Advanced

Tillgänglighet och cad-verktyg

Ekholm, Anders LU (2012)
Abstract (Swedish)
Idag finns goda kunskaper om hur den byggda miljön bör utformas för att möjliggöra tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Trots detta tillämpas kunskaperna inte i tillräcklig omfattning, varken i nybyggnad, ombyggnad eller förvaltning. Nya PBL ställer kravet att tillgänglighet skall vara tillgodosedd för att bygglov skall beviljas. Ut-formning för tillgänglighet måste vara en integrerad del av utformningsarbetet.

Vid byggnadsprojektering används sedan flera år objektorienterade cad-verktyg. Under projekteringen skapas en 3D modell av byggnaden bestående av information om bygg-delarna och deras egenskaper. Metoden kallas bygginformationsmodellering, BIM. Många av svårigheterna att med traditionella ritningar... (More)
Idag finns goda kunskaper om hur den byggda miljön bör utformas för att möjliggöra tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Trots detta tillämpas kunskaperna inte i tillräcklig omfattning, varken i nybyggnad, ombyggnad eller förvaltning. Nya PBL ställer kravet att tillgänglighet skall vara tillgodosedd för att bygglov skall beviljas. Ut-formning för tillgänglighet måste vara en integrerad del av utformningsarbetet.

Vid byggnadsprojektering används sedan flera år objektorienterade cad-verktyg. Under projekteringen skapas en 3D modell av byggnaden bestående av information om bygg-delarna och deras egenskaper. Metoden kallas bygginformationsmodellering, BIM. Många av svårigheterna att med traditionella ritningar kommunicera och utvärdera resultat av utformningsarbete kan övervinnas genom 3D modellering och BIM.

Projektet har haft som syfte att bidra till utveckling av objektorienterade cad-verktyg som stöder utformning för tillgänglighet av byggd miljö. Fokus ligger vid medel att underlätta tillgänglighet för personer med fysiska funktionshinder. Projektet har avgränsats till principer för analys av tillgänglighet avseende rumsliga krav enligt Svensk Standard SS 91 42 21:2006, dels på friyta för vändning med rullstol, dels på friyta vid passage och öppnande av dörrar. Verktyget avses stödja både projektörer och tillgänglighetsexperter vid analys och utvärdering av egenskaper för tillgänglighet.

I Appendix 5 redovisas tillämpning av programvaran med danska regler för tillgänglighet.

Arbetet som utförts vid Lunds Universitet/LTH i samverkan med tillgänglighetsexpertis och programutvecklare och representanter för organisationer och företag, har resulterat i applikationer, add-on/in, för de i Sverige ledande cad-verktygen Archicad och Revit.

Projektet har finansierats med anslag från Formas-BIC 7 ”Hållbar utveckling av byggd miljö”, Hjälpmedelsinstitutets regeringsuppdrag ”Teknik för äldre” och Interreg IV. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
BIM, Tillgänglighet, Rullstol
pages
42 pages
publisher
Division of Design Methodology, Lund University, Faculty of Engineering
external identifiers
 • other:ISRN LUTADL/TAPM - 12/7001 – SE
language
Swedish
LU publication?
yes
id
a3822d50-fc43-4f1c-8c12-cfadc54a7cc9 (old id 2439345)
date added to LUP
2012-04-16 09:08:44
date last changed
2016-04-16 08:13:22
@techreport{a3822d50-fc43-4f1c-8c12-cfadc54a7cc9,
 abstract   = {Idag finns goda kunskaper om hur den byggda miljön bör utformas för att möjliggöra tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Trots detta tillämpas kunskaperna inte i tillräcklig omfattning, varken i nybyggnad, ombyggnad eller förvaltning. Nya PBL ställer kravet att tillgänglighet skall vara tillgodosedd för att bygglov skall beviljas. Ut-formning för tillgänglighet måste vara en integrerad del av utformningsarbetet.<br/><br>
Vid byggnadsprojektering används sedan flera år objektorienterade cad-verktyg. Under projekteringen skapas en 3D modell av byggnaden bestående av information om bygg-delarna och deras egenskaper. Metoden kallas bygginformationsmodellering, BIM. Många av svårigheterna att med traditionella ritningar kommunicera och utvärdera resultat av utformningsarbete kan övervinnas genom 3D modellering och BIM. <br/><br>
Projektet har haft som syfte att bidra till utveckling av objektorienterade cad-verktyg som stöder utformning för tillgänglighet av byggd miljö. Fokus ligger vid medel att underlätta tillgänglighet för personer med fysiska funktionshinder. Projektet har avgränsats till principer för analys av tillgänglighet avseende rumsliga krav enligt Svensk Standard SS 91 42 21:2006, dels på friyta för vändning med rullstol, dels på friyta vid passage och öppnande av dörrar. Verktyget avses stödja både projektörer och tillgänglighetsexperter vid analys och utvärdering av egenskaper för tillgänglighet.<br/><br>
I Appendix 5 redovisas tillämpning av programvaran med danska regler för tillgänglighet.<br/><br>
Arbetet som utförts vid Lunds Universitet/LTH i samverkan med tillgänglighetsexpertis och programutvecklare och representanter för organisationer och företag, har resulterat i applikationer, add-on/in, för de i Sverige ledande cad-verktygen Archicad och Revit. <br/><br>
Projektet har finansierats med anslag från Formas-BIC 7 ”Hållbar utveckling av byggd miljö”, Hjälpmedelsinstitutets regeringsuppdrag ”Teknik för äldre” och Interreg IV.},
 author    = {Ekholm, Anders},
 institution = {Division of Design Methodology, Lund University, Faculty of Engineering},
 keyword   = {BIM,Tillgänglighet,Rullstol},
 language   = {swe},
 pages    = {42},
 title    = {Tillgänglighet och cad-verktyg},
 year     = {2012},
}