Advanced

Könsskillnader i sjukfrånvaro : en aktuell fråga i historisk belysning

Karlsson, Tobias LU (2016) In Rapport 2016(24).
Abstract (Swedish)
I denna rapport diskuteras skillnader mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro i ett långsiktigt historiskt perspektiv. Detta görs utifrån en sammanställning av det relativa sjuktalet (kvinnor/män) från 1901 till 2015. Denna tidsserie visar att kvinnors sjuktal, i förhållande till mäns, idag är högre än någonsin tidigare under perioden. Vid 1900-talets början hade kvinnor i genomsnitt samma antal sjukdagar som män. I rapporten diskuteras olika anledningar till att det relativa sjuktalet periodvis tenderat att öka, periodvis tenderat att minska. De små skillnaderna i sjuktal under 1900-talets första decennier har sannolikt att göra med att relativt få gifta kvinnor var yrkesaktiva. En ökad andel yrkesaktiva gifta kvinnor under mellankrigstiden... (More)
I denna rapport diskuteras skillnader mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro i ett långsiktigt historiskt perspektiv. Detta görs utifrån en sammanställning av det relativa sjuktalet (kvinnor/män) från 1901 till 2015. Denna tidsserie visar att kvinnors sjuktal, i förhållande till mäns, idag är högre än någonsin tidigare under perioden. Vid 1900-talets början hade kvinnor i genomsnitt samma antal sjukdagar som män. I rapporten diskuteras olika anledningar till att det relativa sjuktalet periodvis tenderat att öka, periodvis tenderat att minska. De små skillnaderna i sjuktal under 1900-talets första decennier har sannolikt att göra med att relativt få gifta kvinnor var yrkesaktiva. En ökad andel yrkesaktiva gifta kvinnor under mellankrigstiden var liksom i modern tid förknippat med en ökning av det relativa sjuktalet. Sambandet mellan kön, civilstånd och sjukfrånvaro illustreras i en fallstudie av sjukfrånvaron i en specifik industri. I fallstudien ges också exempel på hur arbetsgivare kan reagera på och bemöta stigande sjuktal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
sjukfrånvaro, genus, Sverige, 1900-talet
in
Rapport
volume
2016
issue
24
pages
37 pages
publisher
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU)
ISSN
1651-1158
language
Swedish
LU publication?
yes
id
24090333-0ea4-4466-9b33-b8be5078f861
alternative location
http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2016/r-2016-24-konsskillnader-i-sjukfranvaro-en-aktuell-fraga-i-historisk-beslysning.pdf
date added to LUP
2017-01-24 12:20:21
date last changed
2018-05-29 11:09:18
@techreport{24090333-0ea4-4466-9b33-b8be5078f861,
 abstract   = {I denna rapport diskuteras skillnader mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro i ett långsiktigt historiskt perspektiv. Detta görs utifrån en sammanställning av det relativa sjuktalet (kvinnor/män) från 1901 till 2015. Denna tidsserie visar att kvinnors sjuktal, i förhållande till mäns, idag är högre än någonsin tidigare under perioden. Vid 1900-talets början hade kvinnor i genomsnitt samma antal sjukdagar som män. I rapporten diskuteras olika anledningar till att det relativa sjuktalet periodvis tenderat att öka, periodvis tenderat att minska. De små skillnaderna i sjuktal under 1900-talets första decennier har sannolikt att göra med att relativt få gifta kvinnor var yrkesaktiva. En ökad andel yrkesaktiva gifta kvinnor under mellankrigstiden var liksom i modern tid förknippat med en ökning av det relativa sjuktalet. Sambandet mellan kön, civilstånd och sjukfrånvaro illustreras i en fallstudie av sjukfrånvaron i en specifik industri. I fallstudien ges också exempel på hur arbetsgivare kan reagera på och bemöta stigande sjuktal.},
 author    = {Karlsson, Tobias},
 institution = {Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU)},
 issn     = {1651-1158},
 keyword   = {sjukfrånvaro,genus,Sverige,1900-talet},
 language   = {swe},
 number    = {24},
 pages    = {37},
 series    = {Rapport},
 title    = {Könsskillnader i sjukfrånvaro : en aktuell fråga i historisk belysning},
 volume    = {2016},
 year     = {2016},
}