Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Community mobilization and peer education in a HIV-STI prevention program for university students

Svenson, Gary LU (2002)
Abstract
Slowing the incidence of HIV and STI among young people requires that they change their sexual behaviours. There is evidence that community-based interventions that target multiple levels of influence can be effective. In community mobilization different segments and sectors of a population are directly involved in problem identification and in the design and implementation of programs. The process can also strengthen a community’s capacity to respond to health problems, promote sustainability, and ensure continuation once external assistance is completed. In the case of HIV and STI it is critical that local health services are involved. Research has shown that using peer opinion leaders can have a particularly positive influence on... (More)
Slowing the incidence of HIV and STI among young people requires that they change their sexual behaviours. There is evidence that community-based interventions that target multiple levels of influence can be effective. In community mobilization different segments and sectors of a population are directly involved in problem identification and in the design and implementation of programs. The process can also strengthen a community’s capacity to respond to health problems, promote sustainability, and ensure continuation once external assistance is completed. In the case of HIV and STI it is critical that local health services are involved. Research has shown that using peer opinion leaders can have a particularly positive influence on decreasing sexual risk behaviours. A theory-based STI-HIV prevention project was initiated in the student community of Lund University between 1991-95 and was based on community mobilization, use of peer opinion leaders and collaboration with local STI and HIV health services. The general aim was to assess the impact of the project (Projekt 6) on consistent condom use (CCU). Specific aims included the analysis of associations between background, sociodemographic, psychosocial and behavioural factors on CCU. Self-administered questionnaire mail surveys were conducted in November 1992, 93 and 95 using random samples representing the population of full-time undergraduate students. The questionnaire was based upon the published research, behaviour change theories and formative research involving qualitative interviews and focus group discussions. The questionnaire was anonymous. The cumulative response rate was 70% (n=1,429). The project was exposed to 68% of the measured population, including 82% of students living in local student housing. Uptake was associated with behavioral risk indicators, including being sexually active, being single, more lifetime and recent sex partners, early age at first intercourse and a STI history. Project messages were rated as more personally relevant than national campaign messages and had higher approval than mass media messages. However, 20-25% of higher risk students were not exposed though they tended to be older, live farther from the campus, newer to university and in a long-term relationship. Exposure to the project and its components was associated with statistically significant higher CCU when adjusting for confounding in logistic regression analysis and in nearly all population segments. The Projekt 6 organization was sustained through the period of the study and remains in operation after ten years. The thesis study also confirmed the importance of social-normative influences in STI-HIV prevention and contributed new knowledge concerning the importance of action control when CCU is viewed as the capacity to handle a series of situational risks under the affect of individual, dyadic and social influences. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Det är en viktig uppgift för samhället att förebygga HIV och STI (sexuellt överförbara infektioner) bland ungdomar. Under de första åren av 1990-talet, när denna studie genomfördes, ökade dessa infektioner på ett oroväckande sätt. Detta gällde särskilt klamydiainfektionerna och nästan 25% av studenterna vid Lunds universitet rapporterade att de hade haft en konstaterad STI. Under de sista åren av 1990-talet minskade dock förekomsten av STI och risken att bli smittad av HIV bedömdes som allt mindre. Under 2000-talets första år har trenden vänt igen och STI bland ungdomar har ökat dramatiskt. Det finns flera tänkbara anledningar till detta, bl a det faktum att undervisningen i sex och samlevnad i... (More)
Popular Abstract in Swedish

