Advanced

Referencesystematik og Dansk Byggeklassifikation - analyse og anbefalinger. Incl. höringsrapport. Version 2011-01-05.

Ekholm, Anders LU (2011)
Abstract
DBK (Dansk Bygge Klassifikation) er blevet udarbejdet i årene 2005-2006 som en del af den Danske Stats projekt om digitalt udbud, projektering og aflevering i den danske byggesektor, der samlet kaldes Det Digitale Byggeri. Siden fremkomsten har enkelte firmaer anvendt DBK i praksis, andre har brugt dele af systemet, mens andre igen har været afventende og ikke taget DBK i anvendelse. På baggrund af denne usikkerhed og anden kritik har Erhvervs- og Byggestyrelsen givet et hold under ledelse af professor Anders Ekholm fra Lunds Universitet til opgave, at vurdere DBK ud fra en række specifikke spørgsmål. Nærværende rapport er resultatet af arbejdet med den tekniske og videnskabelige udredning. I rapporten foretages der analyser, dels af... (More)
DBK (Dansk Bygge Klassifikation) er blevet udarbejdet i årene 2005-2006 som en del af den Danske Stats projekt om digitalt udbud, projektering og aflevering i den danske byggesektor, der samlet kaldes Det Digitale Byggeri. Siden fremkomsten har enkelte firmaer anvendt DBK i praksis, andre har brugt dele af systemet, mens andre igen har været afventende og ikke taget DBK i anvendelse. På baggrund af denne usikkerhed og anden kritik har Erhvervs- og Byggestyrelsen givet et hold under ledelse af professor Anders Ekholm fra Lunds Universitet til opgave, at vurdere DBK ud fra en række specifikke spørgsmål. Nærværende rapport er resultatet af arbejdet med den tekniske og videnskabelige udredning. I rapporten foretages der analyser, dels af Referencestandarden og DBK med baggrund i det teoretiske fundament, og dels af DBK's forhold til etablerede standarder for byggeklassifikation.

Danske Bygge Klassifikation er et referencesystem, dvs et kombineret klassifikations- og identifikationssystem, der indbefatter traditionel klassifikation baseret på "type-af" princippet og en identifikation af systemer og delsystemer i en bygning baseret på "del-af" princippet (partitativ inddelning). Referencesystematikken anvendes i et byggeri, for at liste forekomster inden for hver kategori af informationsobjekter. Ved hjælp af løbenumre der kan tilføjes den enkelte klasse, kan man identificere de enkelte forekomster. Formålet er at skabe en entydig identifikation af informationsobjekter i byggeriets informationssystemer.

DBK har imidlertid visse begrænsninger, bl.a. er den ikke konsekvent i sin avendelse af referencestandarden og mangler en velbegrundet teoretisk begrebsmodel som grundlag for definition af klasser og inddelingsgrundende egenskaber. Rapporten anbefaler at:

• DBK omarbejdes men bibeholdes som et enhedsmæssigt system med et partitativt organiseret klassifikationssystem og et identifikationssystem. Behovet for et identificerende system skal dog først undersøges . DBK skal udformes så det kan oversættes til andre systemer basert på ISO 12006-2. Der udvikles en teoretisk velbegrundet begrebsmodel til DBK som grundlag for informationsanalyse inden for anvendelsesområderne til udformningen af et omarbejdet DBK. Modellen definerer blandt andet de aspekter/inddelingsgrunde og objektdomæner som behøves.

• Det omarbejdede DBK-systeme kompletteres til at omfatte alle relevante begreber for dets anvendelsesområder, betegnelser for disse begreber og definerede forhold mellem begreberne.

• Principper for valg af inddelingsgrunde i og benævnelse af klassifikationens forskellige tabeller revideres og tydeliggøres i forhold til begrebsmodellen.

• Klassifikationen videreudvikles med kompletterende tabeller iht. forslag i denne rapport.

• Principper for kodning og benævnelse udvikles i mere brugervenlig retning.

