Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Posture and brain function in dementia. A study with special reference to orthostatic hypotension.

Passant, Ulla LU (1996)
Abstract
Orthostatic hypotension (OH) is believed to be an important cause of cerebral hypoperfusion, leading to chronic fatigue, blurred vision, unsteadiness, dizziness and sometimes syncope. It may also result in episodes of confusion, falls and fractures. The coupling between OH and organic dementia is not clear. Our findings in a large group of patients with Alzheimer's disease, vascular- and frontotemporal dementia has shown a higher prevalence of OH than is seen in healthy elderly people. To examine the blood pressure we used a standardized orthostatic test. The systolic blood pressure drop varied from 20 to about 100 mm Hg. In about 30% of the patients the blood pressure drop did not appear until after 5 minutes or later in the upright... (More)
Orthostatic hypotension (OH) is believed to be an important cause of cerebral hypoperfusion, leading to chronic fatigue, blurred vision, unsteadiness, dizziness and sometimes syncope. It may also result in episodes of confusion, falls and fractures. The coupling between OH and organic dementia is not clear. Our findings in a large group of patients with Alzheimer's disease, vascular- and frontotemporal dementia has shown a higher prevalence of OH than is seen in healthy elderly people. To examine the blood pressure we used a standardized orthostatic test. The systolic blood pressure drop varied from 20 to about 100 mm Hg. In about 30% of the patients the blood pressure drop did not appear until after 5 minutes or later in the upright position. About 50% of the patients did not report or show any orthostatic symptoms despite marked blood pressure drops. Falls and multiple fractures were significantly higher in the orthostatic patients. The aim of the study was also to investigate whether postural challenge and OH alters the regional cerebral blood flow (rCBF). The results showed significant and consistent lower values in frontal areas during head-up tilt than during supine position. In autopsy verified Alzheimer-cases, additional white matter disease (wmd) was found in about 2/3 of the patients. A highly significant decrease of blood pressure was seen during the progression of dementia in the Alzheimer-patients, especially in those with wmd. The suggested cause of this regional white matter hypoperfusion is the interaction of non-occlusive small vessel sclerosis with recurrent episodes of low blood pressure. Our results also indicate, that in patients with orthostatic symptoms, the cerebral autoregulation seemed more vulnerable than in those without symptoms. Recognition of OH as well as low blood pressure is crucial, and as a risk factor it may not only be treatable but also preventable. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Människans utveckling och fysiologiska anpassning till upprätt kroppställning är beroende av en rad blodtrycksreglerande mekanismer. Vid ortostatisk hypotension sjunker blodtrycket i samband med uppresning från liggande till stående. Detta beror på en sviktande cirkulationsanpassning så att organismen inte förmår att upprätthålla ett tillräckligt högt blodtryck. Symtomen på en otillräcklig blodtillförsel till hjärnan kan vara trötthet, huvudvärk, illamående, öronsusning, svindelkänsla "det svartnar för ögonen", förvirringstillstånd och svimning. Flera undersökningar har visat att äldre som drabbas av blodtrycksfall dessutom ofta faller och drabbas av frakturer. Ortostatisk hypotension är vanligt... (More)
Popular Abstract in Swedish

