Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bara i Bon : En intervjustudie med 11-åringar om familj, fostran och dagligt liv

Bäckström, Lena LU (2006)
Abstract
The thesis aims to describe, analyse and interpret the conditions of the upbringing process and the socialization process in a group of eleven-year-olds while the process is still ongoing, and to do this with the help of the eleven-year-olds? narrations about their families and about how the children themselves view their families and their upbringing. The research approach is inspired by phenomenology and hermeneutics. The research problem in the present study can be described as follows: How do children narrate their experiences of family life and upbringing, and what do they narrate?A thematic half-structured interview has been used in the study. The questions asked have three themes: The children's family life,... (More)
The thesis aims to describe, analyse and interpret the conditions of the upbringing process and the socialization process in a group of eleven-year-olds while the process is still ongoing, and to do this with the help of the eleven-year-olds? narrations about their families and about how the children themselves view their families and their upbringing. The research approach is inspired by phenomenology and hermeneutics. The research problem in the present study can be described as follows: How do children narrate their experiences of family life and upbringing, and what do they narrate?A thematic half-structured interview has been used in the study. The questions asked have three themes: The children's family life, their daily life and how they viewed their future families.The children participating in the study were all born in 1988. They were eleven years of age when they were interviewed during the late autumn and winter of 1999. A total of 118 children: 53 girls and 65 boys participated in the study. They came from six school forms in three schools in the municipality.The children of this study narrated about their families with loyalty, coherence and meaning. They also see themselves living in future families of their own, as adults. The results of the study make visible: the chimeric democracy of family life, the diversity, flexibility and confusion of the family life, more parenting per child and more vicarious parenting per child.In conclusion it is argued that the notion of the nuclear family has being a narrow and short-sighted family notion. In a longer time perspective, we have to try out a broader family notion where circles of families, network families and linked family systems can be fruitful notions. These family notions include the generative aspect ? in which parents always will be parents even though they become grandparents and great grandparents ? as well as the fact that families are reformed as the child comes into existence and during its childhood. This was reality for more than one third of the children in the study. As people live longer and are increasingly socially mobile, we can no longer reliably use a family notion that does not take into account the fact that family lives both change and last over time. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen syftar till att utifrån 11-åriga barns berättelser om sina familjer och hur de själva uppfattar sina familjer och sin fostran beskriva, analysera, förstå och tolka villkoren för denna fostrans- och socialisationsprocess samtidigt som den pågår. Forskningsproblemet kan formuleras: hur och vad uppfattar och berättar barn om sina upplevelser av familjeliv och fostran?I studien används en tematiskt halvstrukturerad intervju med frågor ställda inom tre teman: barnens familjeliv och dagliga liv samt hur barnen såg på framtiden. Totalt deltog 118 barn; 53 flickor och 65 pojkar, födda 1988. Samtliga barn, i totalt sex skolklasser, fördelade på tre skolor i kommunen deltog... (More)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen syftar till att utifrån 11-åriga barns berättelser om sina familjer och hur de själva uppfattar sina familjer och sin fostran beskriva, analysera, förstå och tolka villkoren för denna fostrans- och socialisationsprocess samtidigt som den pågår. Forskningsproblemet kan formuleras: hur och vad uppfattar och berättar barn om sina upplevelser av familjeliv och fostran?I studien används en tematiskt halvstrukturerad intervju med frågor ställda inom tre teman: barnens familjeliv och dagliga liv samt hur barnen såg på framtiden. Totalt deltog 118 barn; 53 flickor och 65 pojkar, födda 1988. Samtliga barn, i totalt sex skolklasser, fördelade på tre skolor i kommunen deltog i studien.Barnen berättade i denna studie om sina familjer med lojalitet, sammanhang och mening oavsett familjebakgrund. De såg också att de själva skulle komma att leva i framtida familjer som vuxna.Resultatet visar på: barn berättar om Den Goda Familjen, familjens chimära demokrati, familjelivets mångfald och variation som innebär ?mer föräldrar per barn?.I diskussionen framförs argumentet att begreppet kärnfamilj är alldeles för snävt och kortsynt och borde prövas mot ett bredare familjebegrepp: familjekretsar, nätverksfamilj, länkade familjesystem. Dessa familjebegrepp inkluderar den generative aspekten - föräldraskapet består och utvidgas mot mor-/farföräldraskap - detta även om familjerna omformas under barnens uppväxt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Lindahl, Marita, Åbo akademi
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
vicarious parenting, fathering, mothering, family patterns, family life, Pedagogy and didactics, ställföreträdande föräldraskap, fostran, familjeliv, familjemönster, Pedagogik, didaktik
pages
238 pages
publisher
Department of Education, Lund University
defense location
Högskolan Kristianstad, rum 07-318
defense date
2006-10-07 13:00:00
ISBN
978-91-628-6897-0
91-628-6897-7
language
Swedish
LU publication?
yes
id
dfbe57f6-a521-49a2-b3ea-89f43b09295c (old id 25636)
date added to LUP
2016-04-04 10:56:52
date last changed
2021-03-08 11:58:35
@phdthesis{dfbe57f6-a521-49a2-b3ea-89f43b09295c,
 abstract   = {The thesis aims to describe, analyse and interpret the conditions of the upbringing process and the socialization process in a group of eleven-year-olds while the process is still ongoing, and to do this with the help of the eleven-year-olds? narrations about their families and about how the children themselves view their families and their upbringing. The research approach is inspired by phenomenology and hermeneutics. The research problem in the present study can be described as follows: How do children narrate their experiences of family life and upbringing, and what do they narrate?<br/><br>
<br/><br>
A thematic half-structured interview has been used in the study. The questions asked have three themes: The children's family life, their daily life and how they viewed their future families.<br/><br>
<br/><br>
The children participating in the study were all born in 1988. They were eleven years of age when they were interviewed during the late autumn and winter of 1999. A total of 118 children: 53 girls and 65 boys participated in the study. They came from six school forms in three schools in the municipality.<br/><br>
<br/><br>
The children of this study narrated about their families with loyalty, coherence and meaning. They also see themselves living in future families of their own, as adults. The results of the study make visible: the chimeric democracy of family life, the diversity, flexibility and confusion of the family life, more parenting per child and more vicarious parenting per child.<br/><br>
<br/><br>
In conclusion it is argued that the notion of the nuclear family has being a narrow and short-sighted family notion. In a longer time perspective, we have to try out a broader family notion where circles of families, network families and linked family systems can be fruitful notions. These family notions include the generative aspect ? in which parents always will be parents even though they become grandparents and great grandparents ? as well as the fact that families are reformed as the child comes into existence and during its childhood. This was reality for more than one third of the children in the study. As people live longer and are increasingly socially mobile, we can no longer reliably use a family notion that does not take into account the fact that family lives both change and last over time.},
 author    = {Bäckström, Lena},
 isbn     = {978-91-628-6897-0},
 language   = {swe},
 publisher  = {Department of Education, Lund University},
 school    = {Lund University},
 title    = {Bara i Bon : En intervjustudie med 11-åringar om familj, fostran och dagligt liv},
 year     = {2006},
}