Advanced

Ear Reconstruction. Clinical and physiological evaluations.

Öberg, Martin LU (2012) In Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2012:75.
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Mikroti är en medfödd avvikelse där ytterörat

inte utvecklats normalt. Defekten kan variera

från att örat nästan är normalt till att det saknas

helt och hållet, s.k. anoti. I Sverige inträffar detta

i c:a 2 fall per 100 000 nyfödda. Pojkar drabbas i

större utsträckning och höger sida är den vanligaste.

Båda sidor drabbas i c:a en tiondel av fallen.

Förträngning av yttre hörselgången ses hos

en majoritet av patienterna med mikroti och det

föreligger i dessa fall en hörselnedsättning eftersom

ljudet inte når innerörat.

En ensidig mikroti kan rekonstrueras i tre

seanser genom att använda det... (More)
Popular Abstract in Swedish

Mikroti är en medfödd avvikelse där ytterörat

inte utvecklats normalt. Defekten kan variera

från att örat nästan är normalt till att det saknas

helt och hållet, s.k. anoti. I Sverige inträffar detta

i c:a 2 fall per 100 000 nyfödda. Pojkar drabbas i

större utsträckning och höger sida är den vanligaste.

Båda sidor drabbas i c:a en tiondel av fallen.

Förträngning av yttre hörselgången ses hos

en majoritet av patienterna med mikroti och det

föreligger i dessa fall en hörselnedsättning eftersom

ljudet inte når innerörat.

En ensidig mikroti kan rekonstrueras i tre

seanser genom att använda det egna revbensbrosket.

Brosket formas till ett öra och placeras

i en ficka under huden på örats plats för att i ett

senare skede resas och slutligen finjusteras. Rekonstruktionen

kan påbörjas när bröstkorgsomfånget

är tillräckligt. Patienten skall också vara

välmotiverad och så långt möjligt är förstå vad

operationerna kommer att innebära i form av tid

på sjukhus, smärta, konvalescens etc. I praktiken

kan rekonstruktionsförfarandet därmed oftast

påbörjas vid 6–7 års ålder.

Under de tre kirurgiska stegen kommer mottagarområdet

att utsättas för ett flertal snitt där

såväl nerver som blodkärl måste delas. Vidare

görs en friläggning under huden så att brosket

kan få plats. Huden som täcker örat riskerar därmed

att mista viktiga skyddsfunktioner såsom

känsel för värme, kyla och tryck. Ett rekonstruerat

öra utan dessa skyddsfunktioner i huden

skulle mycket väl kunna löpa större risk för sårbildning

till följd av skador av olika slag. Ett sår

i huden skulle i sig kunna äventyra det underliggande

broskskelett och därmed hela rekonstruktionen.

Att utvärdera känsel för värme, kyla och tryck

i det rekonstruerade örat är således angeläget och

inom ramen för våra studier har detta skett. Vi

har också undersökt blodflödets återhämtning

och reglering.

Det rekonstruerade örat dimensioneras för

att matcha det normala örat. En sjuårings öra

växer mindre än 7,5 mm fram till 18 års ålder.

Huruvida det rekonstruerade örats brosk växer är

omdebatterat men klinisk erfarenhet samt vissa

vetenskapliga rön talar för att det finns en tillväxtpotential

hos det transplanterade brosket. I

ett led att på sikt kunna utvärdera brosktillväxten

i anslutning till öronrekonstruktion har vi i

första hand utvärderat mätmetoden digital morfometri,

dvs. storleksmätning på digitala foton

med därtill avsedd mjukvara. Metoden jämfördes

med de två manuella metoderna passare &

linjal samt skjutmått.

Våra fynd visar att det finns en hög grad av

återhämtning av känseln för värme och kyla i

det rekonstruerade örat även om något nedsatt

känsel för värme noterades i örats övre del. Känsel

för tryck visade samma mönster med en hög

återhämtning i kombination med något höjda

tröskelvärden i den övre delen. Blodflödet i det

rekonstruerade örat var väsentligen lika med det

normala örat och vid kroppsuppvärmning ökade

blodflödet på likartat sätt. Digital morfometri visade

samma grad av slumpfel som passare & linjal

samt skjutmått när normala öron mättes. Digital

morfometri kan visa hög precision även vid mätningar

på rekonstruerade öron, men det finns en

individuell variation från bedömare till bedömare.

Sammanfattningsvis återhämtar sig det rekonstruerade

örats känsel och cirkulation på ett

tillfredställande sätt. Digital morfometri förefaller

vara en lämplig metod för att mäta örats dimension

och tillväxt, förutsatt att man bestämmer

den enskilde användarens precision och förmåga

att reproducera sina resultat vid upprepade

mätningar. (Less)
Abstract
Microtia is a congenital malformation where the auricle is not fully developed. In some cases the malformation

is complete and the auricle is absent. In Sweden the incidence of microtia is about 2 per 10,000 births. Reconstruction

of the external ear is possible by using autologous rib cartilage in three surgical steps: rib cartilage transplantation,

ear elevation and final adjustments.

Although the aesthetic result is most essential, there are also functional aspects of a reconstruction of the outer

ear. To keep the ear free from injury, the skin depends on a functioning alert system: sensitivity to touch, heat

and cold. However, the process of ear reconstruction necessarily includes... (More)
Microtia is a congenital malformation where the auricle is not fully developed. In some cases the malformation

is complete and the auricle is absent. In Sweden the incidence of microtia is about 2 per 10,000 births. Reconstruction

of the external ear is possible by using autologous rib cartilage in three surgical steps: rib cartilage transplantation,

ear elevation and final adjustments.

