Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Female reproductive strategies and sexual conflicts in a polygynous mating system

Sandell, Maria LU (1998)
Abstract
In this thesis, I have investigated conflicts of interest in the facultatively polygynous European starling (Sturnus vulgaris) with a focus on female reproductive strategies. The extent to which males provided parental care was a key issue in understanding the mating system of the starling.The amount of male parental care affected the quality of offspring. Polygynous males did not invest more in nestling feeding than monogamous males but provided their investment asymmetrically between their broods, predominately feeding nestlings of the primary first-mated female. Male investment in secondary females? nests was related to the length of the hatching interval. Settling patterns for secondary females varied between years... (More)
In this thesis, I have investigated conflicts of interest in the facultatively polygynous European starling (Sturnus vulgaris) with a focus on female reproductive strategies. The extent to which males provided parental care was a key issue in understanding the mating system of the starling.The amount of male parental care affected the quality of offspring. Polygynous males did not invest more in nestling feeding than monogamous males but provided their investment asymmetrically between their broods, predominately feeding nestlings of the primary first-mated female. Male investment in secondary females? nests was related to the length of the hatching interval. Settling patterns for secondary females varied between years and is suggested to be related to male allocation patterns and seasonal variation in the cost of delayed breeding.I found evidence of a sexual conflict over the number of breeding partners. Males gain from polygyny whereas first-mated females suffered a cost of polygyny in terms of reduced fledging success. The extent to which females were able to maintain monogamy was also examined experimentally. The possibility for females to deter or delay the settlement of other females was related to the distance between the male's two nest-sites. The pattern of female-female aggression, measured as the behaviour towards a potential female settler, was related to both the risk and cost of sharing breeding partner. The degree of aggressiveness during the pre-laying period could also be used to predict the subsequent mating status of the female.Alternative reproductive strategies of non-breeding floating females was examined and a majority of floating females used intraspecific brood parasitism to enhance their reproductive success during the period that they are excluded from breeding. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Jag har i denna avhandling studerat konflikter mellan könen hos en art som är fakultativt polygyn. Hanar har högre reproduktionsframgång ju fler honor de kan attrahera medan honor som parar sig med polygyna hanar har sämre reproduktionsframgång än monogama honor. Detta skapar en konflikt mellan hane och hona över parningssystem och jag har studerat denna konflikt hos stare, Sturnus vulgaris, och inriktat mig på reproduktionsstrategier som honor utnyttjar för att maximera sin reproduktionsframgång.Hanen deltar i ungomvårdnad under både ruvning och matning och ungarnas kvalitet är beroende av hur mycket hanen hjälper till under ungmatningen. Polygyna hanar investerar inte mer i... (More)
Popular Abstract in Swedish

Jag har i denna avhandling studerat konflikter mellan könen hos en art som är fakultativt polygyn. Hanar har högre reproduktionsframgång ju fler honor de kan attrahera medan honor som parar sig med polygyna hanar har sämre reproduktionsframgång än monogama honor. Detta skapar en konflikt mellan hane och hona över parningssystem och jag har studerat denna konflikt hos stare, Sturnus vulgaris, och inriktat mig på reproduktionsstrategier som honor utnyttjar för att maximera sin reproduktionsframgång.Hanen deltar i ungomvårdnad under både ruvning och matning och ungarnas kvalitet är beroende av hur mycket hanen hjälper till under ungmatningen. Polygyna hanar investerar inte mer i ungomvårdnad än monogama hanar utan delar sin investering i matning mellan sina olika kullar. Hanen matar främst den först parade honans kull och hans andel i ungmatning i andrahonans bo är beroende på tidsintervallen i häckning mellan hans första och andra hona. Om den andra honan häckar synkront med den först parade honan erhåller hon en relativt stor del av hanens investering liksom om hon häckar mycket senare än förstahonan. Vid intermediära intervaller får dock andrahonan ingen hjälp av hanen. Hur hanen fördelar sin matning mellan sina två kullar har stor betydelse för den etableringsstrategi som andrahonor bör använda för att maximera sin reproduktionsframgång. Dessutom bör honor ta hänsyn till säsongsmässiga skillnader i häckningsframgång och denna avhandling visar att den optimala etableringsstrategin för andrahonor varierar mellan år beroende på hur stora kostnaderna är att försena häckningen.En experimentell studie visade att den sämre reproduktionsframgången