Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Economic growth, energy consumption and CO2 emissions in Sweden 1800-2000.

Kander, Astrid LU (2002) In Lund Studies in Economic History 19.
Abstract
Large transformations of technologies have occurred in the Swedish economy during the last two centuries, resulting in higher income, better quality of products and changing composition of GDP. An agrarian society has given way to an industrial society and lately to a post-industrial phase. The energy supply systems have changed, from traditional energy carriers, such as firewood and muscle energy to modern carriers like coal, oil and electricity, with effects on CO2 emissions. Not only the energy supply has gone through fundamental changes, but also forest management, which affects the net emissions of CO2. The interrelations of growth, energy and CO2 are analyzed in this thesis, which uses standard calculations, relative price analyses... (More)
Large transformations of technologies have occurred in the Swedish economy during the last two centuries, resulting in higher income, better quality of products and changing composition of GDP. An agrarian society has given way to an industrial society and lately to a post-industrial phase. The energy supply systems have changed, from traditional energy carriers, such as firewood and muscle energy to modern carriers like coal, oil and electricity, with effects on CO2 emissions. Not only the energy supply has gone through fundamental changes, but also forest management, which affects the net emissions of CO2. The interrelations of growth, energy and CO2 are analyzed in this thesis, which uses standard calculations, relative price analyses and energy quality factors, to determine the relative effects of structural and technical changes, including changes in energy carrier composition to explain the long term delinking of energy consumption, CO2 emissions and economic growth that takes place. Technical change is the main reason of energy intensity decline. Total factor productivity gains, including improvements in technical energy efficiency, saves energy in relation to output. The most spectacular energy savings took place in the sectors transportation & communications and industry. Structural changes at the sector level tended to increase energy intensity between 1870 and 1970. No correlation was found between increasing energy quality and decreasing energy intensity, but energy quality may have had an impact on economic growth rates. The consumers’ surplus was exceptionally high during the interwar period and the three decades after the Second World War, and the total energy quality was outstanding during the latter period. The most rapid relative decline in energy intensity took place between 1970 and 2000. In this period structural changes at the sector level no longer worked to increase energy intensity and the new growth direction of the third industrial revolution saved energy in relation to output. The decrease in energy intensity after 1970 was not caused by changed patterns of foreign trade for Sweden, but by changed patterns of demand in Sweden as well as abroad. CO2 intensity, when only emissions from fossil fuels are counted, shows a pattern of either one long Environmental Kuznets’ Curve, interrupted by the Wars, or of three separate EKCs. The main determinants of this CO2 intensity are energy intensity and energy carrier composition, where the latter turned out to be most influential. The three costs involved in energy consumption, purchasing cost, handling costs and environmental costs are intended to play different roles at different income levels, with effects on energy carrier composition. The estimate of CO2 emissions and sequestration by Swedish forests showed a magnitude well in parity with emissions from fossil fuels. The aggregate CO2 emissions over the period 1800-2000 were not much altered, but the pattern of CO2 intensity was profoundly altered when forest emissions were included. Furthermore the analysis of forest management questioned the idea that firewood caused net CO2 emissions in a dynamic perspective, because the demand for thin timber dimensions stimulated a rational forestry. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen undersöker sambanden mellan ekonomisk tillväxt, energianvändning och koldioxidutsläpp i den svenska ekonomin 1800-2000. Genomgripande omvandlingar av teknologier har ägt rum i Sverige under de senaste två hundra åren, vilket har lett till högre inkomster, bättre kvalitet på produkter och en förändrad sammansättning på BNP. Jordbrukssamhället har gett vika för industrisamhället och under senare decennier har den postidustriella fasen inletts. Energisystemen har förändrats från traditionella energislag, som ved och muskelkraft, till moderna energibärare, som kol, olja och elektricitet, vilket har påverkat koldioxidutsläppen i ekonomin. Inte bara energisystemen har genomgått... (More)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen undersöker sambanden mellan ekonomisk tillväxt, energianvändning och koldioxidutsläpp i den svenska ekonomin 1800-2000. Genomgripande omvandlingar av teknologier har ägt rum i Sverige under de senaste två hundra åren, vilket har lett till högre inkomster, bättre kvalitet på produkter och en förändrad sammansättning på BNP. Jordbrukssamhället har gett vika för industrisamhället och under senare decennier har den postidustriella fasen inletts. Energisystemen har förändrats från traditionella energislag, som ved och muskelkraft, till moderna energibärare, som kol, olja och elektricitet, vilket har påverkat koldioxidutsläppen i ekonomin. Inte bara energisystemen har genomgått grundläggande förändringar; det har även skogsbruket gjort. Skogen kan fungera antingen som källa eller som sänka för koldioxid beroende på om timmervolymerna i skogen ökar eller minskar. Ett framträdande resultat i avhandlingen är en långsiktig nedgång i energiintensititen. Faktorer som kan förklara detta är strukturell förändring i ekonomin, teknisk förändring och förändrad energibärarsammansättning. För att analysera de relativa betydelserna av dessa faktorer används standardberäkningar, relativa priser och energikvalitetsfaktorer. Analyserna visar att teknisk förändring spelat störst roll för den långsiktiga nedgången i energiintensiteten. Strukturell förändring på sektorsnivå har