Advanced

Utvärdering av nätbaserad specialistsjuksköterskeutbildning inom vård av äldre - en samverkan mellan sex lärosäten

Bjurbrant Birgersson, Ann-Marie; Hovde, Boel LU and Särnwald, Karin (2012)
Abstract (Swedish)
Behovet av geriatrisk och gerontologisk kompetens är stor och det är angeläget att öka antalet specialistutbildade sjuksköterskor inom vård av äldre. Sveriges befolkning blir allt äldre, vilket bland annat beror på att vi blir bättre på att främja människors hälsa och bota sjukdomar. Den ökade medellivslängden till trots, kantas ofta den sista tiden i livet av en period med ett ökat behov av vårdinsatser. Den äldre personens besvär, sjukdomar och livssituation skiljer sig också åt från yngres och därför krävs en god kompetens inom geriatrik och gerontologi. Syftet med denna rapport är att utvärdera genomförandet av ett nätbaserat specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre, i samverkan mellan sex lärosäten (Göteborgs universitet,... (More)
Behovet av geriatrisk och gerontologisk kompetens är stor och det är angeläget att öka antalet specialistutbildade sjuksköterskor inom vård av äldre. Sveriges befolkning blir allt äldre, vilket bland annat beror på att vi blir bättre på att främja människors hälsa och bota sjukdomar. Den ökade medellivslängden till trots, kantas ofta den sista tiden i livet av en period med ett ökat behov av vårdinsatser. Den äldre personens besvär, sjukdomar och livssituation skiljer sig också åt från yngres och därför krävs en god kompetens inom geriatrik och gerontologi. Syftet med denna rapport är att utvärdera genomförandet av ett nätbaserat specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre, i samverkan mellan sex lärosäten (Göteborgs universitet, Hälsohögskolan Jönköping, Högskolan Kristianstad, Högskolan Väst, Linnéuniversitetet och Lunds universitet), främst ur ett studerandeperspektiv. Programutvärdering, kursutvärderingar samt resultatet från en extern granskning ligger till grund för rapporten. Resultatet visar att arbetssättet, en nätbaserad utbildning som getts på halvfart under två års tid, upplevdes av flertalet studenter som positivt eftersom det gav dem stor flexibilitet, medan bristen på avsatt studietid från arbetsgivarna upplevdes som ett problem. Andra positiva aspekter som studenterna lyfte fram var kompetensen hos lärarna på respektive lärosäte och tryggheten i att ha en basgrupp och mentor. Ny kunskap och användandet av vetenskapliga studier betonades, samt att kunna koppla dessa till det praktiska arbetet. Det övergripande intrycket var, enligt en extern granskare, professor Kerstin Segesten, en ”mycket gedigen utbildning som borde rusta sjuksköterskor väl för arbetet inom äldrevård.” (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
unpublished
subject
categories
Higher Education
publisher
[Publisher information missing]
language
Swedish
LU publication?
yes
id
3bcc30b1-5cb9-4bae-a263-c1455cecaec8 (old id 3232379)
date added to LUP
2012-12-07 10:06:08
date last changed
2016-04-16 10:57:00
@techreport{3bcc30b1-5cb9-4bae-a263-c1455cecaec8,
 abstract   = {Behovet av geriatrisk och gerontologisk kompetens är stor och det är angeläget att öka antalet specialistutbildade sjuksköterskor inom vård av äldre. Sveriges befolkning blir allt äldre, vilket bland annat beror på att vi blir bättre på att främja människors hälsa och bota sjukdomar. Den ökade medellivslängden till trots, kantas ofta den sista tiden i livet av en period med ett ökat behov av vårdinsatser. Den äldre personens besvär, sjukdomar och livssituation skiljer sig också åt från yngres och därför krävs en god kompetens inom geriatrik och gerontologi. Syftet med denna rapport är att utvärdera genomförandet av ett nätbaserat specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre, i samverkan mellan sex lärosäten (Göteborgs universitet, Hälsohögskolan Jönköping, Högskolan Kristianstad, Högskolan Väst, Linnéuniversitetet och Lunds universitet), främst ur ett studerandeperspektiv. Programutvärdering, kursutvärderingar samt resultatet från en extern granskning ligger till grund för rapporten. Resultatet visar att arbetssättet, en nätbaserad utbildning som getts på halvfart under två års tid, upplevdes av flertalet studenter som positivt eftersom det gav dem stor flexibilitet, medan bristen på avsatt studietid från arbetsgivarna upplevdes som ett problem. Andra positiva aspekter som studenterna lyfte fram var kompetensen hos lärarna på respektive lärosäte och tryggheten i att ha en basgrupp och mentor. Ny kunskap och användandet av vetenskapliga studier betonades, samt att kunna koppla dessa till det praktiska arbetet. Det övergripande intrycket var, enligt en extern granskare, professor Kerstin Segesten, en ”mycket gedigen utbildning som borde rusta sjuksköterskor väl för arbetet inom äldrevård.”},
 author    = {Bjurbrant Birgersson, Ann-Marie and Hovde, Boel and Särnwald, Karin},
 institution = {[Publisher information missing]},
 language   = {swe},
 title    = {Utvärdering av nätbaserad specialistsjuksköterskeutbildning inom vård av äldre - en samverkan mellan sex lärosäten},
 year     = {2012},
}