Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att hantera historia med ett öga stängt : samstämmighet mellan historia A och lärares prov och uppgifter

Rosenlund, David LU (2011)
Abstract
In this licentiate thesis is the focus is on what tools for handling historical information that is mentioned in the standards for history education in the Swedish upper-secondary school. To what extent these tools are made available for the students by their teachers is also investigated. That is done, by looking at teachers assessment materials. The results show a very low degree of alignment between the standards and the teacher made assessment materials. Theories of history didactics are used to shed light on the results. The pattern that evolves show that most teachers only handle a small part of the standards.
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish
I denna licentiatavhandling undersöks för det första de redskap för att
hantera historia som samhället vill att eleverna skall tillgodogöra sig. För det andra kastar den ljus över i vilken utsträckning eleverna ges möjlighet att tillgodogöra sig dessa redskap. I undersökningen jämförs lärares skriftliga instruktioner för insamlande av bedömningsunderlag, till exempel prov och uppgifter, med kursplanen för historia A.

Resultaten visar på en låg grad av samstämmighet mellan det
lärarkonstruerade materialet och de mål och kriterier som anges i kursplanen. I ljuset av historiedidaktisk forskning framkommer i materialet
mönster i fråga om hur lärarna i undersökningen hanterar... (More)
Popular Abstract in Swedish
I denna licentiatavhandling undersöks för det första de redskap för att
hantera historia som samhället vill att eleverna skall tillgodogöra sig. För det andra kastar den ljus över i vilken utsträckning eleverna ges möjlighet att tillgodogöra sig dessa redskap. I undersökningen jämförs lärares skriftliga instruktioner för insamlande av bedömningsunderlag, till exempel prov och uppgifter, med kursplanen för historia A.

Resultaten visar på en låg grad av samstämmighet mellan det
lärarkonstruerade materialet och de mål och kriterier som anges i kursplanen. I ljuset av historiedidaktisk forskning framkommer i materialet
mönster i fråga om hur lärarna i undersökningen hanterar historieämnet.
För att förstå orsakerna till de funna mönstren intervjuas fem lärare.
Intervjuerna tillsammans med undersökningens övriga resultat ger vid
handen att lärarnas ämneskonstruktion är en central faktor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
organization
alternative title
Handling history with one eye shut : Alignment between standards and assessment in upper-secondary history education.
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
History education, history, assessment, alignment, subject construction
pages
204 pages
publisher
Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet
ISBN
978-91-978899-1-9
language
Swedish
LU publication?
yes
id
2e7d4cf5-f66a-462e-b439-b64512b4db59 (old id 1971780)
date added to LUP
2016-04-04 11:56:32
date last changed
2018-11-21 21:08:06
@misc{2e7d4cf5-f66a-462e-b439-b64512b4db59,
 abstract   = {In this licentiate thesis is the focus is on what tools for handling historical information that is mentioned in the standards for history education in the Swedish upper-secondary school. To what extent these tools are made available for the students by their teachers is also investigated. That is done, by looking at teachers assessment materials. The results show a very low degree of alignment between the standards and the teacher made assessment materials. Theories of history didactics are used to shed light on the results. The pattern that evolves show that most teachers only handle a small part of the standards.},
 author    = {Rosenlund, David},
 isbn     = {978-91-978899-1-9},
 language   = {swe},
 note     = {Licentiate Thesis},
 publisher  = {Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet},
 title    = {Att hantera historia med ett öga stängt : samstämmighet mellan historia A och lärares prov och uppgifter},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/5890611/1971787},
 year     = {2011},
}