Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Erfarenheter av zen

Barnekow, Sten LU (2003)
Abstract
This work is not so much about religion as about individual religiosity. It is primarily about people practicing Zen, less about Zen Buddhism as a systematic ideology or philosophy. I set out from the start to try to explore the wide gap between theory and practice in Zen. The more abstract doctrines and idealized norms have had a tendency to dominate works on Zen, confessional as well as scholastic, and the concrete experiences and conceptions of individuals committing themselves to the daily practice have tended to be left out.Apart from attempting to depict my "apprenticeship" with the Soto Zen priest Shohaku Okumura, the everyday life at Antaiji (a Soto Zen monastery in Japan), and at Minnesota Zen Meditation Center... (More)
This work is not so much about religion as about individual religiosity. It is primarily about people practicing Zen, less about Zen Buddhism as a systematic ideology or philosophy. I set out from the start to try to explore the wide gap between theory and practice in Zen. The more abstract doctrines and idealized norms have had a tendency to dominate works on Zen, confessional as well as scholastic, and the concrete experiences and conceptions of individuals committing themselves to the daily practice have tended to be left out.Apart from attempting to depict my "apprenticeship" with the Soto Zen priest Shohaku Okumura, the everyday life at Antaiji (a Soto Zen monastery in Japan), and at Minnesota Zen Meditation Center (a Soto Zen lay practice in Minneapolis, USA) as vividly, fully and with as much detail as possible, there are two major filters through which I view much of my material. The first one focuses on the process of teaching and transmitting Zen. In illuminating and stressing the crucial relationship betwen teacher and student, I try to describe and reflect on different possibilities, methods and attitudes in communicating ways of being and understanding in various Zen contexts in Japan and in the USA. The second issue concerns the ritualized activities in Zen. My ambition is to bring out the practitioners' individual experiences and understandings of zazen (seated meditation), oryoki (formal eating), and chanting, in order to approach and investigate this empirical material through a more general anthropological theory of ritual (inspired by Humphrey & Laidlaw).The stories in this book have evolved from my participation in Zen practice, and through living with people practicing. I use my own experiences to find questions and keys to other people's experiences. As much as possible I try to depict this process of interaction, striving to do justice to the life that is going on, and to recreate it in as personal, readable and lively literary form as possible. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Det här arbetet handlar om individuell religiositet, snarare än om religion. Min studie rör i första hand människor som utövar zen, och har mindre att göra med zenbuddhism som ideologiskt system. Jag försöker utforska det stora gapet mellan teori och praktik. De mer abstrakta doktrinerna och idealiserande normerna har haft en benägenhet att dominera arbeten om zen, såväl konfessionella som vetenskapliga, på bekostnad av de individuella utövarnas erfarenheter och föreställningar.Jag försöker skildra mitt "lärlingskap" med sotozenprästen Shohaku Okumura, vardagslivet i Antaiji (ett sotozenkloster i Japan) och vid Minnesota Zen meditation Center (en sotozenlekmannapraktik i... (More)
Popular Abstract in Swedish

Det här arbetet handlar om individuell religiositet, snarare än om religion. Min studie rör i första hand människor som utövar zen, och har mindre att göra med zenbuddhism som ideologiskt system. Jag försöker utforska det stora gapet mellan teori och praktik. De mer abstrakta doktrinerna och idealiserande normerna har haft en benägenhet att dominera arbeten om zen, såväl konfessionella som vetenskapliga, på bekostnad av de individuella utövarnas erfarenheter och föreställningar.Jag försöker skildra mitt "lärlingskap" med sotozenprästen Shohaku Okumura, vardagslivet i Antaiji (ett sotozenkloster i Japan) och vid Minnesota Zen meditation Center (en sotozenlekmannapraktik i Minneapolis, USA) så nyanserat och levande som möjligt. Det är framförallt två aspekter som filtrerar mycket av mitt material. Den första rör processen av undervisning och överföring i zen. Genom att illuminera och betona den avgörande relationen mellan lärare och elev, försöker jag beskriva och reflektera över olika möjligheter, metoder och attityder i överföringen av sätt att vara och förstå i olika zenkontexter i Japan och i USA. Den andra aspekten rör ritualiserade aktiviteter i zen. Min ambition är att synliggöra utövarnas individuella erfarenheter och förståelser av zazen (sittande meditation), oryoki (formaliserade ätandet) och recitationen, för att utforska detta empiriska material utifrån en mer