Advanced

Män, kvinnor & omsorg. En studie av omsorg som begrepp och handling i mans- och kvinnodominerade yrken

Nilsson Motevasel, Ingrid LU (2000) In Meddelanden från Socialhögskolan / Lunds universitet 2000:5.
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Syftet med denna avhandling var att undersöka omsorg som begrepp och handling och att se hur omsorg kan yttra sig under olika villkor. Avhandling innehåller en översikt över icke-feministiska och feministiska teorier och filosofier om omsorg samt en empirisk undersökning av uppfattningar om omsorg och omsorgshandlingar i fyra yrkesgrupper: fastighetsansvariga, kvarterspoliser, distriktssjuksköterskor och vårdbiträden i hemtjänst. Studien som baserar sig på intervjuer, deltagarobservationer och en enkät visar att omsorgsbegreppet uppfattas olika i olika yrkesgrupper och att omsorgshandlingar som utförs i olika arbetsgrupper är av olika slag. Jag skiljer i första hand mellan handlingar som... (More)
Popular Abstract in Swedish

Syftet med denna avhandling var att undersöka omsorg som begrepp och handling och att se hur omsorg kan yttra sig under olika villkor. Avhandling innehåller en översikt över icke-feministiska och feministiska teorier och filosofier om omsorg samt en empirisk undersökning av uppfattningar om omsorg och omsorgshandlingar i fyra yrkesgrupper: fastighetsansvariga, kvarterspoliser, distriktssjuksköterskor och vårdbiträden i hemtjänst. Studien som baserar sig på intervjuer, deltagarobservationer och en enkät visar att omsorgsbegreppet uppfattas olika i olika yrkesgrupper och att omsorgshandlingar som utförs i olika arbetsgrupper är av olika slag. Jag skiljer i första hand mellan handlingar som innehåller omsorg (ett personligt ansvar) och de som inte gör det (ett tekniskt ansvar) och i andra hand mellan situationell omsorg (omsorgshandlingar som är begränsade till situationen) och kontinuerlig omsorg (omsorgshandlingar som sträcker sig över tid). Vilka typer av omsorgshandlingar som utfördes visade sig vara beroende av arbetsgruppens ideal. Dessa ideal skiljer sig åt för olika arbetsgrupper inom yrkesgrupperna, främst beroende av om yrkesutövarna är autonoma eller kollektivistiska. Autonoma yrkesutövare ger främst kontinuerlig omsorg och kollektivistiska yrkesutövare ger främst situationell omsorg. Om yrkesutövaren är man eller kvinna eller om yrket är mans- eller kvinnodominerat har visat sig vara av underordnad betydelse. En skillnad finns dock i att män i de mansdominerade yrkena i högre grad beaktar den andres integritet medan kvinnor i de kvinnodominerade yrkena i högre grad handlar utifrån ett ansvar för den andres välbefinnande. Analysen visade att denna skillnad i betoningen av integritet och ansvarstagande inom manlig och kvinnlig praktik återfinns inom icke-feministiska och feministiska teorier och filosofier. (Less)
Abstract
The aim of this study was to investigate care as concept and action and to see how care can be expressed in different conditions. The dissertation contains a survey of non-feminist and feminist theories of care and an empirical study of views of care and caring acts in four professional groups: janitors, neighbourhood police, district nurses, and home-helpers. The study, which is based on interviews, participant observation, and a questionnaire, shows that the concept of care is perceived differently in different professional groups and that the caring acts performed in different teams are of different kinds. I make a primary distinction between acts which involve care (personal responsibility) and those which do not (technical... (More)
The aim of this study was to investigate care as concept and action and to see how care can be expressed in different conditions. The dissertation contains a survey of non-feminist and feminist theories of care and an empirical study of views of care and caring acts in four professional groups: janitors, neighbourhood police, district nurses, and home-helpers. The study, which is based on interviews, participant observation, and a questionnaire, shows that the concept of care is perceived differently in different professional groups and that the caring acts performed in different teams are of different kinds. I make a primary distinction between acts which involve care (personal responsibility) and those which do not (technical responsibility), and a secondary distinction between situational care (caring acts which are confined to the