Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Forum för humanistisk-samhällsvetenskaplig hälsoforskning: Forskarkonferens kring temat Program och praktik

(2011)
Abstract (Swedish)
Med temat program och praktik vill vi särskilt uppmana forskare att reflektera över vad som sägs och vad som görs inom hälso-, medicin- och sjukdomsrelaterade verksamheter, såväl i nutid som i det förflutna.Med program avses till exempel vårdpolitiska uttalanden och viljeyttringar av olika slag, beskrivningar eller bilder av hur t.ex. vård och omhändertagande bör vara beskaffad, läroböckers beskrivningar av önskvärda metoder, vårdformer, omhändertaganden, ingrepp etc., eller andra sorters vägledande utsagor, bl.a. i massmedia, som anger hur något bör vara beskaffat, ska utföras eller på annat sätt riktas mot en önskvärd omsättning i handling.Med praktik menas t.ex. handlingar, handgrepp och... (More)
Med temat program och praktik vill vi särskilt uppmana forskare att reflektera över vad som sägs och vad som görs inom hälso-, medicin- och sjukdomsrelaterade verksamheter, såväl i nutid som i det förflutna.Med program avses till exempel vårdpolitiska uttalanden och viljeyttringar av olika slag, beskrivningar eller bilder av hur t.ex. vård och omhändertagande bör vara beskaffad, läroböckers beskrivningar av önskvärda metoder, vårdformer, omhändertaganden, ingrepp etc., eller andra sorters vägledande utsagor, bl.a. i massmedia, som anger hur något bör vara beskaffat, ska utföras eller på annat sätt riktas mot en önskvärd omsättning i handling.Med praktik menas t.ex. handlingar, handgrepp och genomförande, tysta eller fotade i något slags program. Här ingår också upplevda och beskrivna relationer mellan t.ex. vårdtagare, klient eller kund och olika vårdgivare eller producenter av vård, behandling och omhändertagande eller andra aktiviteter, rum eller materiella alt. immateriella produkter inom medicin- och hälsofältet.Konferensen vill gärna att deltagarna reflekterar över dessa två begrepp, vart och ett eller i relation till varandra i empiriskt, metodologiskt, källkritiskt eller annat avseende. Konferensen välkomnar också bidrag om de epistemologiska, etiska och representationsteoretiska perspektiv och paradigm som ligger bakom, uttrycks genom eller utesluts från sådana program och praktiker som angivits ovan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
editor
LU ; LU ; LU ; LU ; LU and LU orcid
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Digitala kulturer, Ting, Möten, Representationer, Kropp, Crip, Individualisering, Kunskapsutveckling, Makt, Praktiker, Diagnos
publisher
Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
external identifiers
 • other:URN:NBN:se-2011-22
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
Conference Name: Forum för humanistisk-samhällsvetenskaplig hälsoforskning: Forskarkonferens kring temat Program och praktik Conference Location: Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds Universitet Conference Date: 2011-12-01/2011-12-02
id
381265de-1144-4ff1-b801-3bf3f57429fa (old id 2204702)
date added to LUP
2016-04-04 10:59:14
date last changed
2020-09-26 02:21:13
@proceedings{381265de-1144-4ff1-b801-3bf3f57429fa,
 abstract   = {Med temat program och praktik vill vi särskilt uppmana forskare att reflektera över vad som sägs och vad som görs inom hälso-, medicin- och sjukdomsrelaterade verksamheter, såväl i nutid som i det förflutna.<br/><br>
<br/><br>
Med program avses till exempel vårdpolitiska uttalanden och viljeyttringar av olika slag, beskrivningar eller bilder av hur t.ex. vård och omhändertagande bör vara beskaffad, läroböckers beskrivningar av önskvärda metoder, vårdformer, omhändertaganden, ingrepp etc., eller andra sorters vägledande utsagor, bl.a. i massmedia, som anger hur något bör vara beskaffat, ska utföras eller på annat sätt riktas mot en önskvärd omsättning i handling.<br/><br>
<br/><br>
Med praktik menas t.ex. handlingar, handgrepp och genomförande, tysta eller fotade i något slags program. Här ingår också upplevda och beskrivna relationer mellan t.ex. vårdtagare, klient eller kund och olika vårdgivare eller producenter av vård, behandling och omhändertagande eller andra aktiviteter, rum eller materiella alt. immateriella produkter inom medicin- och hälsofältet.<br/><br>
<br/><br>
Konferensen vill gärna att deltagarna reflekterar över dessa två begrepp, vart och ett eller i relation till varandra i empiriskt, metodologiskt, källkritiskt eller annat avseende. Konferensen välkomnar också bidrag om de epistemologiska, etiska och representationsteoretiska perspektiv och paradigm som ligger bakom, uttrycks genom eller utesluts från sådana program och praktiker som angivits ovan.},
 editor    = {Alftberg, Åsa and Hansson, Kristofer and Idvall, Markus and Jönsson, Lars-Eric and Liljefors, Max and Nilsson, Gabriella},
 language   = {swe},
 note     = {Conference Editor},
 publisher  = {Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet},
 title    = {Forum för humanistisk-samhällsvetenskaplig hälsoforskning: Forskarkonferens kring temat Program och praktik},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/5667743/2204703.pdf},
 year     = {2011},
}