Advanced

Ackumulering av metaller i vegetation på geotekniska askkonstruktioner

Hemström, Kristian; Bramryd, Torleif LU ; Johansson, Michael LU and Wik, Ola (2012) In Avfall Sverige Rapport F2012:02 F2012:02.
Abstract (Swedish)
Resultaten från denna studie tyder på att åldrat slaggrus som används utblandat med planteringsjord

(här 50 vikt-%), till exempel i sluttäckningsändamål, inte ger upphov till betydande förhöjda metall-

och metalloidhalter i engelskt rajgräs under en växtsäsong jämfört med vanliga anläggningsmaterial

(här schaktmassa och bergkross). Studien visar även på vikten av att ta hänsyn till damning och

partikelkontaminering som exponeringsväg då risker relaterat till ackumulation av metaller i ekosystem

och exponering för betande djur via växtupptag utvärderas. Minimering av partikelspridning bör vara

en viktig beståndsdel vid utformning av skyddsåtgärder då askor används i geotekniska... (More)
Resultaten från denna studie tyder på att åldrat slaggrus som används utblandat med planteringsjord

(här 50 vikt-%), till exempel i sluttäckningsändamål, inte ger upphov till betydande förhöjda metall-

och metalloidhalter i engelskt rajgräs under en växtsäsong jämfört med vanliga anläggningsmaterial

(här schaktmassa och bergkross). Studien visar även på vikten av att ta hänsyn till damning och

partikelkontaminering som exponeringsväg då risker relaterat till ackumulation av metaller i ekosystem

och exponering för betande djur via växtupptag utvärderas. Minimering av partikelspridning bör vara

en viktig beståndsdel vid utformning av skyddsåtgärder då askor används i geotekniska konstruktioner.

Slutligen visar studien att de generella akumuleringsfaktorer för upptag till växter som ligger till

grund för beräknigar av riktvärden i Naturvårdsverkets Handbok 2010:1 om återvinning av avfall i

anläggningsarbeten inte är lämpliga för användning i samband med riskbedömning av askor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
in
Avfall Sverige Rapport F2012:02
volume
F2012:02
pages
67 pages
publisher
[Publisher information missing]
ISSN
1103-4092
language
Swedish
LU publication?
yes
id
8a8803a4-816c-49af-9faa-c7538a8e59d6 (old id 3627116)
alternative location
http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Rapporter/F%C3%B6rbr%C3%A4nning/F2012-02.pdf
date added to LUP
2013-04-02 11:23:44
date last changed
2016-04-16 06:41:12
@techreport{8a8803a4-816c-49af-9faa-c7538a8e59d6,
 abstract   = {Resultaten från denna studie tyder på att åldrat slaggrus som används utblandat med planteringsjord <br/><br>
(här 50 vikt-%), till exempel i sluttäckningsändamål, inte ger upphov till betydande förhöjda metall- <br/><br>
och metalloidhalter i engelskt rajgräs under en växtsäsong jämfört med vanliga anläggningsmaterial <br/><br>
(här schaktmassa och bergkross). Studien visar även på vikten av att ta hänsyn till damning och <br/><br>
partikelkontaminering som exponeringsväg då risker relaterat till ackumulation av metaller i ekosystem <br/><br>
och exponering för betande djur via växtupptag utvärderas. Minimering av partikelspridning bör vara <br/><br>
en viktig beståndsdel vid utformning av skyddsåtgärder då askor används i geotekniska konstruktioner. <br/><br>
Slutligen visar studien att de generella akumuleringsfaktorer för upptag till växter som ligger till <br/><br>
grund för beräknigar av riktvärden i Naturvårdsverkets Handbok 2010:1 om återvinning av avfall i <br/><br>
anläggningsarbeten inte är lämpliga för användning i samband med riskbedömning av askor.},
 author    = {Hemström, Kristian and Bramryd, Torleif and Johansson, Michael and Wik, Ola},
 institution = {[Publisher information missing]},
 issn     = {1103-4092},
 language   = {swe},
 pages    = {67},
 series    = {Avfall Sverige Rapport F2012:02},
 title    = {Ackumulering av metaller i vegetation på geotekniska askkonstruktioner},
 volume    = {F2012:02},
 year     = {2012},
}