Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Gymnasieelevers övergång från skola till arbetsliv : Vad är mervärdet med ETG som utbildningskoncept?

Panican, Alexandru LU (2020) In Research Reports in Social Work 6(2020).
Abstract (Swedish)
För att förbättra övergången från skola till arbetsliv har utbildningssystemet ändrats flera gånger sedan 1990-talet. Den senaste omfattande gymnasiereformen (Gy11) ämnade göra yrkesutbildningarna relevanta för etablering mendenna ambition har inte infriats. Allt färre har sökt sig till yrkesutbildningar och utbildningsinnehållet har inte blivit mer avnämarstyrt.

Arbetsmarknadsparterna letar efter nya utbildningsformer för att förbättra övergången skola-arbetsliv. Ett exempel är utbildningskonceptet ETG (Elteknikbranschens Gymnasieskolor) som drivs av elteknikbranschen. I den kvalitativa studien som ligger till grund för denna forskningsrapport undersöks det eventuella mervärdet med ETG i förhållande till traditionell gymnasial... (More)
För att förbättra övergången från skola till arbetsliv har utbildningssystemet ändrats flera gånger sedan 1990-talet. Den senaste omfattande gymnasiereformen (Gy11) ämnade göra yrkesutbildningarna relevanta för etablering mendenna ambition har inte infriats. Allt färre har sökt sig till yrkesutbildningar och utbildningsinnehållet har inte blivit mer avnämarstyrt.

Arbetsmarknadsparterna letar efter nya utbildningsformer för att förbättra övergången skola-arbetsliv. Ett exempel är utbildningskonceptet ETG (Elteknikbranschens Gymnasieskolor) som drivs av elteknikbranschen. I den kvalitativa studien som ligger till grund för denna forskningsrapport undersöks det eventuella mervärdet med ETG i förhållande till traditionell gymnasial EE-utbildning utifrån studiedeltagarnas reflektioner.

De flesta studiedeltagare bedömer ETG som överlägsen i förhållande till traditionell gymnasial EE-utbildning. Mervärdet med ETG anses ligga i såväl utbildningens kvalitet som i den yrkesskicklighet som eleven utvecklar vilket genererar en högre anställningsbarhet. Studiedeltagarna identifierar risker också. En majoritet nämner att arbetsgivare har för höga förväntningar på färdigutbildade ETG-elever vilket riskerar sätta för stor press på dem som nyetablerade. Företrädarna för utbildningssystemet på nationell nivå uppger att kvalitetsglappet mellan utbildningskoncepten kan försvåra för traditionell EE-utbildning att hitta praktikplatser samt göra färdigutbildade EE-elever mindre attraktiva vilket riskerar försämra kompetensförsörjningen och därmed
missgynna branschen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Utbildning, Yrkesutbildning, Arbetsliv, Gymnasial yrkesutbildning, arbetslös, matchning, skola-arbetsliv, ETG, mervärde, utbildningskoncept, utbildningssystem, elev, arbetsgivare, skolrepresentanter
in
Research Reports in Social Work
volume
6
issue
2020
pages
102 pages
publisher
Socialhögskolan, Lunds universitet
report number
2020:6
ISBN
978-91-7895-534-3
language
Swedish
LU publication?
yes
id
1bb51e06-8226-43df-9313-c33d3462042c
date added to LUP
2020-12-18 11:31:48
date last changed
2020-12-18 13:45:13
@techreport{1bb51e06-8226-43df-9313-c33d3462042c,
 abstract   = {{För att förbättra övergången från skola till arbetsliv har utbildningssystemet ändrats flera gånger sedan 1990-talet. Den senaste omfattande gymnasiereformen (Gy11) ämnade göra yrkesutbildningarna relevanta för etablering mendenna ambition har inte infriats. Allt färre har sökt sig till yrkesutbildningar och utbildningsinnehållet har inte blivit mer avnämarstyrt.<br/><br/>Arbetsmarknadsparterna letar efter nya utbildningsformer för att förbättra övergången skola-arbetsliv. Ett exempel är utbildningskonceptet ETG (Elteknikbranschens Gymnasieskolor) som drivs av elteknikbranschen. I den kvalitativa studien som ligger till grund för denna forskningsrapport undersöks det eventuella mervärdet med ETG i förhållande till traditionell gymnasial EE-utbildning utifrån studiedeltagarnas reflektioner.<br/><br/>De flesta studiedeltagare bedömer ETG som överlägsen i förhållande till traditionell gymnasial EE-utbildning. Mervärdet med ETG anses ligga i såväl utbildningens kvalitet som i den yrkesskicklighet som eleven utvecklar vilket genererar en högre anställningsbarhet. Studiedeltagarna identifierar risker också. En majoritet nämner att arbetsgivare har för höga förväntningar på färdigutbildade ETG-elever vilket riskerar sätta för stor press på dem som nyetablerade. Företrädarna för utbildningssystemet på nationell nivå uppger att kvalitetsglappet mellan utbildningskoncepten kan försvåra för traditionell EE-utbildning att hitta praktikplatser samt göra färdigutbildade EE-elever mindre attraktiva vilket riskerar försämra kompetensförsörjningen och därmed<br/>missgynna branschen.}},
 author    = {{Panican, Alexandru}},
 institution = {{Socialhögskolan, Lunds universitet}},
 isbn     = {{978-91-7895-534-3}},
 keywords   = {{Utbildning; Yrkesutbildning; Arbetsliv; Gymnasial yrkesutbildning; arbetslös; matchning; skola-arbetsliv; ETG; mervärde; utbildningskoncept; utbildningssystem; elev; arbetsgivare; skolrepresentanter}},
 language   = {{swe}},
 number    = {{2020:6}},
 series    = {{Research Reports in Social Work}},
 title    = {{Gymnasieelevers övergång från skola till arbetsliv : Vad är mervärdet med ETG som utbildningskoncept?}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/88193939/RRSW_2020_6.pdf}},
 volume    = {{6}},
 year     = {{2020}},
}