Advanced

Rättighet och Rättvisa Användbarhet av rättighet och rättvisa i sociala projekt

Panican, Alexandru LU (2007)
Abstract
In the references invoked by a large number of social projects to achieve their goals, one can find rights and justice as central discursive units in a frequently recurring thought model. In several of these projects the result, time after time, is lack of success. But the same right thought model continues to be taken for granted as a point of departure. The repeated wars on poverty in the USA exemplify this kind of project. There may be several factors that render these projects unable to achieve the goal: obstructive bureaucracy, incompetence, unfavourable economic circumstances, and the complexity of political processes. But these factors belong to the realization phase, which ignores the repeated use of the same right thought model in... (More)
In the references invoked by a large number of social projects to achieve their goals, one can find rights and justice as central discursive units in a frequently recurring thought model. In several of these projects the result, time after time, is lack of success. But the same right thought model continues to be taken for granted as a point of departure. The repeated wars on poverty in the USA exemplify this kind of project. There may be several factors that render these projects unable to achieve the goal: obstructive bureaucracy, incompetence, unfavourable economic circumstances, and the complexity of political processes. But these factors belong to the realization phase, which ignores the repeated use of the same right thought model in which I am interested. I have studied a conceivable implementation problem which can be found before the application starts.The aim of this dissertation has been to analyse what rights and justice, as central discursive units in a repeated thought model, can entail for the potential to achieve the goal/the improved state in social projects.The dissertation is characterized by exposition of concepts and problematization of different ways of thinking. I have used a philosophical and a social-science perspective. The methodological design is textual analysis.My analysis shows that rights and justice have a structure made up of two components: a supra-individual meaning which comprises transhistorical basic assumptions and a negotiable meaning which is established through normative discussions. It is the unit's own built-in basic assumptions that I have pinpointed in order to find out what these can bring out in social projects. I have analysed the type of rights and justice that occur in the projects to which I refer: civil rights and social justice.The conclusion is that rights and justice bring effective opportunities but can also impede and even counteract the reformer's aim even before the project starts. Rights and justice rest on basic assumptions which generate precisely the kind of problems that social projects are intended to overcome. One can happen to bring out what one wants to get rid of, regardless of one's own working method and irrespective of organizational, political, and economic circumstances. The practical usefulness of the results have been discussed primarily in relation to the practice of social work. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

I de hänvisningar som används i ett stort antal sociala projekt för att målet skall uppnås hittas rättighet och rättvisa som centrala diskursiva enheter i en återkommande använd tankemodell. I flera av dessa projekt blir resultatet, gång efter annan, utebliven framgång. Men den samma rätta tankemodellen förblir en självklar utgångspunkt. De upprepade krigen mot fattigdom i USA utgör ett exempel på sådana projekt. Det kan finnas flera faktorer som gör att dessa projekt inte förmår uppnå målet: en bromsande byråkrati, inkompetens, ogynnsamma ekonomiska förutsättningar och den komplexitet politiska processer omfattar. Men dessa faktorer hör till förverkligandefasen vilket är ett hopp över... (More)
Popular Abstract in Swedish