Människans utveckling och fysiologiska anpassning till upprätt kroppställning är beroende av en rad blodtrycksreglerande mekanismer. Vid ortostatisk hypotension sjunker blodtrycket i samband med uppresning från liggande till stående. Detta beror på en sviktande cirkulationsanpassning så att organismen inte förmår att upprätthålla ett tillräckligt högt blodtryck. Symtomen på en otillräcklig blodtillförsel till hjärnan kan vara trötthet, huvudvärk, illamående, öronsusning, svindelkänsla "det svartnar för ögonen", förvirringstillstånd och svimning. Flera undersökningar har visat att äldre som drabbas av blodtrycksfall dessutom ofta faller och drabbas av frakturer. Ortostatisk hypotension är vanligt hos äldre och detta av flera skäl - åldrandet i sig, leder till fysiologiska förändringar inom t ex hjärta, kärl och autonoma nervsystemet - tilltagande ålder innebär en ökad risk att drabbas av flera sjukdomar som diabetes, vitamin B12-brist, kärlkramp och åderbråck - minskad aktivitet med sängläge kan leda till reducerad blodvolym och försämring av de posturala reflexmekanismer som motverkar ortostatiska blodtrycksfall. I den kliniska vardagen är polyfarmaci och läkemedelsbiverkningar en viktig anledning till ortostatisk hypotension. Demenssjukdomar av olika slag ökar markant i förekomst med stigande ålder. Demens är en vanlig orsak till institutionalisering och ger en för tidig död. De dominerande orsakerna till demens är Alzheimers sjukdom och vaskulär demens. Den frontotemporala demensen som oftast börjar i medelåldern är mindre vanlig men ur vårdsynpunkt viktig att diagnosticera.Mot bakgrund av demenssjukdomarnas vanlighet och att ortostatisk hypotension med cerebrala symtom är vanligt hos äldre är syftet med denna avhandling att : - undersöka förekomsten av blodtrycksförändringar framförallt ortostatisk hypotension och lågt blodtryck hos patienter med olika demenssjukdomar. - undersöka hur hjärnfunktionen påverkas vid blodtrycksfall och vid ändring av kroppsläge från liggande till stående. - undersöka vilka hemodynamiskt ogynnsamma faktorer som eventuellt kan påverka uppkomsten av hjärnskador.Avhandlingen grundar sig på sex vetenskapliga arbeten, vilka samtliga handlar om ortostatisk hypotension, lågt blodtryck och hjärnfunktion. Våra undersökningar har visat att ortostatisk hypotension och lågt blodtryck är vanligt och förekom hos 39-52% av patienter med organisk demens (Alzheimers sjukdom, vaskulär demens och frontotemporal demens). Hos många av dessa patienter förelåg en ortostatisk hypotension redan före debuten av demenssymtom. Mellan 50-60% av patienterna med ortostatisk hypotension hade inga typiska ortostatiska symtom trots kraftiga blodtrycksfall i stående. Däremot drabbades demenspatienter med ortostatisk hypotension och lågt blodtryck ofta av fall och i samband därmed upprepade frakturer i signifikant högre grad än patienter utan ortostatisk hypotension. Användandet av läkemedel som kan bidra till ortostatisk hypotension rapporteras i arbete III-VI. Patienter med ortostatisk hypotension eller lågt blodtryck använde fler läkemedel per patient än patienter utan ortostatisk hypotension. Vitsubstansskada av ischemisk typ, där ortostatisk såväl som icke-ortostatisk hypotension anses vara en riskfaktor, förekom i 64% av de patienter med Alzheimers sjukdom som genomgått neuropatologisk undersökning (arbete V). Hos samtliga patienter (n=39) med respektive utan vitsubstansskada sågs en kontinuerlig blodtryckssänkning under den tid demensen progredierade. Denna blodtrycks-sänkning var signifikant mer uttalad hos de patienter som hade vitsubstansskada. Hjärt- och kärlsjukdomar förekom både vid Alzheimers sjukdom och vaskulär demens. I neuropatologiskt diagnosticerade Alzheimerpatienter var hjärt- och kärlsjukdomar betydligt vanligare hos patienter som uppvisade vitsubstansskada. Funktionell hjärn-blodflödesundersökning (rCBF) utfördes med xenon-inhalationsteknik i liggande såväl som i stående. Hos friska försökspersoner (både med och utan ortostatisk hypotension) sågs en fokal blodflödessänkning i frontalloberna. Denna sänkning var mest uttalad hos ortostatiker. Undersökningar av patienter med Alzheimers sjukdom, frontotemporal demens och vaskulär demens med ortostatisk hypotension visade liknande frontala sänkningar vid uppresning från liggande till stående. Hos demenspatienter med ortostatiska symtom kan det föreligga en försämrad autoreglering av hjärnans blodflöde, framförallt hos patienter med vaskulär demens. Diagnostik av ortostatisk hypotension förutsätter ett standardiserat ortostatiskt blodtryckstest. Blodtrycket mätes först efter att patienten vilat i 20 