hos förstahonor är beroende av parningsstatus och inte honans egen kvalitet. Detta är en grundförutsättning för att det ska uppstå en konflikt mellan könen över antal häckningspartners. Honor bör sträva efter att monopolisera hanen och i denna avhandling visas att avståndet mellan en hanes två boplatser styr honans möjlighet att förhindra eller fördröja andra honors etablering. Dessutom visas i avhandlingen att honor är mycket aggressiva mot andra honor som försöker etablera sig med samma hane. Reaktionen från etablerade honor mot en potentiell andrahona varierade med risken för att hanen skulle attrahera fler honor och med de eventuella kostnader som var associerade med polygyni. Dessutom kunde nivån av honlig aggressivitet användas för att förutsäga den parningsstatus som honan skulle ha under sin häckning, dvs ju mer aggressivt en hona reagerade mot andra honor, desto mindre sannolikhet att hanen skulle lyckas attrahera ytterligare en hona. Detta indikerar att honan spelar en aktiv roll i uppkomsten av olika parningssystem och att hanen inte kan realisera det parningssystem som är mest optimalt för honom. Konflikter kommer även att förekomma mellan honor där å ena sidan den etablerade honan vill förbli monogam och å andra sidan potentiella andrahonor vill etablera sig. Det realiserade parningssystemet kommer att bero på beteendemässiga kostnader och vinster hos både hanar och honor och dessa kan variera både mellan populationer och år.Slutligen har jag i denna avhandling undersökt alternativa reproduktionsstrategier som honor kan använda om de inte har en möjlighet att häcka. Boparasitism inom arten, dvs honor som lägger ägg i andra honors bon, är vanligt hos staren och i denna avhandling visas att detta är en strategi som honor utnyttjar under den tid de inte kan häcka själva, exempelvis p.g.a. honlig aggressivitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Prof Yasukawa, Ken, Dept. of Biology, Beloit College, USA
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
female aggression, nestling feeding, intraspecific brood parasitism, mating system, parental investment, sexual conflict, intrasexual competition, Animal ecology, Djurekologi
pages
134 pages
publisher
Ecology Building, 223 62 Lund, Sweden
defense location
Ecology Building, Lund University
defense date
1998-03-16 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: SE-LUNBDS/NBZE-98/1073+134p
ISBN
91-7105-093-0
language
English
LU publication?
yes
additional info
The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Animal Ecology (Closed 2011) (011012001)
id
715ca93d-27f8-4cdd-83f7-90d652c87b27 (old id 38409)
date added to LUP
2016-04-04 10:29:23
date last changed
2018-11-29 11:30:21
@phdthesis{715ca93d-27f8-4cdd-83f7-90d652c87b27,
 abstract   = {{In this thesis, I have investigated conflicts of interest in the facultatively polygynous European starling (Sturnus vulgaris) with a focus on female reproductive strategies. The extent to which males provided parental care was a key issue in understanding the mating system of the starling.<br/><br>
<br/><br>
The amount of male parental care affected the quality of offspring. Polygynous males did not invest more in nestling feeding than monogamous males but provided their investment asymmetrically between their broods, predominately feeding nestlings of the primary first-mated female. Male investment in secondary females? nests was related to the length of the hatching interval. Settling patterns for secondary females varied between years and is suggested to be related to male allocation patterns and seasonal variation in the cost of delayed breeding.<br/><br>
<br/><br>
I found evidence of a sexual conflict over the number of breeding partners. Males gain from polygyny whereas first-mated females suffered a cost of polygyny in terms of reduced fledging success. The extent to which females were able to maintain monogamy was also examined experimentally. The possibility for females to deter or delay the settlement of other females was related to the distance between the male's two nest-sites. The pattern of female-female aggression, measured as the behaviour towards a potential female settler, was related to both the risk and cost of sharing breeding partner. The degree of aggressiveness during the pre-laying period could also be used to predict the subsequent mating status of the female.<br/><br>
<br/><br>
Alternative reproductive strategies of non-breeding floating females was examined and a majority of floating females used intraspecific brood parasitism to enhance their reproductive success during the period that they are excluded from breeding.}},
 author    = {{Sandell, Maria}},
 isbn     = {{91-7105-093-0}},
 keywords   = {{female aggression; nestling feeding; intraspecific brood parasitism; mating system; parental investment; sexual conflict; intrasexual competition; Animal ecology; Djurekologi}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{Ecology Building, 223 62 Lund, Sweden}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Female reproductive strategies and sexual conflicts in a polygynous mating system}},
 year     = {{1998}},
}