Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Central bank power: a matter of coordination rather than money supply

Bengtsson, Ingemar LU orcid (2003) In Lund Economic Studies 113.
Abstract
After an introductory chapter, the hypothesis is made in chapter two: that central bank power to control the rate of inflation rests on the bank’s ability to achieve a role as a focal point for inflation. Inflation is a measure of changes in the general price level, the price level is an index of individual prices, and to predict future price levels is thus to predict future prices on individual items. At every moment, all prices are fixed and we are thus able to state unambiguously what the price level is. As we consider an increasingly distant future, increasingly many prices become flexible and our predictions about the price level become increasingly dependent on our forecast of those future prices. To forecast those prices is to... (More)
After an introductory chapter, the hypothesis is made in chapter two: that central bank power to control the rate of inflation rests on the bank’s ability to achieve a role as a focal point for inflation. Inflation is a measure of changes in the general price level, the price level is an index of individual prices, and to predict future price levels is thus to predict future prices on individual items. At every moment, all prices are fixed and we are thus able to state unambiguously what the price level is. As we consider an increasingly distant future, increasingly many prices become flexible and our predictions about the price level become increasingly dependent on our forecast of those future prices. To forecast those prices is to imagine how the people who set the prices think. They too, want a prediction of the future price level that is as correct as possible, to use as basis for future prices. That is, they too need to forecast how other price setters think. Now, we clearly see the picture of a coordination game; I need to predict how you predict that I will act, and so on. Chapter three concerns three issues: the growing gap between descriptions about actual central banking and the ultimate reasons why central banking is at all possible; the problems that traditional monetary theory is facing in its attempt to derive a determinate price level in a cashless society; and the absence of a discussion about central banks’ apparent role of coordination - evident, for example, in the success for ‘open mouth operations’. From chapter four and onwards, the thesis is concerned with the establishment of a theory around the hypothesis made in chapter two. To accomplish this, we need to understand the role of money and nominal prices from the perspective of an individual agent. Thus, in chapter four, we try to understand the particular decision situation that price setters face, and how money can help. In chapter five, we analyze the use of payment techniques and units of accounts as techniques to reduce the need to engage in sequential transactions during attempts to exploit the advantages of a division of labor. We look at different kinds of payment techniques that people has used throughout history and pay special attention to the interdependence between the use of payment techniques and units of account. In chapter six, we make use of what we have learned about the function of money, and in particular units of accounts, to build a theory of price level determination. We explicitly account for the simple fact that a price level is an index of individual prices, which are the result of decisions by individuals, who in turn base their decisions on their best judgement of future price levels. In chapter seven, eventually, we consider the concept of focal points more explicitly and try to answer the question whether the central bank is a suitable focal point for inflation expectations. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen kretsar kring centralbankens möjligheter att kontrollera inflationstakten. Under senare tid har mycket forskning ägnats åt att analysera och utvärdera de institutionella förutsättningarna för centralbanker, såväl avseende graden av oberoende som vilka mål penningpolitiken bör inriktas mot; exempelvis direkta inflationsmål versus användandet av indirekta mål som penningmängdsmål. Mindre utrymme har ägnats åt de grundläggande förutsättningarna för att centralbanken alls ska ha någon möjlighet att kontrollera, eller ens påverka, inflationstakten. Den här avhandlingen är härvidlag annorlunda då den exklusivt ägnas åt den grundläggande frågan hur, eller om, centralbanken alls kommer in i... (More)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen kretsar kring centralbankens möjligheter att kontrollera inflationstakten. Under senare tid har mycket forskning ägnats åt att analysera och utvärdera de institutionella förutsättningarna för centralbanker, såväl avseende graden av oberoende som vilka mål penningpolitiken bör inriktas mot; exempelvis direkta inflationsmål versus användandet av indirekta mål som penningmängdsmål. Mindre utrymme har ägnats åt de grundläggande förutsättningarna för att centralbanken alls ska ha någon möjlighet att kontrollera, eller ens påverka, inflationstakten. Den här avhandlingen är härvidlag annorlunda då den exklusivt ägnas åt den grundläggande frågan hur, eller om, centralbanken alls kommer in i processen för inflationsbestämning. Utgångspunkten är en konsekvent tillämpning av metodologisk individualism, vilken innebär att samhällsfenomen ska förstås och förklaras utifrån individuellt agerande. Inom den monetära teorin innebär detta ett tydligt avsteg från den förhärskande förklaringsmodellen som, i olika skepnader, bygger på kvantitetsteorins tänkande; att man kan förklara prisnivån ur ett samband på aggregerad nivå, den så kallade kvantitetsekvationen. Här accepterar vi inte en sådan förklaringsmodell eftersom den stipulerar ett samband mellan aggregerade variabler utan att erbjuda någon förklaring till hur dessa variabler bestäms. De handlingar som faktiskt företas och som faktiskt bestämmer prisnivån tillåts inte påverka den traditionella analysen utan behandlas som om prisnivån tvärtom bestämdes av de aggregerade variablerna. De handlingar vi syftar på är de individuella beslut som föregår varje realiserat pris, d v s köparens och säljarens beslut om vilket pris som ska accepteras för en specifik vara eller tjänst. Det är logiskt omöjligt att påstå något annat än att det är dessa handlingar som bestämmer de individuella priserna och därmed också prisnivån. Därför bör en teori om prisnivåns bestämning i första hand försöka förstå