Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Effektsamband för gående och cyklisters säkerhet - litteraturstudie

Jonsson, Thomas LU ; Koglin, Till LU ; Lindelöw, David LU and Nilsson, Annika (2011) In Bulletin 260 / 3000 Bulletin 260.
Abstract (Swedish)
Denna rapport är en litteraturstudie om trafiksäkerhetseffekter av åtgärder med avseende på cyklisters och gåendes säkerhet. Åtgärder som behandlas i denna rapport är fysiska åtgärder, samt drift- och underhållsåtgärder. Syftet med rapporten är att sammanställa empirisk kun-skap om trafiksäkerhetseffekterna av olika åtgärder för gång- och cykeltrafik. Åtgärderna delades in i tre grupper, nämligen åtgärder i anslutning till bilnät på sträcka (inkl. korsningar), åtgärder i anslutning till bilnät för korsande av bilnät och åtgärder friliggande från bilnät. Data som använts i litteraturen som studerades blev analyserat, då det ofta är olika datakällor som ligger bakom själva studierna i litteraturen. Dessutom förekommer olika... (More)
Denna rapport är en litteraturstudie om trafiksäkerhetseffekter av åtgärder med avseende på cyklisters och gåendes säkerhet. Åtgärder som behandlas i denna rapport är fysiska åtgärder, samt drift- och underhållsåtgärder. Syftet med rapporten är att sammanställa empirisk kun-skap om trafiksäkerhetseffekterna av olika åtgärder för gång- och cykeltrafik. Åtgärderna delades in i tre grupper, nämligen åtgärder i anslutning till bilnät på sträcka (inkl. korsningar), åtgärder i anslutning till bilnät för korsande av bilnät och åtgärder friliggande från bilnät. Data som använts i litteraturen som studerades blev analyserat, då det ofta är olika datakällor som ligger bakom själva studierna i litteraturen. Dessutom förekommer olika rap-porteringsgrader vid olyckor, vilket gör det ännu viktigare att bedöma litteraturen efter bakomliggande datorkällor. Vidare ger rapporten en översyn över metodiken för att kunna kombinera olika åtgärdseffekter. Slutligen utmynnar rapporten i ett verktyg för att lättare kunna bedöma olika åtgärdernas effekter på cyklisters och gåendes trafiksäkerhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Säkerhet, effektsamband, oskyddade trafikanter
in
Bulletin 260 / 3000
volume
Bulletin 260
pages
35 pages
publisher
Lund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Traffic and Roads, Lund, Sweden
report number
Bulletin 260
external identifiers
 • other:CODEN:LUTVDG/(TVTT 3210)1-35/2011
language
Swedish
LU publication?
yes
id
95236d5f-fae6-4840-9718-184f9fd96bea (old id 1845256)
date added to LUP
2016-04-04 12:16:50
date last changed
2018-11-21 21:10:02
@techreport{95236d5f-fae6-4840-9718-184f9fd96bea,
 abstract   = {Denna rapport är en litteraturstudie om trafiksäkerhetseffekter av åtgärder med avseende på cyklisters och gåendes säkerhet. Åtgärder som behandlas i denna rapport är fysiska åtgärder, samt drift- och underhållsåtgärder. Syftet med rapporten är att sammanställa empirisk kun-skap om trafiksäkerhetseffekterna av olika åtgärder för gång- och cykeltrafik. Åtgärderna delades in i tre grupper, nämligen åtgärder i anslutning till bilnät på sträcka (inkl. korsningar), åtgärder i anslutning till bilnät för korsande av bilnät och åtgärder friliggande från bilnät. Data som använts i litteraturen som studerades blev analyserat, då det ofta är olika datakällor som ligger bakom själva studierna i litteraturen. Dessutom förekommer olika rap-porteringsgrader vid olyckor, vilket gör det ännu viktigare att bedöma litteraturen efter bakomliggande datorkällor. Vidare ger rapporten en översyn över metodiken för att kunna kombinera olika åtgärdseffekter. Slutligen utmynnar rapporten i ett verktyg för att lättare kunna bedöma olika åtgärdernas effekter på cyklisters och gåendes trafiksäkerhet.},
 author    = {Jonsson, Thomas and Koglin, Till and Lindelöw, David and Nilsson, Annika},
 institution = {Lund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Traffic and Roads, Lund, Sweden},
 language   = {swe},
 number    = {Bulletin 260},
 series    = {Bulletin 260 / 3000},
 title    = {Effektsamband för gående och cyklisters säkerhet - litteraturstudie},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/5969109/1848884.pdf},
 volume    = {Bulletin 260},
 year     = {2011},
}