I de hänvisningar som används i ett stort antal sociala projekt för att målet skall uppnås hittas rättighet och rättvisa som centrala diskursiva enheter i en återkommande använd tankemodell. I flera av dessa projekt blir resultatet, gång efter annan, utebliven framgång. Men den samma rätta tankemodellen förblir en självklar utgångspunkt. De upprepade krigen mot fattigdom i USA utgör ett exempel på sådana projekt. Det kan finnas flera faktorer som gör att dessa projekt inte förmår uppnå målet: en bromsande byråkrati, inkompetens, ogynnsamma ekonomiska förutsättningar och den komplexitet politiska processer omfattar. Men dessa faktorer hör till förverkligandefasen vilket är ett hopp över användningen av den samma rätta tankemodellen som har utgjort mitt intresse. Jag har studerat en tänkbar implementeringsproblematik som finns att hitta innan tillämpningen inleds.Syftet i denna avhandling har varit att analysera vad rättighet och rättvisa, som centrala diskursiva enheter i en upprepad tankemodell, kan medföra för att målet/det bättre tillståndet skall kunna uppnås i sociala projekt.Avhandlingen har präglats av begreppsutläggningar och problematisering av olika tänkesätt. Jag har använt mig av ett filosofiskt- och av ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Den metodiska design som har använts är textanalys.Min analys visar att rättighet och rättvisa har en struktur formad av två komponenter: en överindividuell innebörd som omfattar transhistoriska grundantaganden och en förhandlingsbar innebörd som fastställs utifrån normativa diskussioner. Det är enhetens egna inbyggda grundantaganden som jag har ringat in för att ta reda på vad dessa kan bringa fram i sociala projekt. Jag har analyserat den typ av rättighet och rättvisa som förekommer i de projekt jag refererar till: medborgerliga rättigheter och social rättvisa.Slutsatsen är att rättighet och rättvisa medför effektfulla möjligheter men kan också bromsa och t o m motverka reformatorns syften redan innan projektet sätts igång. Rättighet och rättvisa vilar på grundantaganden som genererar just sådana problem som man i sociala projekt ofta söker övervinna. Man kan råka bringa fram det man vill bli av med oavsett det egna arbetssättet och oberoende av politiska-, ekonomiska- och organisatoriska villkor. Analysresultatens praktiska nytta har diskuterats i första hand i relation till det sociala arbetets praktik. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Høilund, Peter, Roskilde universitetscenter, Institut før Samfund og Globalisering
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
"tvångsvård", "feminism", "fattigdomsfrågan", "narkotikafrågan", "kvinnofrågan", "socialt arbete", "sociala projekt", "rättvisa", "rättighet", Social sciences, Samhällsvetenskaper
pages
298 pages
publisher
School of Social Work, Lund University
defense location
Edens hörsal, paradisgatan 5, hus H
defense date
2007-02-22 10:15:00
ISBN
978-91-89604-32-2
language
Swedish
LU publication?
yes
id
bbe775c5-e368-4bb4-8489-dee458ef4359 (old id 26928)
date added to LUP
2016-04-01 16:32:05
date last changed
2018-11-21 20:42:09
@phdthesis{bbe775c5-e368-4bb4-8489-dee458ef4359,
 abstract   = {In the references invoked by a large number of social projects to achieve their goals, one can find rights and justice as central discursive units in a frequently recurring thought model. In several of these projects the result, time after time, is lack of success. But the same right thought model continues to be taken for granted as a point of departure. The repeated wars on poverty in the USA exemplify this kind of project. There may be several factors that render these projects unable to achieve the goal: obstructive bureaucracy, incompetence, unfavourable economic circumstances, and the complexity of political processes. But these factors belong to the realization phase, which ignores the repeated use of the same right thought model in which I am interested. I have studied a conceivable implementation problem which can be found before the application starts.<br/><br>
<br/><br>
The aim of this dissertation has been to analyse what rights and justice, as central discursive units in a repeated thought model, can entail for the potential to achieve the goal/the improved state in social projects.<br/><br>
<br/><br>
The dissertation is characterized by exposition of concepts and problematization of different ways of thinking. I have used a philosophical and a social-science perspective. The methodological design is textual analysis.<br/><br>
<br/><br>
My analysis shows that rights and justice have a structure made up of two components: a supra-individual meaning which comprises transhistorical basic assumptions and a negotiable meaning which is established through normative discussions. It is the unit's own built-in basic assumptions that I have pinpointed in order to find out what these can bring out in social projects. I have analysed the type of rights and justice that occur in the projects to which I refer: civil rights and social justice.<br/><br>
<br/><br>
The conclusion is that rights and justice bring effective opportunities but can also impede and even counteract the reformer's aim even before the project starts. Rights and justice rest on basic assumptions which generate precisely the kind of problems that social projects are intended to overcome. One can happen to bring out what one wants to get rid of, regardless of one's own working method and irrespective of organizational, political, and economic circumstances. The practical usefulness of the results have been discussed primarily in relation to the practice of social work.},
 author    = {Panican, Alexandru},
 isbn     = {978-91-89604-32-2},
 language   = {swe},
 publisher  = {School of Social Work, Lund University},
 school    = {Lund University},
 title    = {Rättighet och Rättvisa Användbarhet av rättighet och rättvisa i sociala projekt},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/4701155/632656.pdf},
 year     = {2007},
}