situation) and continuous care (caring acts extending over a certain time). The type of caring acts performed proved to depend on the ideals of the team. These ideals differ in different work teams within the professional groups, mainly depending on whether the practitioners are autonomous or collectivistic. Autonomous practitioners mainly give continuous care, while collectivistic practitioners mainly give situational care. Whether the practitioner is a man or a woman or the profession is male- or female-dominated proves to be of subordinate importance. One difference, however, is that men in the male-dominated professions have greater regard for the other person’s integrity, whereas women in the female-dominated professions act to a higher extent out of a sense of responsibility for the other person’s well-being. The analysis showed that this difference in the stress on integrity and responsibility in male and female practice is also found in the difference between non-feminist and feminist theories and philosophies. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
opponent
 • Horth, Sven E O
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Social changes, omsorgsarbete, Omsorg, genus, omsorgsetik, omsorgsteorier, fastighetsansvariga, kvarterspolis, vårdbiträden inom hemtjänst, distriktssjuksköterskor, theory of social work, Sociala förändringar, teorier om socialt arbete
in
Meddelanden från Socialhögskolan / Lunds universitet
volume
2000:5
pages
264 pages
publisher
Socialhögskolan, Lunds universitet
defense location
Spoletorps hörsal, Spolegat 1, Lund
defense date
2000-05-19 10:15
external identifiers
 • other:ISRN: LUSADG/SASW-00/1026–SE
ISSN
0282-6143
language
Swedish
LU publication?
yes
id
89b75039-ac74-49d3-a3e8-a3a327897d39 (old id 19703)
date added to LUP
2007-05-25 11:15:00
date last changed
2018-05-29 09:54:42
@phdthesis{89b75039-ac74-49d3-a3e8-a3a327897d39,
 abstract   = {The aim of this study was to investigate care as concept and action and to see how care can be expressed in different conditions. The dissertation contains a survey of non-feminist and feminist theories of care and an empirical study of views of care and caring acts in four professional groups: janitors, neighbourhood police, district nurses, and home-helpers. The study, which is based on interviews, participant observation, and a questionnaire, shows that the concept of care is perceived differently in different professional groups and that the caring acts performed in different teams are of different kinds. I make a primary distinction between acts which involve care (personal responsibility) and those which do not (technical responsibility), and a secondary distinction between situational care (caring acts which are confined to the situation) and continuous care (caring acts extending over a certain time). The type of caring acts performed proved to depend on the ideals of the team. These ideals differ in different work teams within the professional groups, mainly depending on whether the practitioners are autonomous or collectivistic. Autonomous practitioners mainly give continuous care, while collectivistic practitioners mainly give situational care. Whether the practitioner is a man or a woman or the profession is male- or female-dominated proves to be of subordinate importance. One difference, however, is that men in the male-dominated professions have greater regard for the other person’s integrity, whereas women in the female-dominated professions act to a higher extent out of a sense of responsibility for the other person’s well-being. The analysis showed that this difference in the stress on integrity and responsibility in male and female practice is also found in the difference between non-feminist and feminist theories and philosophies.},
 author    = {Nilsson Motevasel, Ingrid},
 issn     = {0282-6143},
 keyword   = {Social changes,omsorgsarbete,Omsorg,genus,omsorgsetik,omsorgsteorier,fastighetsansvariga,kvarterspolis,vårdbiträden inom hemtjänst,distriktssjuksköterskor,theory of social work,Sociala förändringar,teorier om socialt arbete},
 language   = {swe},
 pages    = {264},
 publisher  = {Socialhögskolan, Lunds universitet},
 school    = {Lund University},
 series    = {Meddelanden från Socialhögskolan / Lunds universitet},
 title    = {Män, kvinnor & omsorg. En studie av omsorg som begrepp och handling i mans- och kvinnodominerade yrken},
 volume    = {2000:5},
 year     = {2000},
}