Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Connecting Social Science and Information Technology : Democratic Privacy in the Information Age

Sundström, Mikael LU orcid (2001) In Lund Political Studies
Abstract
This work has two main ambitions. First, we will develop a generic framework which, properly used, can drastically reduce the intrinsic complexity of the continually evolving IT-environment, making it less unwieldy. That should prove advantageous for anyone trying to analyse social aspects of the moving target that is classified as "IT".Using (and at the same time demonstrating) his framework, we will then theoretically study and reformulate one aspect that has been extensively, but not always fruitfully, discussed with specific reference to the emergence of new communications technologies: privacy. Itself an ambiguous concept, privacy will be contemplated from a democratic-theoretical position. The eventual theoretical... (More)
This work has two main ambitions. First, we will develop a generic framework which, properly used, can drastically reduce the intrinsic complexity of the continually evolving IT-environment, making it less unwieldy. That should prove advantageous for anyone trying to analyse social aspects of the moving target that is classified as "IT".Using (and at the same time demonstrating) his framework, we will then theoretically study and reformulate one aspect that has been extensively, but not always fruitfully, discussed with specific reference to the emergence of new communications technologies: privacy. Itself an ambiguous concept, privacy will be contemplated from a democratic-theoretical position. The eventual theoretical product will be a privacy subset labelled democratic privacy, which is considered an indispensable ingredient in a liberal-democratic society. Relevant aspects of the concept will be connected to the framework developed in part one to facilitate future analytical efforts.Democratic privacy is intended to be used as a benchmark and an analytical tool in its own right, and this will be demonstrated in a brief empirical study focusing on Swedish integrity legislation. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Ett stort problem med samhällsvetenskapliga studier som på ett eller annat sätt behandlar informationsteknologins följder är att det är svårt, ibland helt omöjligt, att jämföra resultat och slutsatser. Detta beror delvis på att man behandlar ”informationsteknologi” eller ”IT” på så olika vis. Någon kanske konceptualiserar ”IT” som att vara en viss typ av hemsidor, andra fokuserar på s.k. ”chat”, åter andra kanske inkluderar traditionella massmedier I den egna definitionen. I många fall väljer forskare dessutom att studera en specifik informationsteknik som kanske inom några år helt har förlorat sin betydelse (ett exempel är s.k. BBS:er, ett annat är Minitel – det finns åtskilliga andra). Stora... (More)
Popular Abstract in Swedish

Ett stort problem med samhällsvetenskapliga studier som på ett eller annat sätt behandlar informationsteknologins följder är att det är svårt, ibland helt omöjligt, att jämföra resultat och slutsatser. Detta beror delvis på att man behandlar ”informationsteknologi” eller ”IT” på så olika vis. Någon kanske konceptualiserar ”IT” som att vara en viss typ av hemsidor, andra fokuserar på s.k. ”chat”, åter andra kanske inkluderar traditionella massmedier I den egna definitionen. I många fall väljer forskare dessutom att studera en specifik informationsteknik som kanske inom några år helt har förlorat sin betydelse (ett exempel är s.k. BBS:er, ett annat är Minitel – det finns åtskilliga andra). Stora forskningsinsatser riskerar på detta vis att snabbt bli fullständigt obsoleta. Internet-infrastrukturen gör dessa problem allt mer akuta, eftersom nya kommunikationsformer kan dyka upp, förändras och försvinna med mycket kort varsel.I avhandlingen utvecklas ett ramverk som är ägnat att lindra denna problematik genom att fokusera på kommunikationsdimensioner snarare än kommunikationsimplementationer (alltså enskilda informationstekniker). Tanken är att man kan ”ladda” sådana kommunikations-dimen-sioner (som t.ex. avsändaranonymitet, mottagarkostnad m.fl.) med samhällelig signifikans. En demokratisk teoretiker kan ha något att säga om avsändaranonymitet och huruvida avsändar-anonymitet är bra eller dåligt; en kriminolog kan säga andra saker om avsändaranonymitet; en ekonom kan komplettera med sina synpunkter på dimensionen i fråga. Därefter kan man, enkelt uttryckt, undersöka nya eller befintliga informationstekniker med ett vaket öga för dess möj-ligheter att göra avsändaren anonym (och givetvis motsvarande för övriga kommunikations-dimen-sioner). Ramverket blir på så vis en ”bas” för förståelse av informationsteknologiska följder.Avhandlingens andra del är en teoretisk studie av begreppet privacy (ung. privatlivets helgd, eller personlig integritet). Utifrån ett demokratiteoretiskt fundament undersöks och förfinas den slutliga produkten som är en snävare och betydligt mindre löslig term, democratic privacy som i stort är en uppsättning kommunikationsnormer som normalt måste efterlevas i en fungerande demokrati. Valda delar av den förda diskussionen kopplas sedan till ramverket som utvecklades i del ett, genom att ”laddar” ett antal kommunikationsdimensioner med democratic privacy signifi-kans.Avhandlingen avslutas med en demonstration hur en democratic privacy studie kan utföras. Under luppen hamnar svensk integritetslagstiftning inför, under och efter att personuppgiftslagen (PUL) anammades. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Grönlund, Åke
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
systems theory, Political and administrative sciences, IT Information Technology Democracy Privacy, Informatics, Social sciences, systemteori, Informatik, Statsvetenskap, förvaltningskunskap, Samhällsvetenskaper
in
Lund Political Studies
issue
119
pages
282 pages
publisher
Department of Political Science, Lund University
defense location
Eden (hörsalen)
defense date
2001-12-14 10:15:00
ISSN
0460-0037
ISBN
91-628-5048-2
language
English
LU publication?
yes
id
f713940e-6a21-4167-afa4-e9c9d2441e53 (old id 20110)
date added to LUP
2016-04-01 16:38:18
date last changed
2019-07-02 10:37:44
@phdthesis{f713940e-6a21-4167-afa4-e9c9d2441e53,
 abstract   = {{This work has two main ambitions. First, we will develop a generic framework which, properly used, can drastically reduce the intrinsic complexity of the continually evolving IT-environment, making it less unwieldy. That should prove advantageous for anyone trying to analyse social aspects of the moving target that is classified as "IT".<br/><br>
<br/><br>
Using (and at the same time demonstrating) his framework, we will then theoretically study and reformulate one aspect that has been extensively, but not always fruitfully, discussed with specific reference to the emergence of new communications technologies: privacy. Itself an ambiguous concept, privacy will be contemplated from a democratic-theoretical position. The eventual theoretical product will be a privacy subset labelled democratic privacy, which is considered an indispensable ingredient in a liberal-democratic society. Relevant aspects of the concept will be connected to the framework developed in part one to facilitate future analytical efforts.<br/><br>
<br/><br>
Democratic privacy is intended to be used as a benchmark and an analytical tool in its own right, and this will be demonstrated in a brief empirical study focusing on Swedish integrity legislation.}},
 author    = {{Sundström, Mikael}},
 isbn     = {{91-628-5048-2}},
 issn     = {{0460-0037}},
 keywords   = {{systems theory; Political and administrative sciences; IT Information Technology Democracy Privacy; Informatics; Social sciences; systemteori; Informatik; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Samhällsvetenskaper}},
 language   = {{eng}},
 number    = {{119}},
 publisher  = {{Department of Political Science, Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 series    = {{Lund Political Studies}},
 title    = {{Connecting Social Science and Information Technology : Democratic Privacy in the Information Age}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/4731975/580191.pdf}},
 year     = {{2001}},
}