Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En studie av SI-övningars inverkan på studieresultaten vid LTH

Malm, Joakim LU (2009)
Abstract (Swedish)
Rapporten redovisar data om hur SI-verksamheten vid fem civilingenjörsprogram vid LTH inverkar på studieresultaten under det första läsåret samt på resultaten i en inledande matematikkurs till vilken SI-verksamheten är knuten. SI står för SamverkansInlärning och är en metod där en äldre student ”coachar” en grupp med nya studenter till att diskutera och lösa problem i ett ämne. Metoden syftar vid LTH till att vara en del av den studiesociala introduktionen samt bl.a. att vara ett komplement till ordinarie föreläsningar och övningar genom grupporienterat arbete, diskussioner och reflektioner, att utveckla allmänna ingenjörsfärdigheter såsom problemlösning, presentationer och arbete med uppgifter i grupp, samt till förstärkning av... (More)
Rapporten redovisar data om hur SI-verksamheten vid fem civilingenjörsprogram vid LTH inverkar på studieresultaten under det första läsåret samt på resultaten i en inledande matematikkurs till vilken SI-verksamheten är knuten. SI står för SamverkansInlärning och är en metod där en äldre student ”coachar” en grupp med nya studenter till att diskutera och lösa problem i ett ämne. Metoden syftar vid LTH till att vara en del av den studiesociala introduktionen samt bl.a. att vara ett komplement till ordinarie föreläsningar och övningar genom grupporienterat arbete, diskussioner och reflektioner, att utveckla allmänna ingenjörsfärdigheter såsom problemlösning, presentationer och arbete med uppgifter i grupp, samt till förstärkning av studietekniken genom att få de nya studenterna att ta hjälp av varandra.

Data från den inledande matematikkursens första tentamen, antalet tagna poäng i kursen under det första året samt totalt antalet tagna poäng under det första studieåret används tillsammans med närvarodata från SI-övningarna för att undersöka SI-verksamhetens effekt på dessa studieresultat. Vidare används betygsdata från gymnasiet för att isolera skillnader pga denna effekt på analysen.

Den totala poängproduktionen skiljer sig ganska rejält åt mellan SI-deltagare och de som ej varit delaktiga i SI verksamheten. I genomsnitt tar en SI-deltagare ca 7,5 hp mer under sitt första studieår. Vidare uppnår tre fjärdedelar av SI-deltagarna LTH-målet om minst 40 hp under första läsåret jämfört med ca 50 % bland de som ej följt SI. Skillnaden i antalet tagna poäng på kursen i endimensionell analys om 15 hp – till vilken SI-verksamheten i detta fall varit knuten - är på ca 2,5 hp i snitt till fördel för SI-gående studenter. Resultaten på den inledande matematiktentamen har under de två åren varit 5 respektive 12 % högre med godkända i den SI-gående gruppen. Resultaten indikerar m a o att en utbyggd SI-verksamhet kan vara ett sätt att förbättra studieresultaten under det första läsåret vid LTH. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
SoTL
categories
Higher Education
pages
21 pages
publisher
Centrum för Supplemental Instruction, Lund
ISBN
978-91-633-4885-3
language
Swedish
LU publication?
yes
id
1738d9d7-bb13-4ea3-a5ad-994847f60833 (old id 1713473)
date added to LUP
2016-04-04 10:01:35
date last changed
2018-11-21 20:56:16
@techreport{1738d9d7-bb13-4ea3-a5ad-994847f60833,
 abstract   = {Rapporten redovisar data om hur SI-verksamheten vid fem civilingenjörsprogram vid LTH inverkar på studieresultaten under det första läsåret samt på resultaten i en inledande matematikkurs till vilken SI-verksamheten är knuten. SI står för SamverkansInlärning och är en metod där en äldre student ”coachar” en grupp med nya studenter till att diskutera och lösa problem i ett ämne. Metoden syftar vid LTH till att vara en del av den studiesociala introduktionen samt bl.a. att vara ett komplement till ordinarie föreläsningar och övningar genom grupporienterat arbete, diskussioner och reflektioner, att utveckla allmänna ingenjörsfärdigheter såsom problemlösning, presentationer och arbete med uppgifter i grupp, samt till förstärkning av studietekniken genom att få de nya studenterna att ta hjälp av varandra.<br/><br>
Data från den inledande matematikkursens första tentamen, antalet tagna poäng i kursen under det första året samt totalt antalet tagna poäng under det första studieåret används tillsammans med närvarodata från SI-övningarna för att undersöka SI-verksamhetens effekt på dessa studieresultat. Vidare används betygsdata från gymnasiet för att isolera skillnader pga denna effekt på analysen.<br/><br>
Den totala poängproduktionen skiljer sig ganska rejält åt mellan SI-deltagare och de som ej varit delaktiga i SI verksamheten. I genomsnitt tar en SI-deltagare ca 7,5 hp mer under sitt första studieår. Vidare uppnår tre fjärdedelar av SI-deltagarna LTH-målet om minst 40 hp under första läsåret jämfört med ca 50 % bland de som ej följt SI. Skillnaden i antalet tagna poäng på kursen i endimensionell analys om 15 hp – till vilken SI-verksamheten i detta fall varit knuten - är på ca 2,5 hp i snitt till fördel för SI-gående studenter. Resultaten på den inledande matematiktentamen har under de två åren varit 5 respektive 12 % högre med godkända i den SI-gående gruppen. Resultaten indikerar m a o att en utbyggd SI-verksamhet kan vara ett sätt att förbättra studieresultaten under det första läsåret vid LTH.},
 author    = {Malm, Joakim},
 institution = {Centrum för Supplemental Instruction, Lund},
 isbn     = {978-91-633-4885-3},
 language   = {swe},
 title    = {En studie av SI-övningars inverkan på studieresultaten vid LTH},
 year     = {2009},
}