Advanced

It-retorik og hverdagsliv. Et studie af fødevarehandel over Internet.

Thorsted, Kristine LU (2005) In Lund Dissertations in Sociology 63.
Abstract
From a social constructivist point of view this thesis investigates how e-commerce of grocery develops in the period 1998-2003. The empirical research is done in Sweden. Most Swedish grocery concerns that have had e-commerce and have been forced to shut down as a result of lack of demand. The starting point for this thesis is that technological development is an ongoing process where different actors participate. Likewise, technological invention cannot be considered finished before it is in use. Therefore in this thesis consumer - as well as supplier perspectives are investigated. The analysis focuses on understanding how different knowledge and practices in these two contexts affect the development of e-commerce of groceries. Empirical... (More)
From a social constructivist point of view this thesis investigates how e-commerce of grocery develops in the period 1998-2003. The empirical research is done in Sweden. Most Swedish grocery concerns that have had e-commerce and have been forced to shut down as a result of lack of demand. The starting point for this thesis is that technological development is an ongoing process where different actors participate. Likewise, technological invention cannot be considered finished before it is in use. Therefore in this thesis consumer - as well as supplier perspectives are investigated. The analysis focuses on understanding how different knowledge and practices in these two contexts affect the development of e-commerce of groceries. Empirical data from the supplier side shows that technical solutions for online grocery shopping arose from certain perceptions in the grocery business and IT sector. In the late 90's there was a strong faith in ICT (information- and communication technology) which affected how venture interests invested in new IT-applications. Empirical data show that among suppliers there is a rather narrow perception of consumers? use of e-commerce in grocery shopping.This perception of consumer needs is contradicted by the analysis of consumer behavior which shows how Internet use is embedded in contexts of everyday life and how consumer skills are used in shopping. It is particularly households with several family members that use the Internet for grocery shopping and it is especially women who are purchasing groceries on the Internet. The empirical data shows how consumers form strategies for buying groceries on the Internet. Typically consumers prefer to purchase certain kinds of products in the store and other kinds on the Internet. This stems from the fact that consumers feel it is important to have physical contact with especially fresh products. This can be interpreted to mean that the shopping is a way of expressing affection for family members. Another finding is that dilemmas arose in the work of shopping. There is a need for being effective in shopping but also a need for precise investigation of products and accuracy in selecting. E-commerce cannot fully satisfy shopping needs, and it is only seen as a complement among families using it. Thus, e-commerce is used in correspondence with consumer skills in the household. The thesis shows the gendered aspects of shopping and the importance of understanding consumer culture where technology is introduced. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

På Internet initieras en mängd tjänster på många områden. Det är tjänster som på flera sätt ingår i vardagslivet. I avhandlingen undersöks en av dessa tjänster och sätthur den används. Avhandlingen är en studie av e-handel av livsmedel i Sverige i perioden 1998-2003. Det är en period då e-handel bedrivs av de flesta stora aktörer på den svenska livsmedelsmarknaden men även en period då de flesta aktörerna har dragit tillbaka e-handelstjänsten.En utgångspunkt i avhandlingen är att teknologisk utveckling är en pågående process som involverar flera aktörer. Teknik utvecklas i sociotekniska relationer och en teknisk anordning som utvecklats är inte klar förrän den används.... (More)
Popular Abstract in Swedish

