Advanced

Caring Multiculturalism : Local Immigrant Policies and Narratives of Integration in Malmö, Birmingham and Bologna

Scuzzarello, Sarah LU (2010) In Lund Political Studies 159.
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Västeuropeiska stater har blivit alltmer mångkulturella. Migrationsflöden från fattigare delar av välden har bidragit till att länder som tidigare uppfattade sig själva som homogena, uppvisar en allt högre grad av kulturella, etniska och religiösa olikheter. Förespråkare för mångkulturalism har argumenterat att ett sätt att hantera gruppers olikheter är att tolerera deras skillnader i den offentliga sfären. Denna avhandling kritiserar detta sätt att hantera olikheter. Författaren hävdar att de mångkulturalistiska normativa ståndpunkterna och praktiska lösningar till ökad mångfald är problematiska av två anledningar. För det första formuleras de ofta på ett sätt som inte förankras i ett specifikt... (More)
Popular Abstract in Swedish

Västeuropeiska stater har blivit alltmer mångkulturella. Migrationsflöden från fattigare delar av välden har bidragit till att länder som tidigare uppfattade sig själva som homogena, uppvisar en allt högre grad av kulturella, etniska och religiösa olikheter. Förespråkare för mångkulturalism har argumenterat att ett sätt att hantera gruppers olikheter är att tolerera deras skillnader i den offentliga sfären. Denna avhandling kritiserar detta sätt att hantera olikheter. Författaren hävdar att de mångkulturalistiska normativa ståndpunkterna och praktiska lösningar till ökad mångfald är problematiska av två anledningar. För det första formuleras de ofta på ett sätt som inte förankras i ett specifikt politiskt och diskursivt sammanhang. För det andra bygger de på en statisk förståelse av identitet och av kultur. Avhandlingen avser bidra till litteraturen om mångkulturalism genom att utveckla ett teoretiskt och normativt ramverk vars främsta syfte är att främja kognitiv och social förändring. Detta ramverk kallas för caring multiculturalism och bygger på tre litteraturområden: omsorgsetik, feministisk mångkulturalism, och socialpsykologi. Tack vara de analytiska verktyg som dessa litteraturområden tillhandahåller, kan caring multiculturalism förespråka en processuell förståelse av kultur och identitet som öppnar upp för teoretiseringen av hur nya identitet kan skapas. Genom transformativ dialog, humanisering av den andre och fostrandet av gemensamma mål på lokal nivå, kan nya identitet som inkluderar invandrare och majoritetssamhället utvecklas. Caring multiculturalism tar inte kultur för given, utan ifrågasätter istället vad kultur betyder för människor, hur den är socialt skapad och i vilket syfte. Detta kritiska angreppssätt innebär att caring multiculturalism fokuserar på individerna som beskriver sig själva eller är uppfattade som medlemmar i en viss kulturell, etnisk eller religiös grupp. Det ramverk som utvecklas i avhandlingen ger därför stort utrymme till individernas agens att skapa, bibehålla och utmana kulturens diskursiva konstruktioner och materiella praktiker. Således är caring multiculturalism uppmärksam på den sociala kontext i vilket det skulle kunna implementeras.

Den politiska kontext vilken invandrare kommer till är också viktig att analysera för att förstå i vad mån caring multiculturalism kan tillämpas. Därför testas caring multiculturalism i tre empiriska fall som analyseras komparativt. De analyserade fallen är Malmö i Sverige, Birmingham i Storbritannien och Bologna i Italien. I den empiriska delen av avhandlingen, analyserar författaren de institutionella möjlighetsstrukturerna och de policy narrativ som definierar invandrarnas integration i majoritetssamhället. Författaren jämför vilka mekanismer som finns för politiskt deltagandet av invandrare i respektive kommun. Detta ger information om vilka formella möjligheter som finns för invandrares inkludering. Vidare jämför författaren de sociala konstruktioner (uttryckta i policy narrativ) av integration och av invandrare som formuleras i varje kommuns integrationspolitik mellan 1997 och 2007. Denna analys illustrerar vilka trösklar invandrare måste överkomma för att kunna betraktas som del av majoritetssamhället och vem som konstrueras som potentiella medlemmar. Avhandlingen avslutas med en diskussion om vilka institutionella och diskursiva faktorer som kan möjliggöra eller begränsa implementering av caring multiculturalism i ljuset av den empiriska analysen. (Less)
Abstract
Western European states are faced by societies with increasing ethnic, cultural and religious diversity as a result of migration flows. Advocates of multiculturalism have tried to address these potential challenges by advocating the accommodation of minorities within the recipient society. This study argues that the normative and practical measures suggested by multiculturalists tend to be de-contextualised and rest on a static understanding of identity formation and of culture.