Det är en viktig uppgift för samhället att förebygga HIV och STI (sexuellt överförbara infektioner) bland ungdomar. Under de första åren av 1990-talet, när denna studie genomfördes, ökade dessa infektioner på ett oroväckande sätt. Detta gällde särskilt klamydiainfektionerna och nästan 25% av studenterna vid Lunds universitet rapporterade att de hade haft en konstaterad STI. Under de sista åren av 1990-talet minskade dock förekomsten av STI och risken att bli smittad av HIV bedömdes som allt mindre. Under 2000-talets första år har trenden vänt igen och STI bland ungdomar har ökat dramatiskt. Det finns flera tänkbara anledningar till detta, bl a det faktum att undervisningen i sex och samlevnad i skolorna har minskat till följd av ekonomiska nedskärningar. Andra förhållanden som kan spela in är en ökad social segregation bland ungdomar och en ökning av skolk och drogmissbruk.Denna avhandling är en utvärdering av en modell för att förebygga STI-HIV, ”Projekt 6”, som introducerades bland de studerande vid Lunds universitet mellan 1991-95, framförallt genom att påverka studenterna att öka konsekvent kondomanvändning med nya sexpartners. Modellen bygger på metoder som stimulerar målgruppens aktiva deltagande (community mobilisation), upplysning via särskilt utbildade representanter ur målgruppen (peer education) och studenternas aktiva samarbete med de mottagningar som diagnostiserar och behandlar STI och HIV. Huvudsyftet med avhandlingsarbetet var att undersöka effekten av ”Projekt 6” på en konsekvent kondomanvändning bland studenterna vid Lunds universitet. Olika delstudier analyserade sambandet mellan studenternas sociala bakgrund, olika psykosociala faktorer, sexualvanor och andra beteendefaktorer och hur detta påverkade sannolikheten att nås av projektets budskap och vidare hur detta påverkade en konsekvent kondomanvändning. En enkätundersökning genomfördes i tre omgångar, (1992, -93 och -95) i ett slumpmässigt urval av heltidsstuderande inskrivna vid Lunds universitet. Enkätens frågor baserades på tidigare publicerade vetenskapliga studier inom området, på en specifik teori om hur individers beteende förändras (behaviour change theory), och diskussioner i fokusgrupper. Enkätsvaren var helt anonyma. Den sammanlagda svarsfrekvensen blev 70% (1429 enkätsvar). Projektet nådde 68% av samtliga studenter och 82% av de studenter som bodde i någon typ av studentbostad.Analysen visade också att projektet nådde atudenter med flera riskbeteenden, t.ex. många sexpartners totalt, många sexpartners under de senaste 6 månaderna, lägre ålder för sexdebut, tidigare konstaterad STI och att inte ha ett stadigt förhållande. Projektets budskap ansågs dessutom som mer personligt relevant än de budskap som spridits från andra källor och mer trovärdigt andra än den information som kommit fram i massmedia. Dock nådde inte projektet alla och dessa karakteriserades av att de var äldre än genomsnittet, fler av dem levde i ett fast förhållande som varat längre än ett år, och de bodde i högre utsträckning utanför Lund eller var nya studenter vid Lunds universitet.Analyserna visade också att det fanns ett statistiskt säkerställt samband mellan att ha nåtts av projektet och konsekvent kondomanvändning. Detta gällde i nästan alla studentgrupper, även de med den högsta risken för att smittas med STI eller HIV. Dessutom visade sig projektet hållbart under hela den tid som studien pågick och det är fortfarande aktivt tio år efter starten.Studien bekräftade också betydelsen av att kunna påverka faktorer som socialt inflytande och sociala normer för att kunna förebygga STI och HIV. Dessutom har studien bidragit med ny kunskap om betydelsen av faktorn handlingskontroll (action control). Dvs insikten att en konsekvent kondomanvändning med alla nya sexpartners kräver en förmåga att kunna hantera en situationsbetingad risk. Denna förmåga påverkas av faktorer på flera nivåer, den sociala nivån, nivån relaterad till förhållandet med sexpartnern och den rent individuella nivån.Studien visar att universitetsungdomar kan mobiliseras i genomförandet av en effektiv insats för att förebygga STI och HIV. Vidare att detta är ett värdefullt komplement till andra former av insatser, t.ex. generella informationskampanjer. Med tanke på den aktuella trenden med en ökning av STI bland unga människor, så kan detta bli ett viktigt bidrag till den kunskap som behövs för att kunna vända denna utveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Klepp, Knut-Inge, University of Oslo
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Social medicine, condoms, mobilization, peer education, community, university, young people, students, behaviour, determinants, prevention, STD, STI, HIV, AIDS, samhällsmedicin, Dermatology, venereology, Dermatologi, venereologi, Socialmedicin
pages
129 pages
defense location
Medical Research Center, Malmö University Hospital
defense date
2002-12-12 13:00:00
ISBN
91-628-5495-X
language
English
LU publication?
