Advanced

Grasping complexity: analysing risk for sustainable development

Becker, Per LU (2010)
Abstract
Sustainable development relies on our ability to make decisions today that

will determine our tomorrow. Given that uncertainty is explicitly allowed to influence

our view of what the future holds for us, most ex ante analyses of challenges for

sustainable development can be viewed as analysing risk. Many frameworks for

analysing risk exist today, but analysing risk for sustainable development entails

different requirements. By applying a combination of traditional science and design

science, this thesis presents six such requirements, informed by available theory and

new empirical studies. The thesis also presents six criteria for scientifically developing

frameworks... (More)
Sustainable development relies on our ability to make decisions today that

will determine our tomorrow. Given that uncertainty is explicitly allowed to influence

our view of what the future holds for us, most ex ante analyses of challenges for

sustainable development can be viewed as analysing risk. Many frameworks for

analysing risk exist today, but analysing risk for sustainable development entails

different requirements. By applying a combination of traditional science and design

science, this thesis presents six such requirements, informed by available theory and

new empirical studies. The thesis also presents six criteria for scientifically developing

frameworks for analysing risk for sustainable development. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Hållbar utveckling ställer krav på nya riskanalysmetoderHållbar utveckling bygger på vår förmåga att fatta beslut i dag som avgör vår morgondag. Det låter enkelt, men är en av mänsklighetens största utmaningar då mycket i vår värld hänger samman och framtiden är full av osäkerheter.Givet att osäkerhet tillåts påverka vår syn på vad framtiden har i sitt sköte, kan de flesta framåtblickande analyser av utmaningar för hållbar utveckling anses vara riskanalyser. Det existerar många sätt att analysera risk idag, men att analysera risk för hållbar samhällsutveckling innebär enligt en doktorsavhandling vid Lund universitet minst sex särskilda krav.

Det... (More)
Popular Abstract in Swedish

Hållbar utveckling ställer krav på nya riskanalysmetoderHållbar utveckling bygger på vår förmåga att fatta beslut i dag som avgör vår morgondag. Det låter enkelt, men är en av mänsklighetens största utmaningar då mycket i vår värld hänger samman och framtiden är full av osäkerheter.Givet att osäkerhet tillåts påverka vår syn på vad framtiden har i sitt sköte, kan de flesta framåtblickande analyser av utmaningar för hållbar utveckling anses vara riskanalyser. Det existerar många sätt att analysera risk idag, men att analysera risk för hållbar samhällsutveckling innebär enligt en doktorsavhandling vid Lund universitet minst sex särskilda krav.

Det första kravet är att våra arbetssätt kan involvera och koppla samman fenomen på både lokal och global nivå, samt med både direkta och fördröjda kopplingar. Till exempel bör potentiella framtida förändringar i nederbörd beaktas i kommunala riskanalyser som ligger till grund för nyetablering av bostäder längs vatten-drag, eller vid dimensionering av nya system för dagvatten.

Det andra kravet är att våra arbetssätt kan involvera och tillgodose en mängd olika värden i samhället. Exempelvis vårt samhälles behov av en effektiv transport-infrastruktur samtidigt som det har behov av ökad personsäkerhet, skydd av miljön och demokrati.

Det tredje kravet är att våra arbetssätt kan inkludera en mängd olika händelser som kan ha en negativ påverkan på dessa värden. Till exempel jordskred, våldsamt upplopp, översvämning, algblomning, och så vidare.

Det fjärde kravet är att våra arbetssätt kan involvera och koppla samman en mängd faktorer och processer som bidrar till sårbarheten hos de värden som är viktiga i samhället i relation till påverkan från dessa negativa händelser. Exempelvis varför dricksvattensystemet är sårbart för terrorangrepp, södra Östersjön för algblomning och Malmö för starka stormar.

Det femte kravet är att våra arbetssätt kan involvera olika intressenter från olika samhällsfunktioner, administrativa nivåer och geografiska indelningar. Då utmaningar för hållbar utveckling sällan följer dessa mer eller mindre konstgjorda indelningar.

Det sjätte kravet är att våra arbetssätt kan koppla samman resultatet från flera riskanalyser utförda av olika grupper av intressenter. Exempelvis kan en länsstyrelse vilja skapa en översikt över riskbilden inom deras geografiska område och behöver då kunna väva samman resultaten från flera kommunala riskanalyser, detaljerade risk-analyser av fabriker och kärnkraftverk, etc. Något som de idag inte kan på grund av hur dessa analyser generellt sätt är genomförda och uppbyggda.

Med förståelse för dessa krav på riskanalyser för hållbar samhällsutveckling kan nya arbetssätt utvecklas. Arbetssätt som genom mer fokus på helheten kan ge samhället en bättre grund för att kunna styra utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Mot ett samhälle som ger framtida generationer samma möjligheter till utveckling som idag och som är robust och hållbart mot tänkbara påfrestningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Alexander, David, University of Florence, Firenze, Italy
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
design, sustainable development, Development, risk, risk analysis, sustainability science, disaster, value, hazard, vulnerability, system, capability, human-environment systems, systems approach, design science.
pages
224 pages
publisher
Lund University
defense location
Lecture hall V:B, V-building, John Ericssons väg 1, Lund University Faculty of Engineering
defense date
2010-12-17 13:15:00
language
English
LU publication?
yes
id
94b62e74-a37b-4086-af8a-d97593f925df (old id 1698167)
date added to LUP
2016-04-01 13:01:44
date last changed
2018-11-21 20:11:32
@phdthesis{94b62e74-a37b-4086-af8a-d97593f925df,
 abstract   = {Sustainable development relies on our ability to make decisions today that<br/><br>
will determine our tomorrow. Given that uncertainty is explicitly allowed to influence<br/><br>
our view of what the future holds for us, most ex ante analyses of challenges for<br/><br>
sustainable development can be viewed as analysing risk. Many frameworks for<br/><br>
analysing risk exist today, but analysing risk for sustainable development entails<br/><br>
different requirements. By applying a combination of traditional science and design<br/><br>
science, this thesis presents six such requirements, informed by available theory and<br/><br>
new empirical studies. The thesis also presents six criteria for scientifically developing<br/><br>
frameworks for analysing risk for sustainable development.},
 author    = {Becker, Per},
 language   = {eng},
 publisher  = {Lund University},
 school    = {Lund University},
 title    = {Grasping complexity: analysing risk for sustainable development},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/3115492/1702334.pdf},
 year     = {2010},
}