Although the aesthetic result is most essential, there are also functional aspects of a reconstruction of the outer

ear. To keep the ear free from injury, the skin depends on a functioning alert system: sensitivity to touch, heat

and cold. However, the process of ear reconstruction necessarily includes surgical trauma that endangers these

protective systems. The blood supply of the skin cover is also impaired during the different reconstructive stages.

Little is known about the level and time scale of recovery of sensitivity and blood supply to the reconstructed ear

after surgical bisection of nerves and vessels.

Symmetry is important in ear reconstruction and the new ear should match the normal ear at the time of

reconstruction as well as in the adult life. The potential growth of the ear is a subject of debate. We decided to

investigate the precision of today’s tools for size measurements. With this knowledge the issue of growth hopefully

can be elucidated.

A total of 54 patients with unilateral ear reconstruction, and 30 individuals with normal ears, were included in

the studies. We evaluated sensitivity to heat, cold and touch in the reconstructed and normal ear. We also assessed

blood flow before and after body heating to investigate the pathophysiological dynamics in the reconstructed ear.

Digital morphometry for measuring ear size was compared to the manual methods: compass & ruler and callipers.

Measurements were performed on individuals with normal ears. In digital morphometry we also measured

reconstructed ears.

Our findings show that there is a high degree of restoration of thermosensitivity in the reconstructed ear but

the upper parts of the ear still show signs of reduced sensitivity to heat. Tactile sensitivity followed that of thermal

sensitivity, with a high degree of restoration in combination with elevated thresholds in the upper parts. The basal

blood flow in the reconstructed ear is compatible with that of the normal ear and its dynamic response to indirect

heating is also similar. Digital morphometry shows a similar reproducibility as compass & ruler and callipers for

measurement of normal ears. Digital morphometry can show great precision in measurements of reconstructed

ears but there is high inter-individual variation between different assessors. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Rautio, Jorma, HUS (Hospital district of Helsinki and Uusimaa)
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Plastic surgery, autologous ear reconstruction, sensitivity, blood flow, digital morphometry
in
Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series
volume
2012:75
pages
74 pages
publisher
Reconstructive Surgery, University of Lund
defense location
Inga Marie Nilssons gata 46, Skåne University Hospital, Malmö
defense date
2012-11-30 09:00
ISSN
1652-8220
ISBN
978-91-86671-04-4
language
English
LU publication?
yes
id
9aaac6d7-8765-48f5-a1e4-21cf084a1dcb (old id 3165861)
date added to LUP
2012-11-13 11:49:50
date last changed
2016-09-19 08:44:47
@phdthesis{9aaac6d7-8765-48f5-a1e4-21cf084a1dcb,
 abstract   = {Microtia is a congenital malformation where the auricle is not fully developed. In some cases the malformation<br/><br>
is complete and the auricle is absent. In Sweden the incidence of microtia is about 2 per 10,000 births. Reconstruction<br/><br>
of the external ear is possible by using autologous rib cartilage in three surgical steps: rib cartilage transplantation,<br/><br>
ear elevation and final adjustments.<br/><br>
Although the aesthetic result is most essential, there are also functional aspects of a reconstruction of the outer<br/><br>
ear. To keep the ear free from injury, the skin depends on a functioning alert system: sensitivity to touch, heat<br/><br>
and cold. However, the process of ear reconstruction necessarily includes surgical trauma that endangers these<br/><br>
protective systems. The blood supply of the skin cover is also impaired during the different reconstructive stages.<br/><br>
Little is known about the level and time scale of recovery of sensitivity and blood supply to the reconstructed ear<br/><br>
after surgical bisection of nerves and vessels.<br/><br>
Symmetry is important in ear reconstruction and the new ear should match the normal ear at the time of<br/><br>
reconstruction as well as in the adult life. The potential growth of the ear is a subject of debate. We decided to<br/><br>
investigate the precision of today’s tools for size measurements. With this knowledge the issue of growth hopefully<br/><br>
can be elucidated.<br/><br>
A total of 54 patients with unilateral ear reconstruction, and 30 individuals with normal ears, were included in<br/><br>
the studies. We evaluated sensitivity to heat, cold and touch in the reconstructed and normal ear. We also assessed<br/><br>
blood flow before and after body heating to investigate the pathophysiological dynamics in the reconstructed ear.<br/><br>
Digital morphometry for measuring ear size was compared to the manual methods: compass &amp; ruler and callipers.<br/><br>
Measurements were performed on individuals with normal ears. In digital morphometry we also measured<br/><br>
reconstructed ears.<br/><br>
Our findings show that there is a high degree of restoration of thermosensitivity in the reconstructed ear but<br/><br>
the upper parts of the ear still show signs of reduced sensitivity to heat. Tactile sensitivity followed that of thermal<br/><br>
sensitivity, with a high degree of restoration in combination with elevated thresholds in the upper parts. The basal<br/><br>
blood flow in the reconstructed ear is compatible with that of the normal ear and its dynamic response to indirect<br/><br>
heating is also similar. Digital morphometry shows a similar reproducibility as compass &amp; ruler and callipers for<br/><br>
measurement of normal ears. Digital morphometry can show great precision in measurements of reconstructed<br/><br>
ears but there is high inter-individual variation between different assessors.},
 author    = {Öberg, Martin},
 isbn     = {978-91-86671-04-4},
 issn     = {1652-8220},
 keyword   = {Plastic surgery,autologous ear reconstruction,sensitivity,blood flow,digital morphometry},
 language   = {eng},
 pages    = {74},
 publisher  = {Reconstructive Surgery, University of Lund},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series},
 title    = {Ear Reconstruction. Clinical and physiological evaluations.},
 volume    = {2012:75},
 year     = {2012},
}