min, därefter i stående direkt då patienten rest sig, samt efter 1, 3, 5 och 10 min. Den långa observationstiden är viktig eftersom många patienter får sitt blodtrycksfall efter 5 min eller senare i stående.Resultaten av denna undersökning talar för att ortostatisk hypotension och även lågt blodtryck kan vara en riskfaktor vid uppkomsten av otillräckligt blodcirkulation i hjärnan, dvs cerebral hypoperfusion. Följden blir ischemiska-hypoxiska störningar som med stor sannolikhet kan bidra till demensutveckling. Hjärt- och kärlsjukdomar samt konsumtion av vissa läkemedel kan vara bidragande faktorer. Vid ortostatiskt blodtrycksfall ökar kraftigt risken för fall och frakturer hos patienter med organisk demens, vilket får medicinska såväl som humanitära och ekonomiska konsekvenser. Undersökning av blodtrycket hos äldre måste innebära mätning i såväl liggande som i stående. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Gottfries, Carl Gerhard, Institute of Psychiatry and Neurochemistry, University of Gothenburg, Sweden
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
falls and fractures., white matter disease, hypoperfusion, frontal lobes, regional cerebral blood flow, blood pressure, orthostatic hypotension, Organic dementia, normal subjects, Psychiatry, clinical psychology, psychosomatics, Psykiatri, klinisk psykologi, psykosomatik
pages
157 pages
publisher
Ulla Passant, Department of Psychogeriatrics, University Hospital, P.O. Box 638, S-220 09 Lund, Sweden,
defense location
The assembly-hall, University hospital, Lund, Sweden
defense date
1996-05-17 10:00:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUMEDW/MEGP-2-SE
language
English
LU publication?
yes
id
e2d45a36-6183-4d0f-a0f4-14cfd2f05448 (old id 28454)
date added to LUP
2016-04-04 11:10:31
date last changed
2018-11-21 21:03:07
@phdthesis{e2d45a36-6183-4d0f-a0f4-14cfd2f05448,
 abstract   = {Orthostatic hypotension (OH) is believed to be an important cause of cerebral hypoperfusion, leading to chronic fatigue, blurred vision, unsteadiness, dizziness and sometimes syncope. It may also result in episodes of confusion, falls and fractures. The coupling between OH and organic dementia is not clear. Our findings in a large group of patients with Alzheimer's disease, vascular- and frontotemporal dementia has shown a higher prevalence of OH than is seen in healthy elderly people. To examine the blood pressure we used a standardized orthostatic test. The systolic blood pressure drop varied from 20 to about 100 mm Hg. In about 30% of the patients the blood pressure drop did not appear until after 5 minutes or later in the upright position. About 50% of the patients did not report or show any orthostatic symptoms despite marked blood pressure drops. Falls and multiple fractures were significantly higher in the orthostatic patients. The aim of the study was also to investigate whether postural challenge and OH alters the regional cerebral blood flow (rCBF). The results showed significant and consistent lower values in frontal areas during head-up tilt than during supine position. In autopsy verified Alzheimer-cases, additional white matter disease (wmd) was found in about 2/3 of the patients. A highly significant decrease of blood pressure was seen during the progression of dementia in the Alzheimer-patients, especially in those with wmd. The suggested cause of this regional white matter hypoperfusion is the interaction of non-occlusive small vessel sclerosis with recurrent episodes of low blood pressure. Our results also indicate, that in patients with orthostatic symptoms, the cerebral autoregulation seemed more vulnerable than in those without symptoms. Recognition of OH as well as low blood pressure is crucial, and as a risk factor it may not only be treatable but also preventable.},
 author    = {Passant, Ulla},
 language   = {eng},
 publisher  = {Ulla Passant, Department of Psychogeriatrics, University Hospital, P.O. Box 638, S-220 09 Lund, Sweden,},
 school    = {Lund University},
 title    = {Posture and brain function in dementia. A study with special reference to orthostatic hypotension.},
 year     = {1996},
}