervjuer med personer aktiva i Halmstad gjorts. Tre tidsperioder identifieras i analysen, vilka karaktäriseras av olika mönster i befolkningen. Perioderna karaktäriseras även av förändringar på arbetsmarknaden och i befolkningens sysselsättning. Dessa förändringar analyseras genom samspelet mellan aktörer i lokalsamhället och aktörer och influenser som kommer utifrån. Genom analyser av reflexivitet visas hur förändring och stabilitet influeras av samspelet mellan det nya och det existerande, eller innovation och tradition. (Less)
Abstract
Changes in society are often discussed on an aggregated level and it is argued that society is changing from a modern industrial society to a post-industrial society. Through studying changes on a local level it is possible to study the complexity and variations of the general and aggregated theories of societal changes, and place changes in a context of time and place. The main object of this study is to analyse change in a locality. The study is a case study which studies Halmstad, a municipality on the west coast of Sweden, between the years of 1968 and 2006. The empirical material consists of analysis of demographic statistics and labour market statistics, using official statistical databases. The empirical material also consists of an... (More)
Changes in society are often discussed on an aggregated level and it is argued that society is changing from a modern industrial society to a post-industrial society. Through studying changes on a local level it is possible to study the complexity and variations of the general and aggregated theories of societal changes, and place changes in a context of time and place. The main object of this study is to analyse change in a locality. The study is a case study which studies Halmstad, a municipality on the west coast of Sweden, between the years of 1968 and 2006. The empirical material consists of analysis of demographic statistics and labour market statistics, using official statistical databases. The empirical material also consists of an analysis of official and historical documents as well as interviews with persons active in Halmstad. Three time periods are identified in the analyses which are characterised by different patterns in the population. The periods are also characterised by changes in the labour market and the employment of the population. These changes are analysed through the interplay between actors in the locality and actors and influences from outside the locality. Through the analysis of reflexivity it is shown how change and stability are interrelated through the interplay between the new and existing or innovation and tradition. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Furåker, Bengt, Department of Soicology, University of Gothenburg
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
labour market, change, locality, community, reflexivity, innovation, tradition, population, demography
in
Lund Dissertation in Sociology
volume
89
pages
212 pages
publisher
Department of Sociology, Lund University
defense location
Edens hörsal, Lund
defense date
2010-04-23 10:15
ISSN
1102-4712
ISBN
91-7267-313-3
language
Swedish
LU publication?
yes
id
f8563b14-01e3-4136-946d-cff3d66d14f5 (old id 1579861)
date added to LUP
2010-03-29 11:37:04
date last changed
2018-05-29 10:15:15
@phdthesis{f8563b14-01e3-4136-946d-cff3d66d14f5,
 abstract   = {Changes in society are often discussed on an aggregated level and it is argued that society is changing from a modern industrial society to a post-industrial society. Through studying changes on a local level it is possible to study the complexity and variations of the general and aggregated theories of societal changes, and place changes in a context of time and place. The main object of this study is to analyse change in a locality. The study is a case study which studies Halmstad, a municipality on the west coast of Sweden, between the years of 1968 and 2006. The empirical material consists of analysis of demographic statistics and labour market statistics, using official statistical databases. The empirical material also consists of an analysis of official and historical documents as well as interviews with persons active in Halmstad. Three time periods are identified in the analyses which are characterised by different patterns in the population. The periods are also characterised by changes in the labour market and the employment of the population. These changes are analysed through the interplay between actors in the locality and actors and influences from outside the locality. Through the analysis of reflexivity it is shown how change and stability are interrelated through the interplay between the new and existing or innovation and tradition.},
 author    = {Eriksson, Helena},
 isbn     = {91-7267-313-3},
 issn     = {1102-4712},
 keyword   = {labour market,change,locality,community,reflexivity,innovation,tradition,population,demography},
 language   = {swe},
 pages    = {212},
 publisher  = {Department of Sociology, Lund University},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund Dissertation in Sociology},
 title    = {Befolkning, samhälle och förändring: Dynamik i Halmstad under fyra decennier},
 volume    = {89},
 year     = {2010},
}