Advanced

Rättsliga ramar för gränsöverskridande samarbete. Förvaltningsmyndigheters internationella avtalsförhållanden

Persson, Vilhelm LU (2005) In Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund 160.
Abstract
When Swedish administrative authorities co-operate with foreign administrative authorities, this may give rise to legally complex situations. This thesis investigates legal frameworks to solve the ensuing problems. The investigation in particular deals with binding agreements concluded by Swedish state authorities and municipalities with corresponding types of foreign public bodies. By the conclusion of such agreements more than one legal system may be involved. This thesis deals with Swedish national law and public international law.A question for this thesis is to what extent it is possible for a Swedish administrative authority to regulate cooperation by means of a binding agreement. The answer to this question is... (More)
When Swedish administrative authorities co-operate with foreign administrative authorities, this may give rise to legally complex situations. This thesis investigates legal frameworks to solve the ensuing problems. The investigation in particular deals with binding agreements concluded by Swedish state authorities and municipalities with corresponding types of foreign public bodies. By the conclusion of such agreements more than one legal system may be involved. This thesis deals with Swedish national law and public international law.A question for this thesis is to what extent it is possible for a Swedish administrative authority to regulate cooperation by means of a binding agreement. The answer to this question is that the possibilities are relatively good, if and when the agreements in questions are not subject to the provisions in the Swedish Constitution - in chapter 10 of the Instrument of Government - on international agreements. These provisions are applicable to binding agreements under public international law and possibly also to certain agreements regulated by rules of other legal systems.Another main question for this thesis is which terms may be included in cross-border co-operation agreements. Swedish law sets up limits on the matters for which public authorities may enter into cross-border agreements. These limits affect agreements concerning matters of foreign policy or concerning the transfer of the right of decision-making to non-Swedish authorities.In addition to these two central questions, this thesis also deals with a number of others, mainly questions concerning choice of a legal system regulating a cross-border agreement and legal effects of ultra vires agreements. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Svenska myndigheter behöver ibland samarbeta med utländska myndigheter, till exempel i ärenden som rör personer, föremål eller information som finns utomlands. Detta kan leda till komplexa juridiska problem som kräver pragmatiska lösningar. I avhandlingen undersöks rättsliga ramar för sådana lösningar. Undersökningen är särskilt inriktad på rättsligt bindande avtal som svenska statliga myndigheter och kommuner sluter med motsvarande typer av utländska organ. När sådana avtal ingås kan regler från olika rättsordningar samverka. I avhandlingen undersöks såväl svensk rätt som folkrätt.En central fråga för undersökningen är vilka rättsliga möjligheter svenska offentliga organ har... (More)
Popular Abstract in Swedish

Svenska myndigheter behöver ibland samarbeta med utländska myndigheter, till exempel i ärenden som rör personer, föremål eller information som finns utomlands. Detta kan leda till komplexa juridiska problem som kräver pragmatiska lösningar. I avhandlingen undersöks rättsliga ramar för sådana lösningar. Undersökningen är särskilt inriktad på rättsligt bindande avtal som svenska statliga myndigheter och kommuner sluter med motsvarande typer av utländska organ. När sådana avtal ingås kan regler från olika rättsordningar samverka. I avhandlingen undersöks såväl svensk rätt som folkrätt.En central fråga för undersökningen är vilka rättsliga möjligheter svenska offentliga organ har att reglera gränsöverskridande samarbete genom avtal. I avhandlingen konstateras att dessa möjligheter är relativt goda. Bemyndigande från regeringen krävs dock om de tilltänkta avtalen omfattas av de bestämmelser om internationella överenskommelser som finns i 10 kap. regeringsformen. Dessa bestämmelser gäller för folkrättsliga avtal och eventuellt även för vissa avtal som regleras av nationell rätt.En annan central fråga för avhandlingen är vilket innehåll gränsöverskridande samarbetsavtal får ha. Bestämmelser om myndighetsavtals innehåll begränsar nämligen myndigheters möjligheter att på egen hand reglera gränsöverskridande samarbete. Inte minst rör sådana begränsningar avtal som är av utrikespolitisk betydelse eller som innebär överlåtelse av beslutanderätt.Förutom de två ovannämnda frågorna diskuteras i avhandlingen bland annat vilken rättsordning som skall reglera ett gränsöverskridande avtal, och om ett sådant avtal kan bli bindande även om det avtalsslutande organet överskred sin kompetens vid avtalsingåendet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Associate Professor von Essen, Ulrik, Stockholm
organization
alternative title
Legal Frameworks for Cross-Border Co-operation: International Agreements between Administrative Authorities
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Public law, administrative authorities, cross-border co-operation, international agreements, public international law, folkrätt, förvaltningsrätt, administrative law, Offentlig rätt, Constitutional law, Konstitutionell rätt
in
Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund
volume
160
pages
379 pages
publisher
Juristförlaget i Lund
defense location
Pufendorf-salen, Juridiska institutionen (Tryckeriet), Lilla Gråbrödersgatan 3 C, Lund
defense date
2005-12-10 10:15:00
ISSN
1402-4276
ISBN
91-544-0352-9
language
Swedish
LU publication?
yes
id
8e06a775-7d0b-4fec-9d71-dffbd3ac883a (old id 24729)
date added to LUP
2016-04-01 17:08:47
date last changed
2021-08-25 14:10:05
@phdthesis{8e06a775-7d0b-4fec-9d71-dffbd3ac883a,
 abstract   = {When Swedish administrative authorities co-operate with foreign administrative authorities, this may give rise to legally complex situations. This thesis investigates legal frameworks to solve the ensuing problems. The investigation in particular deals with binding agreements concluded by Swedish state authorities and municipalities with corresponding types of foreign public bodies. By the conclusion of such agreements more than one legal system may be involved. This thesis deals with Swedish national law and public international law.<br/><br>
<br/><br>
A question for this thesis is to what extent it is possible for a Swedish administrative authority to regulate cooperation by means of a binding agreement. The answer to this question is that the possibilities are relatively good, if and when the agreements in questions are not subject to the provisions in the Swedish Constitution - in chapter 10 of the Instrument of Government - on international agreements. These provisions are applicable to binding agreements under public international law and possibly also to certain agreements regulated by rules of other legal systems.<br/><br>
<br/><br>
Another main question for this thesis is which terms may be included in cross-border co-operation agreements. Swedish law sets up limits on the matters for which public authorities may enter into cross-border agreements. These limits affect agreements concerning matters of foreign policy or concerning the transfer of the right of decision-making to non-Swedish authorities.<br/><br>
<br/><br>
In addition to these two central questions, this thesis also deals with a number of others, mainly questions concerning choice of a legal system regulating a cross-border agreement and legal effects of ultra vires agreements.},
 author    = {Persson, Vilhelm},
 isbn     = {91-544-0352-9},
 issn     = {1402-4276},
 language   = {swe},
 publisher  = {Juristförlaget i Lund},
 school    = {Lund University},
 series    = {Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten i Lund},
 title    = {Rättsliga ramar för gränsöverskridande samarbete. Förvaltningsmyndigheters internationella avtalsförhållanden},
 volume    = {160},
 year     = {2005},
}