tenderat att öka energiintensiteten och energibärarnas kvalitet verkar inte ha haft någon betydelse för energiintensitetens utveckling. Däremot förefaller energikvaliteten ha påverkat tillväxttakten i ekonomin. Koldioxidintensiteten, när enbart utsläpp från fossila bränslen räknas, visar ett mönster av ett upp och nedvänt U. Den viktigaste faktorn för att förklara denna koldioxidintensitet är energibärarsammansättningen, eftersom koldioxidemissionerna skiljer sig kraftigt åt mellan energislagen. För att förstå koldioxidintensiteten är det därför väsentligt att analysera övergångar i energibärarsammansättningen. Min analys föreslår att det sker en förskjutning i betoningen av de tre olika slags kostnader som är involverade i energianvändningen över tiden: inköpskostnaden, hanteringskostnaden och miljökostnaden. Beräkningarna av utsläpp och upptag av koldioxid från de svenska skogarna visar att dessa varit av en storleksordning väl i klass med utsläppen från fossila bränslen. Visserligen förändras inte de totala utsläppen över hela perioden 1800-2000 så mycket om skogen räknades med, men periodiseringen förändras och likaså koldioxidintensiteterna. Dessutom föreslog min analys av skogsbruket att vedkonsumtion inte nödvändigtvis ska betraktas som en orsak till koldioxidutsläpp från skogen, eftersom efterfrågan på tunna timmerdimensioner bidrog till ett rationellt skogsbruk, som så småningom vände avskogningen till återbeskogning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Luiten van Zanden, Jan, Institute for History, Kromme nieuwegracht 66, 3512 HL, Utrecht, the Netherlands
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
energy intensity, Environmental Kuznets Curve, relative price analyses, standard calculations, technical change, structural changes, energy quality factors, consumers' surplus, Social and economic history, forest management, CO2 intensity, Ekonomisk och social historia
in
Lund Studies in Economic History
volume
19
pages
284 pages
publisher
Almqvist & Wiksell International
defense location
Crafoordsalen, EC1
defense date
2002-06-08 10:15:00
ISSN
1400-4860
ISBN
91-22-01973-1
language
English
LU publication?
yes
id
b4f97e81-7163-453b-9574-9295ab7ce338 (old id 20746)
date added to LUP
2016-04-01 17:13:31
date last changed
2019-05-21 18:36:18
@phdthesis{b4f97e81-7163-453b-9574-9295ab7ce338,
 abstract   = {{Large transformations of technologies have occurred in the Swedish economy during the last two centuries, resulting in higher income, better quality of products and changing composition of GDP. An agrarian society has given way to an industrial society and lately to a post-industrial phase. The energy supply systems have changed, from traditional energy carriers, such as firewood and muscle energy to modern carriers like coal, oil and electricity, with effects on CO2 emissions. Not only the energy supply has gone through fundamental changes, but also forest management, which affects the net emissions of CO2. The interrelations of growth, energy and CO2 are analyzed in this thesis, which uses standard calculations, relative price analyses and energy quality factors, to determine the relative effects of structural and technical changes, including changes in energy carrier composition to explain the long term delinking of energy consumption, CO2 emissions and economic growth that takes place. Technical change is the main reason of energy intensity decline. Total factor productivity gains, including improvements in technical energy efficiency, saves energy in relation to output. The most spectacular energy savings took place in the sectors transportation & communications and industry. Structural changes at the sector level tended to increase energy intensity between 1870 and 1970. No correlation was found between increasing energy quality and decreasing energy intensity, but energy quality may have had an impact on economic growth rates. The consumers’ surplus was exceptionally high during the interwar period and the three decades after the Second World War, and the total energy quality was outstanding during the latter period. The most rapid relative decline in energy intensity took place between 1970 and 2000. In this period structural changes at the sector level no longer worked to increase energy intensity and the new growth direction of the third industrial revolution saved energy in relation to output. The decrease in energy intensity after 1970 was not caused by changed patterns of foreign trade for Sweden, but by changed patterns of demand in Sweden as well as abroad. CO2 intensity, when only emissions from fossil fuels are counted, shows a pattern of either one long Environmental Kuznets’ Curve, interrupted by the Wars, or of three separate EKCs. The main determinants of this CO2 intensity are energy intensity and energy carrier composition, where the latter turned out to be most influential. The three costs involved in energy consumption, purchasing cost, handling costs and environmental costs are intended to play different roles at different income levels, with effects on energy carrier composition. The estimate of CO2 emissions and sequestration by Swedish forests showed a magnitude well in parity with emissions from fossil fuels. The aggregate CO2 emissions over the period 1800-2000 were not much altered, but the pattern of CO2 intensity was profoundly altered when forest emissions were included. Furthermore the analysis of forest management questioned the idea that firewood caused net CO2 emissions in a dynamic perspective, because the demand for thin timber dimensions stimulated a rational forestry.}},
 author    = {{Kander, Astrid}},
 isbn     = {{91-22-01973-1}},
 issn     = {{1400-4860}},
 keywords   = {{energy intensity; Environmental Kuznets Curve; relative price analyses; standard calculations; technical change; structural changes; energy quality factors; consumers' surplus; Social and economic history; forest management; CO2 intensity; Ekonomisk och social historia}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{Almqvist & Wiksell International}},
 school    = {{Lund University}},
 series    = {{Lund Studies in Economic History}},
 title    = {{Economic growth, energy consumption and CO2 emissions in Sweden 1800-2000.}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/4913240/1789938.pdf}},
 volume    = {{19}},
 year     = {{2002}},
}