Advanced

Att lära i mötet mellan estetik och rationalitet : pedagogers vägledning och barns problemlösning genom bild och form

Lindahl, Ingrid LU (2002) In Studia psychologica et paedagogica
Abstract
The overiding aim of this study is to promote an increace in the knowledge regarding school children´s learning and meaning construction, whereby teachers attempt to exceed traditional ways of learning by combining asthetics and rationality as an integration of the learning process. The aim is to describe and interpret that which occurs in discussions between teachers and the children, when the children are aspected to solve problems through the use of art and form. Based on a process of hermeneutic interpretation, I have chosen touse cultural historical theory as an analytic tool. That which I have chosen to call "aesthetic" and "social positions" is discussed in relation to the imperical study. By putting the empirical study in a... (More)
The overiding aim of this study is to promote an increace in the knowledge regarding school children´s learning and meaning construction, whereby teachers attempt to exceed traditional ways of learning by combining asthetics and rationality as an integration of the learning process. The aim is to describe and interpret that which occurs in discussions between teachers and the children, when the children are aspected to solve problems through the use of art and form. Based on a process of hermeneutic interpretation, I have chosen touse cultural historical theory as an analytic tool. That which I have chosen to call "aesthetic" and "social positions" is discussed in relation to the imperical study. By putting the empirical study in a historical context my intention is also to see whether or not there are any recurring features in the depicted result. The sudy takes place in a primary school and involves pre-school children as well. Thirtheen so called "discovery projects" were video-filmed, transcribed and analysed for the purpose of the study. One result of the empirical study is the identification of three ideal types of conversations between children and teachers,which I named creative conversation, reproductive conversation and instrumental conversation. Based on experiences gained from th9is study, I assert that the "aesthetic position" and the "social position" can contribute in different ways to an understanding of children´s learning and meaning construction in different school-environments. In my view,however, these positions explain different things beceause they focus on different aspects in the cultural-historical tehory and refer to different social practices and discources for learning. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Det övergripande syftet med den höär studien är att bidra till ökad förståelse för barns lärande och meningsskapande i skolan när pedagoger försöker överskrida ett mer traditionellt arbetssätt genom att förena estetik och rationalitet i läroprocessen. Avsikten är att beskriva och tolka avd som utspelar sig i samtal mellan barn och pedagoger när barn förväntas lösa probelm genom bild och form.Fokus läggs på hur pedagoger skapar förutsättningar för barns problemlösning. Studien gör avstamt i förskolan, eman såväl förskolebarn som skolbarn deltar i studien, eftersom förskola, fritidshem och skola utgör integrerade verksamheter inom den gemensamma skolbyggnadens ram. Den teoretiska förståelsen vilar... (More)
Popular Abstract in Swedish

Det övergripande syftet med den höär studien är att bidra till ökad förståelse för barns lärande och meningsskapande i skolan när pedagoger försöker överskrida ett mer traditionellt arbetssätt genom att förena estetik och rationalitet i läroprocessen. Avsikten är att beskriva och tolka avd som utspelar sig i samtal mellan barn och pedagoger när barn förväntas lösa probelm genom bild och form.Fokus läggs på hur pedagoger skapar förutsättningar för barns problemlösning. Studien gör avstamt i förskolan, eman såväl förskolebarn som skolbarn deltar i studien, eftersom förskola, fritidshem och skola utgör integrerade verksamheter inom den gemensamma skolbyggnadens ram. Den teoretiska förståelsen vilar på ett sociokulturellt perspektiv. Det innebär i korthet att de handlingar, främst språkhandlingar i form av samtal studeras och tolkas utifrån den kulturhistoriska teorin som Lev Semenovich Vygotskij är upphovsman till. Han menar att barnet är aktivt, vill lära,skapa mening coh det främsta redskapet i detta meningsskapande är kommunikationen i tal, skrift, bild och drama. Det är i kommunikation som som beydelser och mening skapas. Studien genomförs på en skola som strävar efter att utveckla ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt, vilket bland annat innebär att barns skapande med bild och form har enn central plats. Jag videofilmer barn och pedagoger i aktiviteter som benäms som "forskningsprojekt" och kan därigenom observera såväl verbala som icke-verbala handlingar. Tre samtalstyper har kunnat identifieras i studien: kreativt, reproduktivt och instrumentellt samtal. Dessa samtal skapar olika förutsättningar för barn att lösa problem genom bild och form. I det kreativa samtalet skapas förutsättningar för att barnen skall lösa problem på ett varierat sätt.I det reproduktiva samtalet kan konstateras att barn avbryts i eget tänkande, att de imiterar varandras lösningar och samtalsutbytet med pedagogen är kortfattat. I det instrumentella samtalet ställs barnen inför en uppgift där målet redan på förhand är uttänkt av pedagogen och där pedagogen har det största talutrymmet. Någon egentlig ansats till ett forskande Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt går inte att finna i denna samtalsform. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Docent Lindqvist, Gunilla
organization
alternative title
Learning through combining aesthetics and rationality. Teacher´s guidance and childrens´problem-solving through art and form.
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Pedagogy and didactics, problemsolving, guiding, Aesthetics, cultural historical theory, Pedagogik, didaktik
in
Studia psychologica et paedagogica
pages
290 pages
publisher
Bengt.stridh@lut.mah.se,
defense location
N/A
defense date
2002-05-17 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUSADG/ (SAPP-1087) 1-290 (2002)
ISSN
0346-5926
ISBN
91-88810-26-7
language
Swedish
LU publication?
yes
id
54771dfa-b075-4a41-8aee-ff6bb564b13c (old id 20817)
date added to LUP
2016-04-01 15:26:41
date last changed
2019-05-23 16:40:32
@phdthesis{54771dfa-b075-4a41-8aee-ff6bb564b13c,
 abstract   = {The overiding aim of this study is to promote an increace in the knowledge regarding school children´s learning and meaning construction, whereby teachers attempt to exceed traditional ways of learning by combining asthetics and rationality as an integration of the learning process. The aim is to describe and interpret that which occurs in discussions between teachers and the children, when the children are aspected to solve problems through the use of art and form. Based on a process of hermeneutic interpretation, I have chosen touse cultural historical theory as an analytic tool. That which I have chosen to call "aesthetic" and "social positions" is discussed in relation to the imperical study. By putting the empirical study in a historical context my intention is also to see whether or not there are any recurring features in the depicted result. The sudy takes place in a primary school and involves pre-school children as well. Thirtheen so called "discovery projects" were video-filmed, transcribed and analysed for the purpose of the study. One result of the empirical study is the identification of three ideal types of conversations between children and teachers,which I named creative conversation, reproductive conversation and instrumental conversation. Based on experiences gained from th9is study, I assert that the "aesthetic position" and the "social position" can contribute in different ways to an understanding of children´s learning and meaning construction in different school-environments. In my view,however, these positions explain different things beceause they focus on different aspects in the cultural-historical tehory and refer to different social practices and discources for learning.},
 author    = {Lindahl, Ingrid},
 isbn     = {91-88810-26-7},
 issn     = {0346-5926},
 language   = {swe},
 publisher  = {Bengt.stridh@lut.mah.se,},
 school    = {Lund University},
 series    = {Studia psychologica et paedagogica},
 title    = {Att lära i mötet mellan estetik och rationalitet : pedagogers vägledning och barns problemlösning genom bild och form},
 year     = {2002},
}