yes
additional info
Article: I. Svenson G, Hanson BS. Are peer and social influences important components to include in HIV-STD prevention models? European Journal of Public Health 1996; 3: 203-211. Article: II. Svenson G, Östergren PO, Merlo J, Råstam L. Action control and situational risks in the prevention of HIV and STI: Individual, dyadic and social influences on consistent condom use in a student population. AIDS Education and Prevention. In press. Article: III. Svenson G, Östergren PO, Råstam L. Exposure study of a STI and HIV intervention for a student population based on community mobilisation, STI-HIV health services and use of peer opinion leaders. Submitted for publication. Article: IV. Svenson G, Östergren PO, Merlo J, Råstam L Outcome analysis of a STI-HIV intervention in a university student population based on community mobilisation and use of peer opinion leaders. Submitted for publication
id
320c2412-e912-42a2-a700-dbf88d84dfe7 (old id 465175)
date added to LUP
2016-04-04 14:15:14
date last changed
2018-11-21 21:19:13
@phdthesis{320c2412-e912-42a2-a700-dbf88d84dfe7,
 abstract   = {{Slowing the incidence of HIV and STI among young people requires that they change their sexual behaviours. There is evidence that community-based interventions that target multiple levels of influence can be effective. In community mobilization different segments and sectors of a population are directly involved in problem identification and in the design and implementation of programs. The process can also strengthen a community’s capacity to respond to health problems, promote sustainability, and ensure continuation once external assistance is completed. In the case of HIV and STI it is critical that local health services are involved. Research has shown that using peer opinion leaders can have a particularly positive influence on decreasing sexual risk behaviours. A theory-based STI-HIV prevention project was initiated in the student community of Lund University between 1991-95 and was based on community mobilization, use of peer opinion leaders and collaboration with local STI and HIV health services. The general aim was to assess the impact of the project (Projekt 6) on consistent condom use (CCU). Specific aims included the analysis of associations between background, sociodemographic, psychosocial and behavioural factors on CCU. Self-administered questionnaire mail surveys were conducted in November 1992, 93 and 95 using random samples representing the population of full-time undergraduate students. The questionnaire was based upon the published research, behaviour change theories and formative research involving qualitative interviews and focus group discussions. The questionnaire was anonymous. The cumulative response rate was 70% (n=1,429). The project was exposed to 68% of the measured population, including 82% of students living in local student housing. Uptake was associated with behavioral risk indicators, including being sexually active, being single, more lifetime and recent sex partners, early age at first intercourse and a STI history. Project messages were rated as more personally relevant than national campaign messages and had higher approval than mass media messages. However, 20-25% of higher risk students were not exposed though they tended to be older, live farther from the campus, newer to university and in a long-term relationship. Exposure to the project and its components was associated with statistically significant higher CCU when adjusting for confounding in logistic regression analysis and in nearly all population segments. The Projekt 6 organization was sustained through the period of the study and remains in operation after ten years. The thesis study also confirmed the importance of social-normative influences in STI-HIV prevention and contributed new knowledge concerning the importance of action control when CCU is viewed as the capacity to handle a series of situational risks under the affect of individual, dyadic and social influences.}},
 author    = {{Svenson, Gary}},
 isbn     = {{91-628-5495-X}},
 keywords   = {{Social medicine; condoms; mobilization; peer education; community; university; young people; students; behaviour; determinants; prevention; STD; STI; HIV; AIDS; samhällsmedicin; Dermatology; venereology; Dermatologi; venereologi; Socialmedicin}},
 language   = {{eng}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Community mobilization and peer education in a HIV-STI prevention program for university students}},
 year     = {{2002}},
}