allmän antropologisk ritualteori (inspirerad av Humphrey & Laidlaw. Grundläggande för hela arbetet är frågor av följande karaktär: Hur överför man egentligen zen? Hur undervisar man insikt, erfarenhet och förhållningssätt? Vad händer mellan lärare och elev? Hur förändrar och förädlar man mänskligt beteende? Vad sker på ett individuellt plan i en kollektivt ritualiserad och religiös handlingsvärld? I vilken utsträckning är det möjligt att fostra önskvärt mänskligt beteende i formaliserade aktiviteter? Lär man sig av nödvändighet att vara närvarande, uppmärksam och omsorgsfull i ett "öppet", föränderligt liv genom att underkasta sig en sträng, "sluten" oföränderlig ritualisering?Berättelserna i boken har fötts genom mitt deltagande i praktiken, och genom att jag har delat liv med människor som praktiserar. Jag utgår ifrån mina egna erfarenheter för att hitta frågor och nycklar till andras erfarenheter och föreställningar. I största möjliga utsträckning försöker jag skildra denna process av interagerande, i en strävan att göra det liv som pågår rättvisa, och i ett försök att återskapa det i en så personlig, läsvänlig och livfull literär stil som möjligt.Jag hade här tänkt en betydligt längre sammanfattning, men fullständigt utmattad, i tidsnöd och efter att på kort tid "förlorat" långa textmassor (av sammanfattning i just denna ruta) genom feltryckningar, tar jag det som ett tecken på att 1237 sidor om zen varken ska eller låter sig sammanfattas. Om det är någon som verkligen är intresserad av att veta mer om denna omfattande skildring av konkret zenliv (eller rentav köpa boken), går det bra att höra av sig till författaren i Lund, eller bokförlaget Nya Doxa i Nora. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Ass Prof Kurkiala, Mikael, Department of Anthropology, Uppsala University
organization
alternative title
Experiences of Zen
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
bodily understanding, learning, transmitting, teaching, rituals, practice, zazen (seated meditation), anthropology of experience, Taiken, Erik, Zuiko, Brian, Minnesota Zen Meditation Center, USA, Dogen, Muho, Docho-san, Uchiyama Roshi, Shohaku and Yuko Okumura, Shorinji, Antaiji tradition, Soto school, Zen Buddhism, History of Religions, Japan, everyday life, slippers, pain, beer, talking, Non-Christian religions, Världsreligioner (ej kristendom)
pages
1237 pages
publisher
Bokförlaget Nya Doxa
defense location
Pastoralinstitutet, Råbygatan 18, Lund
defense date
2003-05-23 10:15:00
ISBN
91-578-0443-5
language
Swedish
LU publication?
yes
id
e8bf73df-5cb2-44f6-9682-07933795b5e9 (old id 21089)
date added to LUP
2016-04-04 11:57:01
date last changed
2018-11-21 21:08:09
@phdthesis{e8bf73df-5cb2-44f6-9682-07933795b5e9,
 abstract   = {This work is not so much about religion as about individual religiosity. It is primarily about people practicing Zen, less about Zen Buddhism as a systematic ideology or philosophy. I set out from the start to try to explore the wide gap between theory and practice in Zen. The more abstract doctrines and idealized norms have had a tendency to dominate works on Zen, confessional as well as scholastic, and the concrete experiences and conceptions of individuals committing themselves to the daily practice have tended to be left out.<br/><br>
<br/><br>
Apart from attempting to depict my "apprenticeship" with the Soto Zen priest Shohaku Okumura, the everyday life at Antaiji (a Soto Zen monastery in Japan), and at Minnesota Zen Meditation Center (a Soto Zen lay practice in Minneapolis, USA) as vividly, fully and with as much detail as possible, there are two major filters through which I view much of my material. The first one focuses on the process of teaching and transmitting Zen. In illuminating and stressing the crucial relationship betwen teacher and student, I try to describe and reflect on different possibilities, methods and attitudes in communicating ways of being and understanding in various Zen contexts in Japan and in the USA. The second issue concerns the ritualized activities in Zen. My ambition is to bring out the practitioners' individual experiences and understandings of zazen (seated meditation), oryoki (formal eating), and chanting, in order to approach and investigate this empirical material through a more general anthropological theory of ritual (inspired by Humphrey &amp; Laidlaw).<br/><br>
<br/><br>
The stories in this book have evolved from my participation in Zen practice, and through living with people practicing. I use my own experiences to find questions and keys to other people's experiences. As much as possible I try to depict this process of interaction, striving to do justice to the life that is going on, and to recreate it in as personal, readable and lively literary form as possible.},
 author    = {Barnekow, Sten},
 isbn     = {91-578-0443-5},
 language   = {swe},
 publisher  = {Bokförlaget Nya Doxa},
 school    = {Lund University},
 title    = {Erfarenheter av zen},
 year     = {2003},
}