Advanced

On the Lifecycle Management of Standards

Johansson, Nils LU (2011)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Globala internationella standards har stort inflyttande i var nutida teknikorienterade värld. Exemplen är många: vi kan importera och exportera produkter och tjänster i de flesta andra länder, vi kan kommunicera med andra personer var de än befinner sig, vi kan även resa snabbt och effektivt.

Men skapande och underhåll av internationella standarder är ingen enkel process. Förutom de tekniska förutsättningar som måste finnas för att skapa en standard finns även politiska, ekonomiska och kulturella aspekter som måste beaktas.

Föreliggande avhandling gör inget anspråk för att tolka alla dessa aspekter i skapande och underhåll av internationella standarder. Målet med avhandlingen är... (More)
Popular Abstract in Swedish

Globala internationella standards har stort inflyttande i var nutida teknikorienterade värld. Exemplen är många: vi kan importera och exportera produkter och tjänster i de flesta andra länder, vi kan kommunicera med andra personer var de än befinner sig, vi kan även resa snabbt och effektivt.

Men skapande och underhåll av internationella standarder är ingen enkel process. Förutom de tekniska förutsättningar som måste finnas för att skapa en standard finns även politiska, ekonomiska och kulturella aspekter som måste beaktas.

Föreliggande avhandling gör inget anspråk för att tolka alla dessa aspekter i skapande och underhåll av internationella standarder. Målet med avhandlingen är att bistå teknikern som kommer att delta i processen för att skapa en ny global standard, med en karta som beskriver de olika steg som ingår i en standards livscykel, men även samspelet i utvecklingsgruppen.

I avhandlingen används en modell, utvecklad i (Söderström, 2004). Modellen kompletteras med D-S-N processen som beskrivs i (Fomin, 2003). Den sammansatta modellen har sedan utvecklats till en modellprocess genom införande av krav på ingångs- och utgångsvillkor av respektive processteg i modellen med hjälp av Six-Sigma metoden (Brassard, 2002). För att standardisera även detta processarbete har respektive processteg kompletterats med förslag på metoder att använda för fullgörande av de olika processtegen. Denna processmodell har fått namnet LMS - Lifecycle Management of Standards och ska kunna appliceras för global utveckling avseende EDI standardisering inom bilindustrin. Modellen kan vidare generaliseras för standardiseringsarbete där utveckling av programvara ingår som ett verktyg för standarden.

Författaren har varit aktiv i internationella standardiseringsgrupper som representant för svensk bilindustrin under nio år. Den framtagna modellen för en standardiseringslivscykel har verifierats dels genom att studera protokoll från SASIG och Odette Sweden åren 2000-2007 dels genom författarens egna erfarenheter från global standardisering avseende ENGDAT V3, OFTP2 och PDQ V2. (Less)
Abstract
Standards are used everywhere in the modern world and are a fundamental part of a functioning society. But the creation and maintenance of international standards is not an easy task. In addition to the technical prerequisites that must exist to create a standard, there are also political, economic and cultural aspects that must be considered.

The present thesis does not interpret all these aspects in the creation and maintenance of international standards. The goal of the thesis is to assist the technical specialist who will participate in the process of creating a new global standard, with a map that describes the various steps involved in a standards life cycle, but also the interaction of the development team.

A... (More)
Standards are used everywhere in the modern world and are a fundamental part of a functioning society. But the creation and maintenance of international standards is not an easy task. In addition to the technical prerequisites that must exist to create a standard, there are also political, economic and cultural aspects that must be considered.

The present thesis does not interpret all these aspects in the creation and maintenance of international standards. The goal of the thesis is to assist the technical specialist who will participate in the process of creating a new global standard, with a map that describes the various steps involved in a standards life cycle, but also the interaction of the development team.

A composite model was created based on the work described in (Söderström, 2004) supplemented with the D-S-N process described in (Fomin, 2003). The composite model was then further developed into a modelling process using Six-Sigma methodology (Brassard, 2002), with requirements for input and output conditions for each process step.

To standardize the development process model each process step was complemented with suggested methods for the completion of each process step.

The developed process model, LMS-Lifecycle Management of Standards, can be applied for the development of global EDI standards in the automotive industry. The model can also be generalized to describe the standardization process where the development of software is included.

The author has been active in international standardisation groups as representative of the Swedish car industry for nine years. The elaborated model for a standardization lifecycle has been verified using the SASIG and Odette Sweden protocols from 2000-2007 and by the author's own experiences during standardization work on the global EDI standards ENGDAT V3, OFTP2 and PDQ V2. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Rosén, Jonas, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
EDI, SASIG, ODETTE, Standard, ENGDAT, OFTP, PDQ, PDM, eXchange and Management of Technical Data, LMS
pages
120 pages
publisher
Division of Machine Design, Department of Design Sciences, Faculty of Engineering LTH, Lund University
defense location
Lecture Hall, IKDC, Sölvegatan 26, Lund University Faculty of Engineering
defense date
2011-06-08 10:15
ISBN
978-91-7473-137-8
language
English
LU publication?
yes
id
a0927ce4-f6ec-48db-a661-5ef3bef168cf (old id 1939984)
date added to LUP
2011-05-13 14:14:42
date last changed
2016-09-19 08:45:14
@phdthesis{a0927ce4-f6ec-48db-a661-5ef3bef168cf,
 abstract   = {Standards are used everywhere in the modern world and are a fundamental part of a functioning society. But the creation and maintenance of international standards is not an easy task. In addition to the technical prerequisites that must exist to create a standard, there are also political, economic and cultural aspects that must be considered. <br/><br>
The present thesis does not interpret all these aspects in the creation and maintenance of international standards. The goal of the thesis is to assist the technical specialist who will participate in the process of creating a new global standard, with a map that describes the various steps involved in a standards life cycle, but also the interaction of the development team. <br/><br>
A composite model was created based on the work described in (Söderström, 2004) supplemented with the D-S-N process described in (Fomin, 2003). The composite model was then further developed into a modelling process using Six-Sigma methodology (Brassard, 2002), with requirements for input and output conditions for each process step.<br/><br>
To standardize the development process model each process step was complemented with suggested methods for the completion of each process step. <br/><br>
The developed process model, LMS-Lifecycle Management of Standards, can be applied for the development of global EDI standards in the automotive industry. The model can also be generalized to describe the standardization process where the development of software is included. <br/><br>
The author has been active in international standardisation groups as representative of the Swedish car industry for nine years. The elaborated model for a standardization lifecycle has been verified using the SASIG and Odette Sweden protocols from 2000-2007 and by the author's own experiences during standardization work on the global EDI standards ENGDAT V3, OFTP2 and PDQ V2.},
 author    = {Johansson, Nils},
 isbn     = {978-91-7473-137-8},
 keyword   = {EDI,SASIG,ODETTE,Standard,ENGDAT,OFTP,PDQ,PDM,eXchange and Management of Technical Data,LMS},
 language   = {eng},
 pages    = {120},
 publisher  = {Division of Machine Design, Department of Design Sciences, Faculty of Engineering LTH, Lund University},
 school    = {Lund University},
 title    = {On the Lifecycle Management of Standards},
 year     = {2011},
}