hur dessa prissättare kommer fram till sina beslut. Detta är också utgångspunkten för föreliggande avhandling. Avhandlingen är en monografi bestående av ett inledande och ett avslutande kapitel samt sex kapitel vari analysen genomförs. Det första presenterar hypotesen medan det andra diskuterar den traditionella ansatsens tillkortakommanden enligt vad som redan nämnts. Hypotesen är att den eventuella makt som centralbanker har över inflationsutvecklingen härrör från att banken fyller behovet av en fokalpunkt för förväntningar om inflationen. En fokalpunkt kan enklast beskrivas som en förväntningskoordinator som har utvecklats över tiden i en spontan process där deltagarna så småningom lärt sig vad som fungerar, utan att nödvändigtvis ha en förklaringsmodell till varför just den fokalpunkten uppstått. Behovet av en fokalpunkt uppstår ur individernas behov av att koordinera sina förväntningar. Språkets utveckling är ett exempel på en sådan process där behovet av att kunna kommunicera med varandra har lett till att man lärt sig vad motparten menar när hon uttrycker sig på ett visst sätt; man har korrekta förväntningar om innebörden av det hon säger. Ett liknande behov av koordination upplever alla som är i färd med att teckna ett långsiktigt avtal i nominella termer, t ex ett löneavtal. Hypotesen är alltså att centralbanken kan påverka inflationstakten genom att påverka människors förväntningar om andra människors förväntningar om inflationen. I kapitlen fyra till sju utvecklas så en teori som stöder hypotesen. I kapitel fyra läggs ramverket fast i en diskussion om vilken funktion marknadens olika institutioner har. Två sådana institutioner är nära förknippade med inflation, nämligen betalningsmedel och mätenhet för värde. I kapitlet visas hur dessa löser människor problem i marknaden. Kapitel fem ägnas åt analys av olika sorters betalningsmedel som använts genom historien samt deras relation till mätenheten för värde. I kapitel sex presenteras så en enkel modell för prisbestämning på kort och lång sikt. På kort sikt är prisnivån bestämd genom massan av löpande, sekventiella avtal. På lång sikt är prisnivån obestämd och ovan diskuterade koordineringsproblem uppstår. I kapitel sju slutligen diskuteras centralbankens förutsättningar för att fungera som fokalpunkt mer ingående. Avhandlingen avslutas med en utvärdering av ett antal prediktioner som teorin ger upphov till och hur väl de överensstämmer med vad som kan observeras i verkligheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Wihlborg, Clas, Copenhagen Business School
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
ekonomiska system, ekonomisk teori, economic theory, economic systems, econometrics, Economics, inflation, units of accounts, money, focal points, Central banks, ekonomisk politik, economic policy, ekonometri, Nationalekonomi
in
Lund Economic Studies
volume
113
pages
131 pages
publisher
Department of Economics, Lund University
defense location
Holger Crafoords Ekonomicentrum, sal ECIII: 210
defense date
2003-06-03 10:15:00
ISSN
0460-0029
language
English
LU publication?
yes
id
ff70caae-82f0-4fab-9bb8-4a4eac4252ff (old id 21275)
date added to LUP
2016-04-01 17:14:55
date last changed
2019-05-21 16:31:34
@phdthesis{ff70caae-82f0-4fab-9bb8-4a4eac4252ff,
 abstract   = {After an introductory chapter, the hypothesis is made in chapter two: that central bank power to control the rate of inflation rests on the bank’s ability to achieve a role as a focal point for inflation. Inflation is a measure of changes in the general price level, the price level is an index of individual prices, and to predict future price levels is thus to predict future prices on individual items. At every moment, all prices are fixed and we are thus able to state unambiguously what the price level is. As we consider an increasingly distant future, increasingly many prices become flexible and our predictions about the price level become increasingly dependent on our forecast of those future prices. To forecast those prices is to imagine how the people who set the prices think. They too, want a prediction of the future price level that is as correct as possible, to use as basis for future prices. That is, they too need to forecast how other price setters think. Now, we clearly see the picture of a coordination game; I need to predict how you predict that I will act, and so on. Chapter three concerns three issues: the growing gap between descriptions about actual central banking and the ultimate reasons why central banking is at all possible; the problems that traditional monetary theory is facing in its attempt to derive a determinate price level in a cashless society; and the absence of a discussion about central banks’ apparent role of coordination - evident, for example, in the success for ‘open mouth operations’. From chapter four and onwards, the thesis is concerned with the establishment of a theory around the hypothesis made in chapter two. To accomplish this, we need to understand the role of money and nominal prices from the perspective of an individual agent. Thus, in chapter four, we try to understand the particular decision situation that price setters face, and how money can help. In chapter five, we analyze the use of payment techniques and units of accounts as techniques to reduce the need to engage in sequential transactions during attempts to exploit the advantages of a division of labor. We look at different kinds of payment techniques that people has used throughout history and pay special attention to the interdependence between the use of payment techniques and units of account. In chapter six, we make use of what we have learned about the function of money, and in particular units of accounts, to build a theory of price level determination. We explicitly account for the simple fact that a price level is an index of individual prices, which are the result of decisions by individuals, who in turn base their decisions on their best judgement of future price levels. In chapter seven, eventually, we consider the concept of focal points more explicitly and try to answer the question whether the central bank is a suitable focal point for inflation expectations.},
 author    = {Bengtsson, Ingemar},
 issn     = {0460-0029},
 language   = {eng},
 publisher  = {Department of Economics, Lund University},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund Economic Studies},
 title    = {Central bank power: a matter of coordination rather than money supply},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/4919555/4245472.pdf},
 volume    = {113},
 year     = {2003},
}