Advanced

Liv och över nog. Den tidiga pingströrelsens spiritualitet.

Josefsson, Ulrik LU (2005)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

I denna avhandling studeras den tidiga pingströrelsens spiritualitet. Huvudmaterialet har hämtats från rörelsens veckotidning Evangelii Härold. Den period som studeras är 1913?1921. Spiritualitet definieras här som det levda religiösa livet. Detta studeras genom att de så kallade identitetsbärande elementen identifieras, samspelet mellan dessa element analyseras samt genom att denna identitetsbärande helhet placeras i sitt historiska och sociala sammanhang. De identitetsbärande elementen sorteras i tre kategorier: läror, handlingsmönster och grundhållningar.Sex läror har identifierats som identitetsbärande element: frälsningen, församlingen, Anden, gudomlig helbrägdagörelse,... (More)
Popular Abstract in Swedish

I denna avhandling studeras den tidiga pingströrelsens spiritualitet. Huvudmaterialet har hämtats från rörelsens veckotidning Evangelii Härold. Den period som studeras är 1913?1921. Spiritualitet definieras här som det levda religiösa livet. Detta studeras genom att de så kallade identitetsbärande elementen identifieras, samspelet mellan dessa element analyseras samt genom att denna identitetsbärande helhet placeras i sitt historiska och sociala sammanhang. De identitetsbärande elementen sorteras i tre kategorier: läror, handlingsmönster och grundhållningar.Sex läror har identifierats som identitetsbärande element: frälsningen, församlingen, Anden, gudomlig helbrägdagörelse, Jesu andra tillkommelse, Bibeln. Fem handlingsmönster var identitetsbärande: bön, gudstjänst, helgelse, mission, diakoni. Fyra grundhållningar var särskilt identitetsbärande: enhetssträvan, gudslängtan, iver, strävan efter fullhet.Analysen av samspelet visar på fem övergripande drag i pingströrelsen spiritualitet. Den var: kristocentrisk, pragmatisk, restaurationistisk, erfarenhetsbaserad, samt präglad av självuppfattad unicitet.Avhandlingen visar slutligen att flera olika faktorer var viktiga för formandet av pingströrelsens spiritualitet. Bland dessa faktorer finns: pietistisk kristocentrism, väckelserörelsernas bibelspridning och biblicism, anglo-amerikanska influenser genom Keswick- och holinessrörelserna, samt den sociala och kyrkliga situationen i Sverige vid början av 1900-talet. (Less)
Abstract
In this thesis the spirituality in the early Swedish Pentecostal Movement is studied. The main material is the Movement's weekly magazine Evangelii Härold (EH). The period is 1913?1921. Spirituality is defined here as the lived religious life. It is studied by identifying what may be called its identity-carrying elements, analysing the interplay between these elements, and situating this identity-carrying entirety in its historical and social context. The identity-carrying elements are sorted into three categories: doctrines, practices and affections. After the elements have been identified and analysed category by category, the interplay between them is studied. The objective here is to delineate certain comprehensive traits of the... (More)
In this thesis the spirituality in the early Swedish Pentecostal Movement is studied. The main material is the Movement's weekly magazine Evangelii Härold (EH). The period is 1913?1921. Spirituality is defined here as the lived religious life. It is studied by identifying what may be called its identity-carrying elements, analysing the interplay between these elements, and situating this identity-carrying entirety in its historical and social context. The identity-carrying elements are sorted into three categories: doctrines, practices and affections. After the elements have been identified and analysed category by category, the interplay between them is studied. The objective here is to delineate certain comprehensive traits of the Pentecostal Movement's spirituality. Finally, this identity-carrying entirety is further studied in the light of its historical and social context.Six areas of doctrine have been identified as identity-carrying elements: salvation, the church/assembly, the Holy Spirit, divine healing, the Second Coming of Christ, and the Bible. Five practices were identity-carrying: prayer, common worship, holiness, mission, and social work. And four affections were particularly identity-carrying: the quest for unity, the desire for God, fervour, and the quest for fullness.The analysis of the interplay indicates that five comprehensive features in the spirituality of the Pentecostal Movement were manifest. The spirituality was: Christ-centred, restorative, experiential, pragmatic, and characterized by a sense of uniqueness.The thesis shows, finally, that several different factors were important in the origin and development of the Pentecostal Movement. These include: the pietistic Christ-centred religious life, the revival movement's Biblicism and propagation of the Bible, the Anglo-American influences from the Keswick and Holiness Movements, and the social and ecclesiastical situation in Sweden at the beginning of the twentieth century. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • docent Eldebo, Runar, Åbo akademi
organization
alternative title
Abundant Life. The Spirituality of the Early Pentecostal Movement in Sweden.
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
General, Teologi, Theology, Religious Identity, Spirituality, Pentecostalism, Swedish Pentecostal Movement, systematic and practical Christian theology, Kristen teologi (allmän, systematisk och praktisk)
pages
460 pages
publisher
Artos & Norma
defense location
Hörsalen, Palaestra, Universitetsplatsen, Paradisgatan 4, Lund
defense date
2005-10-28 13:15
ISBN
91 7580 302-X
language
Swedish
LU publication?
yes
id
4fd99897-44c6-4ae9-a007-27f2d44fee97 (old id 24831)
date added to LUP
2007-05-31 15:50:35
date last changed
2016-09-19 08:45:10
@phdthesis{4fd99897-44c6-4ae9-a007-27f2d44fee97,
 abstract   = {In this thesis the spirituality in the early Swedish Pentecostal Movement is studied. The main material is the Movement's weekly magazine Evangelii Härold (EH). The period is 1913?1921. Spirituality is defined here as the lived religious life. It is studied by identifying what may be called its identity-carrying elements, analysing the interplay between these elements, and situating this identity-carrying entirety in its historical and social context. The identity-carrying elements are sorted into three categories: doctrines, practices and affections. After the elements have been identified and analysed category by category, the interplay between them is studied. The objective here is to delineate certain comprehensive traits of the Pentecostal Movement's spirituality. Finally, this identity-carrying entirety is further studied in the light of its historical and social context.<br/><br>
<br/><br>
Six areas of doctrine have been identified as identity-carrying elements: salvation, the church/assembly, the Holy Spirit, divine healing, the Second Coming of Christ, and the Bible. Five practices were identity-carrying: prayer, common worship, holiness, mission, and social work. And four affections were particularly identity-carrying: the quest for unity, the desire for God, fervour, and the quest for fullness.<br/><br>
<br/><br>
The analysis of the interplay indicates that five comprehensive features in the spirituality of the Pentecostal Movement were manifest. The spirituality was: Christ-centred, restorative, experiential, pragmatic, and characterized by a sense of uniqueness.<br/><br>
<br/><br>
The thesis shows, finally, that several different factors were important in the origin and development of the Pentecostal Movement. These include: the pietistic Christ-centred religious life, the revival movement's Biblicism and propagation of the Bible, the Anglo-American influences from the Keswick and Holiness Movements, and the social and ecclesiastical situation in Sweden at the beginning of the twentieth century.},
 author    = {Josefsson, Ulrik},
 isbn     = {91 7580 302-X},
 keyword   = {General,Teologi,Theology,Religious Identity,Spirituality,Pentecostalism,Swedish Pentecostal Movement,systematic and practical Christian theology,Kristen teologi (allmän,systematisk och praktisk)},
 language   = {swe},
 pages    = {460},
 publisher  = {Artos & Norma},
 school    = {Lund University},
 title    = {Liv och över nog. Den tidiga pingströrelsens spiritualitet.},
 year     = {2005},
}