The dissertation aims to develop an explicitly transformative approach to multiculturalism. This approach is called “caring multiculturalism”. First, the author outlines a theoretical and normative framework which focuses on the possibilities to achieve... (More)
Western European states are faced by societies with increasing ethnic, cultural and religious diversity as a result of migration flows. Advocates of multiculturalism have tried to address these potential challenges by advocating the accommodation of minorities within the recipient society. This study argues that the normative and practical measures suggested by multiculturalists tend to be de-contextualised and rest on a static understanding of identity formation and of culture.

The dissertation aims to develop an explicitly transformative approach to multiculturalism. This approach is called “caring multiculturalism”. First, the author outlines a theoretical and normative framework which focuses on the possibilities to achieve social and cognitive change. Then, this framework is tested by evidence from three empirical cases which are analysed comparatively. Specifically, the empirical study looks at the institutional and narrative opportunities provided by the municipalities of Malmö in Sweden, Birmingham in Britain, and Bologna in Italy, to adopt caring multiculturalism. First, the analysis examines the mechanisms of political participation provided to migrants by each municipality in order to gauge the extent to which migrants are formally included in the recipient society. Second, it studies the narratives expressed by public actors and in policy documents. It examines each municipality’s immigrant policies and assesses how migrants’ integration is narratively constructed and how migrants are constructed in relation to the majority society. This examination of the institutional and narratives opportunities supplied by the municipalities to include migrants in the polity is the body of evidence for assessing if, and in what ways, caring multiculturalism can be adopted in the cases. Finally, the dissertation considers which factors favour the adoption of caring multiculturalism, and which ones constrain it, in the light of the empirical analysis. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Nesbitt-Larking, Paul, Huron University College, London, Ontario
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
caring ethics, Multiculturalism, identity, narrative, institutional opportunities, policy narratives, Malmö, Bologna, Birmingham
in
Lund Political Studies
volume
159
pages
336 pages
publisher
Lund University
defense location
Edens hörsal, Hus H, Paradisgatan 5, Lund
defense date
2010-05-21 10:00
ISSN
0460-0037
ISBN
91-88306-78-X
978-91-88306-78-4
language
English
LU publication?
yes
id
3908a528-4a05-40a8-9b46-f14df3c80a8b (old id 1593298)
date added to LUP
2010-04-27 14:01:40
date last changed
2019-07-04 11:21:27
@phdthesis{3908a528-4a05-40a8-9b46-f14df3c80a8b,
 abstract   = {Western European states are faced by societies with increasing ethnic, cultural and religious diversity as a result of migration flows. Advocates of multiculturalism have tried to address these potential challenges by advocating the accommodation of minorities within the recipient society. This study argues that the normative and practical measures suggested by multiculturalists tend to be de-contextualised and rest on a static understanding of identity formation and of culture. <br/><br>
The dissertation aims to develop an explicitly transformative approach to multiculturalism. This approach is called “caring multiculturalism”. First, the author outlines a theoretical and normative framework which focuses on the possibilities to achieve social and cognitive change. Then, this framework is tested by evidence from three empirical cases which are analysed comparatively. Specifically, the empirical study looks at the institutional and narrative opportunities provided by the municipalities of Malmö in Sweden, Birmingham in Britain, and Bologna in Italy, to adopt caring multiculturalism. First, the analysis examines the mechanisms of political participation provided to migrants by each municipality in order to gauge the extent to which migrants are formally included in the recipient society. Second, it studies the narratives expressed by public actors and in policy documents. It examines each municipality’s immigrant policies and assesses how migrants’ integration is narratively constructed and how migrants are constructed in relation to the majority society. This examination of the institutional and narratives opportunities supplied by the municipalities to include migrants in the polity is the body of evidence for assessing if, and in what ways, caring multiculturalism can be adopted in the cases. Finally, the dissertation considers which factors favour the adoption of caring multiculturalism, and which ones constrain it, in the light of the empirical analysis.},
 author    = {Scuzzarello, Sarah},
 isbn     = {91-88306-78-X},
 issn     = {0460-0037},
 keyword   = {caring ethics,Multiculturalism,identity,narrative,institutional opportunities,policy narratives,Malmö,Bologna,Birmingham},
 language   = {eng},
 pages    = {336},
 publisher  = {Lund University},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund Political Studies},
 title    = {Caring Multiculturalism : Local Immigrant Policies and Narratives of Integration in Malmö, Birmingham and Bologna},
 volume    = {159},
 year     = {2010},
}