• Udgivelse og forvaltning af DBK organiseres på en holdbar måde gennem en organisation, som er velforankret i branchen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
referenssystematik, Byggklassifikationn, DBK, DS/EN 81346, Dansk Byggeklassifikation
pages
340 pages
publisher
Erhvervs- og Byggestyrelsen, Köbenhavn, Danmark
ISBN
978-87-92518-54-5
language
Danish
LU publication?
no
id
3b74f7a6-ac5e-4e60-8f1b-de85d44c5fbc (old id 1783890)
alternative location
http://detdigitalebyggeri.dk/sites/default/files/attachments/ENDELIG_RAPPORT_-_Referencesystematik_og_DBK_inkl._hoeringsrapport_05-01-2011_0.pdf
date added to LUP
2011-02-04 16:01:32
date last changed
2016-04-16 08:16:24
@techreport{3b74f7a6-ac5e-4e60-8f1b-de85d44c5fbc,
 abstract   = {DBK (Dansk Bygge Klassifikation) er blevet udarbejdet i årene 2005-2006 som en del af den Danske Stats projekt om digitalt udbud, projektering og aflevering i den danske byggesektor, der samlet kaldes Det Digitale Byggeri. Siden fremkomsten har enkelte firmaer anvendt DBK i praksis, andre har brugt dele af systemet, mens andre igen har været afventende og ikke taget DBK i anvendelse. På baggrund af denne usikkerhed og anden kritik har Erhvervs- og Byggestyrelsen givet et hold under ledelse af professor Anders Ekholm fra Lunds Universitet til opgave, at vurdere DBK ud fra en række specifikke spørgsmål. Nærværende rapport er resultatet af arbejdet med den tekniske og videnskabelige udredning. I rapporten foretages der analyser, dels af Referencestandarden og DBK med baggrund i det teoretiske fundament, og dels af DBK's forhold til etablerede standarder for byggeklassifikation. <br/><br>
Danske Bygge Klassifikation er et referencesystem, dvs et kombineret klassifikations- og identifikationssystem, der indbefatter traditionel klassifikation baseret på "type-af" princippet og en identifikation af systemer og delsystemer i en bygning baseret på "del-af" princippet (partitativ inddelning). Referencesystematikken anvendes i et byggeri, for at liste forekomster inden for hver kategori af informationsobjekter. Ved hjælp af løbenumre der kan tilføjes den enkelte klasse, kan man identificere de enkelte forekomster. Formålet er at skabe en entydig identifikation af informationsobjekter i byggeriets informationssystemer. <br/><br>
DBK har imidlertid visse begrænsninger, bl.a. er den ikke konsekvent i sin avendelse af referencestandarden og mangler en velbegrundet teoretisk begrebsmodel som grundlag for definition af klasser og inddelingsgrundende egenskaber. Rapporten anbefaler at:<br/><br>
•	DBK omarbejdes men bibeholdes som et enhedsmæssigt system med et partitativt organiseret klassifikationssystem og et identifikationssystem. Behovet for et identificerende system skal dog først undersøges . DBK skal udformes så det kan oversættes til andre systemer basert på ISO 12006-2. Der udvikles en teoretisk velbegrundet begrebsmodel til DBK som grundlag for informationsanalyse inden for anvendelsesområderne til udformningen af et omarbejdet DBK. Modellen definerer blandt andet de aspekter/inddelingsgrunde og objektdomæner som behøves.<br/><br>
•	Det omarbejdede DBK-systeme kompletteres til at omfatte alle relevante begreber for dets anvendelsesområder, betegnelser for disse begreber og definerede forhold mellem begreberne.<br/><br>
•	Principper for valg af inddelingsgrunde i og benævnelse af klassifikationens forskellige tabeller revideres og tydeliggøres i forhold til begrebsmodellen.<br/><br>
•	Klassifikationen videreudvikles med kompletterende tabeller iht. forslag i denne rapport.<br/><br>
•	Principper for kodning og benævnelse udvikles i mere brugervenlig retning.<br/><br>
•	Udgivelse og forvaltning af DBK organiseres på en holdbar måde gennem en organisation, som er velforankret i branchen.},
 author    = {Ekholm, Anders},
 institution = {Erhvervs- og Byggestyrelsen, Köbenhavn, Danmark},
 isbn     = {978-87-92518-54-5},
 keyword   = {referenssystematik,Byggklassifikationn,DBK,DS/EN 81346,Dansk Byggeklassifikation},
 language   = {dan},
 pages    = {340},
 title    = {Referencesystematik og Dansk Byggeklassifikation - analyse og anbefalinger. Incl. höringsrapport. Version 2011-01-05.},
 year     = {2011},
}