Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vad tycker de som inte svarat på kursvärderingsenkäten?

Borell, Jonas LU orcid and Gudmundsson, Anders LU (2009) Lunds universitets utvecklingskonferens, 2009 p.79-85
Abstract (Swedish)
Vid LTH ska lärare under kursers genomförande ha kvalitetsdialog med studenterna. I samband med kursslut ska studenterna ges möjligheten till kursvärdering med enkäten CEQ (Course Experience Questionnaire). Enkätdata från CEQ avses utgöra delar av underlaget för kvalitetsarbetet. Svarsfrekvenserna för kursvärderingsenkäterna vid LTH varierar stort, med ett snitt på drygt 50 %. När upplevelser, uppfattningar och åsikter från en stor del av studenterna saknas medför det osäkerheter, och väcker frågor som: Går det att ta reda på vad de som inte svarat tycker? Kan man på rimliga grunder anta något om vad de som inte svarat tycker? Tycker de inte något särskilt alls, vare sig tydligt positivt eller tydligt negativt, eller tycker de kanske... (More)
Vid LTH ska lärare under kursers genomförande ha kvalitetsdialog med studenterna. I samband med kursslut ska studenterna ges möjligheten till kursvärdering med enkäten CEQ (Course Experience Questionnaire). Enkätdata från CEQ avses utgöra delar av underlaget för kvalitetsarbetet. Svarsfrekvenserna för kursvärderingsenkäterna vid LTH varierar stort, med ett snitt på drygt 50 %. När upplevelser, uppfattningar och åsikter från en stor del av studenterna saknas medför det osäkerheter, och väcker frågor som: Går det att ta reda på vad de som inte svarat tycker? Kan man på rimliga grunder anta något om vad de som inte svarat tycker? Tycker de inte något särskilt alls, vare sig tydligt positivt eller tydligt negativt, eller tycker de kanske mycket annorlunda?

För att ta reda på detta, som utgångspunkt för att kunna stärka kvalitetsarbetet, har vi gjort följande: För två kurser, som först utvärderats med webbaserad CEQ-enkät och då nådde ca 50 % svarsfrekvens, har vi med hjälp av pappersenkäter på nytt frågat både de som redan svarat via webben och de som inte gjort det. Den totala svarsfrekvensen blev 82 respektive 71 %. Genom jämförelser av svaren mellan de grupper som svarat på webbenkäten och/eller pappersenkäten erhölls information om likheter och skillnader avseende gruppernas uppfattningar.

Vi fann överlag mycket små skillnader i svaren från dem som svarat först och de som endast svarade på undersökningens extraenkät. Statistiskt signifikant skillnad förelåg endast för tre (av 26) frågor för den ena kursen, och för en fråga för den andra. I svaren från dem som svarat både

på den ursprungliga enkäten och på vår undersökningsenkät ett par veckor senare fann vi stor likhet mellan mätningarna. Sammantaget tyder fynden på att de som inte svarat på den ursprungliga enkäten haft tämligen snarlika upplevelser och åsikter som de som svarade. Därmed ser vi ingen anledning att inte beakta kursvärderingsenkätresultaten även i de fall då enbart omkring hälften av studenterna svarat. Slutligen diskuterar vi även möjligheter till kompletterande studier med andra metoder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Chapter in Book/Report/Conference proceeding
publication status
published
subject
keywords
SoTL
categories
Higher Education
host publication
Proceedings Utvecklingskonferens Lunds universitet 2009
editor
Sonesson, Anders and Amnér, Gunilla
pages
7 pages
publisher
Lednings- och kompetensutveckling/CED
conference name
Lunds universitets utvecklingskonferens, 2009
conference location
Lund, Sweden
conference dates
2009-09-24 - 2009-09-24
ISBN
978-91-997974-2-9
language
Swedish
LU publication?
yes
id
ad7d02cc-578a-4ce9-a925-0456914c03e6 (old id 1690272)
date added to LUP
2016-04-04 10:28:48
date last changed
2021-03-27 02:19:41
@inproceedings{ad7d02cc-578a-4ce9-a925-0456914c03e6,
 abstract   = {Vid LTH ska lärare under kursers genomförande ha kvalitetsdialog med studenterna. I samband med kursslut ska studenterna ges möjligheten till kursvärdering med enkäten CEQ (Course Experience Questionnaire). Enkätdata från CEQ avses utgöra delar av underlaget för kvalitetsarbetet. Svarsfrekvenserna för kursvärderingsenkäterna vid LTH varierar stort, med ett snitt på drygt 50 %. När upplevelser, uppfattningar och åsikter från en stor del av studenterna saknas medför det osäkerheter, och väcker frågor som: Går det att ta reda på vad de som inte svarat tycker? Kan man på rimliga grunder anta något om vad de som inte svarat tycker? Tycker de inte något särskilt alls, vare sig tydligt positivt eller tydligt negativt, eller tycker de kanske mycket annorlunda?<br/><br>
För att ta reda på detta, som utgångspunkt för att kunna stärka kvalitetsarbetet, har vi gjort följande: För två kurser, som först utvärderats med webbaserad CEQ-enkät och då nådde ca 50 % svarsfrekvens, har vi med hjälp av pappersenkäter på nytt frågat både de som redan svarat via webben och de som inte gjort det. Den totala svarsfrekvensen blev 82 respektive 71 %. Genom jämförelser av svaren mellan de grupper som svarat på webbenkäten och/eller pappersenkäten erhölls information om likheter och skillnader avseende gruppernas uppfattningar. <br/><br>
Vi fann överlag mycket små skillnader i svaren från dem som svarat först och de som endast svarade på undersökningens extraenkät. Statistiskt signifikant skillnad förelåg endast för tre (av 26) frågor för den ena kursen, och för en fråga för den andra. I svaren från dem som svarat både<br/><br>
på den ursprungliga enkäten och på vår undersökningsenkät ett par veckor senare fann vi stor likhet mellan mätningarna. Sammantaget tyder fynden på att de som inte svarat på den ursprungliga enkäten haft tämligen snarlika upplevelser och åsikter som de som svarade. Därmed ser vi ingen anledning att inte beakta kursvärderingsenkätresultaten även i de fall då enbart omkring hälften av studenterna svarat. Slutligen diskuterar vi även möjligheter till kompletterande studier med andra metoder.},
 author    = {Borell, Jonas and Gudmundsson, Anders},
 booktitle  = {Proceedings Utvecklingskonferens Lunds universitet 2009},
 editor    = {Sonesson, Anders and Amnér, Gunilla},
 isbn     = {978-91-997974-2-9},
 language   = {swe},
 pages    = {79--85},
 publisher  = {Lednings- och kompetensutveckling/CED},
 title    = {Vad tycker de som inte svarat på kursvärderingsenkäten?},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/5548907/1698234.pdf},
 year     = {2009},
}