På Internet initieras en mängd tjänster på många områden. Det är tjänster som på flera sätt ingår i vardagslivet. I avhandlingen undersöks en av dessa tjänster och sätthur den används. Avhandlingen är en studie av e-handel av livsmedel i Sverige i perioden 1998-2003. Det är en period då e-handel bedrivs av de flesta stora aktörer på den svenska livsmedelsmarknaden men även en period då de flesta aktörerna har dragit tillbaka e-handelstjänsten.En utgångspunkt i avhandlingen är att teknologisk utveckling är en pågående process som involverar flera aktörer. Teknik utvecklas i sociotekniska relationer och en teknisk anordning som utvecklats är inte klar förrän den används. Avhandlingen är uppbyggd kring en förståelse av användar - och producentkontexten och en utveckling av dessa två empiriska kontexter. Dessa jämförs avslutningsvis i en del som diskuterar möjligheter och hinder för att en tjänst som e-handeln avseende livsmedel kan få ett brett genomslag.De empiriska data som avhandlingen bygger på från producentsidan är facktidskriften Supermarket, observationer från en konferens med e-handelns aktörer på livsmedelsmarknaden och intervjuer med personer som har varit med om att utveckla e-handeln i företag inom livsmedelsbranschen. Empirin från producentsidan visar att uppfattningen av tekniken skapas i en avgränsad miljö där producenternas sätt att tänka genomsyrar föreställningarna om den nyttofunktion som tekniken kan ha för konsumenterna, liksom att satsningarna är starkt påverkade av generella föreställningar om IT:s stora utbredning.I avhandlingens andra del undersöks hur e-handeln ingår i de undersökta familjernas inköpssystem. Den empiriska delen bygger på individuella intervjuer, fokusgruppintervjuer och en enkät till konsumenterna. Av detta framgår att användargruppen har särskilda egenskaper jämfört med den genomsnittliga befolkningen. Det är fram för allt större hushåll som använder tjänsten och det är framför allt hushåll med barn. Kvinnorna utgör den största gruppen av användare. Det syns även att de använder e-handeln på ett särskilt sätt gentemot männen som ingår i studien. Männen betonar i större utsträckning än kvinnorna möjligheterna till effektivitet vid e-handeln. Kvinnorna beskriver både fördelar och nackdelar vid e-handeln och relaterar den i högre utsträckning än männen till det arbete som det är att förse familjen med mat. Här finns det många hänsyn att ta, och kvinnorna betonar vikten av att inköpet blir rätt. Det finns en rad komplikationer som kan uppstå vid Internetinköp. Den indirekta kontakten med varorna kan försvåra valet av varor på flera sätt. Det kan vara svårt att få en uppfattning av kvalitén. Det kan vara svårt att minnas vad varan heter, som man brukar köpa. Det kan vara svårt utifrån mängdangivelser föreställa sig varans storlek. Och, inte minst, det är svårt att bli inspirerad. Av konsumenternas beskrivning av det nya sättet att handla framgår betydelsen av precision i inköpsarbete. I inköpet finns konsumentfärdigheter som ryms i hushållens sociala organisation. Dessa konsumentfärdigheter, som fram för allt kvinnorna uttrycker, upprätthåller en matordning i familjen som är betydelsefull för identifikationen i familjen.Avhandlingen visar att konsumenterna uppfattar vissa livsmedelsprodukter som mer lämpade för e-handel än andra. Det uppfattas som svårare att handla färska varor jämfört med förpackade varor. Kontrollen över färska varor genom direkt kontakt till dessa relateras i avhandlingen till den kulturella innebörd som inköp har som omsorgsyttring riktad mot familjmedlemmarna som det handlas till.Användandet av e-handel är ofta förenat med stor ambivalens, fram för allt hos de kvinnliga konsumenterna. De kräver effektivitet i inköpen men vill också ofta ha direktkontakt med livsmedlen och kontroll över exakt vilka produkter som hamnar på matbordet. Detta kan ses som ett uttryck för brist på tid i en situation där kvinnan ofta jobbar jämsides med mannen utanför hemmet men även har det största ansvaret för arbetet med maten. Hon bär vidare den kulturella föreställningen att arbetet med maten är förknippat med kärlek till de närstående.De empiriska resultaten visar hur användningen av e-handeln anpassas till behov i hushållen ? till en existerande matkultur i det specifika hushållet, och hur färdigheter i inköpsarbetet för vidare en viss konsumentkultur kring maten. Avhandlingen framhäver således även konsumenternas roll i utvecklingen av en tekniktjänst och betonar vardagslivets betydelse för hur teknik- och tekniktjänster utvecklar sig. Konsumtionens sociala och kulturella kontext är avgörande för om inköp kan överföras till Internet eller inte, och även för hur det görs. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Mag. scient. soc Holm, Lotte, Inst. for Humanernaerung, KVL
organization
alternative title
Social shaping of technology and the case of e-commerce of groceries
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Social sciences, social shaping of technology, consumer behaviour, family, feeding work, consumer skills, domestication of technology, gender, Internet grocery shopping, everyday life, Samhällsvetenskaper, Sociology, Sociologi
in
Lund Dissertations in Sociology
volume
63
pages
219 pages
publisher
Sociologiska institutionens förlag
defense location
Kulturens Auditorium
defense date
2005-03-18 10:15:00
ISSN
1102-4712
ISBN
91-7267-186-6
language
Danish
LU publication?
yes
id
47825945-c768-4333-96c3-b93363bb8ed6 (old id 24484)
date added to LUP
2016-04-01 16:10:39
date last changed
2019-05-21 15:54:44
@phdthesis{47825945-c768-4333-96c3-b93363bb8ed6,
 abstract   = {From a social constructivist point of view this thesis investigates how e-commerce of grocery develops in the period 1998-2003. The empirical research is done in Sweden. Most Swedish grocery concerns that have had e-commerce and have been forced to shut down as a result of lack of demand. The starting point for this thesis is that technological development is an ongoing process where different actors participate. Likewise, technological invention cannot be considered finished before it is in use. Therefore in this thesis consumer - as well as supplier perspectives are investigated. The analysis focuses on understanding how different knowledge and practices in these two contexts affect the development of e-commerce of groceries. Empirical data from the supplier side shows that technical solutions for online grocery shopping arose from certain perceptions in the grocery business and IT sector. In the late 90's there was a strong faith in ICT (information- and communication technology) which affected how venture interests invested in new IT-applications. Empirical data show that among suppliers there is a rather narrow perception of consumers? use of e-commerce in grocery shopping.<br/><br>
<br/><br>
This perception of consumer needs is contradicted by the analysis of consumer behavior which shows how Internet use is embedded in contexts of everyday life and how consumer skills are used in shopping. It is particularly households with several family members that use the Internet for grocery shopping and it is especially women who are purchasing groceries on the Internet. The empirical data shows how consumers form strategies for buying groceries on the Internet. Typically consumers prefer to purchase certain kinds of products in the store and other kinds on the Internet. This stems from the fact that consumers feel it is important to have physical contact with especially fresh products. This can be interpreted to mean that the shopping is a way of expressing affection for family members. Another finding is that dilemmas arose in the work of shopping. There is a need for being effective in shopping but also a need for precise investigation of products and accuracy in selecting. E-commerce cannot fully satisfy shopping needs, and it is only seen as a complement among families using it. Thus, e-commerce is used in correspondence with consumer skills in the household. The thesis shows the gendered aspects of shopping and the importance of understanding consumer culture where technology is introduced.},
 author    = {Thorsted, Kristine},
 isbn     = {91-7267-186-6},
 issn     = {1102-4712},
 language   = {dan},
 publisher  = {Sociologiska institutionens förlag},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund Dissertations in Sociology},
 title    = {It-retorik og hverdagsliv. Et studie af fødevarehandel over Internet.},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/4592939/26518.pdf},
 volume    = {63},
 year     = {2005},
}