Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Klimatförändringars inverkan på broars säkerhet och prestanda : En översyn av potentiella effekter och anpassningsåtgärder

Nasr, Amro LU ; Larsson Ivanov, Oskar LU ; Björnsson, Ivar LU ; Honfi, Daniel ; Johansson, Jonas LU and Kjellström, Erik (2019) In TVBK
Abstract (Swedish)
4 Sammanfattning Vår infrastruktur kommer att påverkas av klimatförändringar, både nu och i framtiden. För att kunna säkerställa infrastrukturens funktion och uppfylla de säkerhetskrav som finns kommer det därför att krävas investeringar i anpassningsåtgärder. Men åtgärder bör inte tas på utifrån bristfällig kunskap, det är därför väsentligt att i förväg kartlägga vilka typer av påverkan som kan förväntas och vilka åtgärder som är rimliga att genomföra. Denna rapport sammanfattar resultat från studier av risker med klimatförändringar och dess potentiella effekter på broar, då dessa konstruktioner kan komma att påverkas av olika ändringar i klimatet. I studierna har 243... (More)
4 Sammanfattning Vår infrastruktur kommer att påverkas av klimatförändringar, både nu och i framtiden. För att kunna säkerställa infrastrukturens funktion och uppfylla de säkerhetskrav som finns kommer det därför att krävas investeringar i anpassningsåtgärder. Men åtgärder bör inte tas på utifrån bristfällig kunskap, det är därför väsentligt att i förväg kartlägga vilka typer av påverkan som kan förväntas och vilka åtgärder som är rimliga att genomföra. Denna rapport sammanfattar resultat från studier av risker med klimatförändringar och dess potentiella effekter på broar, då dessa konstruktioner kan komma att påverkas av olika ändringar i klimatet. I studierna har 243 forskningsartiklar och rapporter från hela världen gåtts igenom för att identifiera potentiella risker för broar på grund av ändringar i klimatet. Det bör nämnas att resultaten i rapporten inte är fokuserade på Sverige utan har ett internationellt perspektiv; de flesta av de identifierade riskerna är dock relevanta för svenska förhållanden, medan andra är mer relevanta i andra delar av världen.Totalt har 31 olika risker identifierats och kategoriserats i sju olika huvudkategorier enligt följande:

•Beständighet (riskgrupp D),
•Funktion (riskgrupp S),
•Geoteknik (riskgrupp G),
•Ökad belastning (riskgrupp I),
•Olyckslaster (riskgrupp A),
•Extrema naturhändelser (riskgrupp E)
•Drift (riskgrupp O).

Utöver dessa riskkategorier har även en kortare analys av samverkande händelser gjorts, dvs. händelser där två eller flera klimatfaktorer eller effekter samverkar och ger en större sammantagen effekt än om de inträffar var för sig. En avslutande del om möjliga anpassningsåtgärder har även inkluderats, där metoder funna i litteraturen för att hantera de olika riskerna som identifierats beskrivs. Den viktigaste slutsatsen i rapporten är att ett stort antal risker finns för broar. Föreliggande rapport bidrar därmed till att lyfta fram dessa risker och synliggöra dess effekter. De två klimatfaktorer som påverkar flest risker för broar är temperaturhöjning och ökad eller minskad nederbörd, de kan individuellt eller kombinerat påverka 25 av de 31 identifierade riskerna. Beroende på förutsättningarna för en specifik bro (dvs. geografiskt läge, platsegenskaper, konstruktivt system, etc.) varierar de potentiella klimateffekterna och deras möjliga konsekvenser. En bedömning av sannolikheten för en viss risk att inträffa, eller en prioritering av de olika riskerna, tas därmed inte upp irapporten. Sådana mer detaljerade kontextspecifika studier pågår och kommer att redovisas framöver inom ramen för projektet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; ; ; and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
in
TVBK
issue
3072
pages
51 pages
publisher
Lund University
ISBN
978-91-87993-13-8
978-91-87993-13-8
project
Climate change impact on safety and performance of existing and future infrastructure
Climate Change Impact on Building and Infrastructure Design in the Nordic Region
language
Swedish
LU publication?
yes
id
3f8c0a3c-7e2c-42e5-bc42-4f71f0ec43da
date added to LUP
2019-05-21 07:33:31
date last changed
2019-06-19 11:43:51
@techreport{3f8c0a3c-7e2c-42e5-bc42-4f71f0ec43da,
 abstract   = {{4 Sammanfattning Vår infrastruktur kommer att påverkas av klimatförändringar, både nu och i framtiden. För att kunna säkerställa infrastrukturens funktion och uppfylla de säkerhetskrav som finns kommer det därför att krävas investeringar i anpassningsåtgärder. Men åtgärder bör inte tas på utifrån bristfällig kunskap, det är därför väsentligt att i förväg kartlägga vilka typer av påverkan som kan förväntas och vilka åtgärder som är rimliga att genomföra. Denna rapport sammanfattar resultat från studier av risker med klimatförändringar och dess potentiella effekter på broar, då dessa konstruktioner kan komma att påverkas av olika ändringar i klimatet. I studierna har 243 forskningsartiklar och rapporter från hela världen gåtts igenom för att identifiera potentiella risker för broar på grund av ändringar i klimatet. Det bör nämnas att resultaten i rapporten inte är fokuserade på Sverige utan har ett internationellt perspektiv; de flesta av de identifierade riskerna är dock relevanta för svenska förhållanden, medan andra är mer relevanta i andra delar av världen.Totalt har 31 olika risker identifierats och kategoriserats i sju olika huvudkategorier enligt följande:<br/><br/>•Beständighet (riskgrupp D),<br/>•Funktion (riskgrupp S),<br/>•Geoteknik (riskgrupp G), <br/>•Ökad belastning (riskgrupp I),<br/>•Olyckslaster (riskgrupp A),<br/>•Extrema naturhändelser (riskgrupp E) <br/>•Drift (riskgrupp O).<br/><br/>Utöver dessa riskkategorier har även en kortare analys av samverkande händelser gjorts, dvs. händelser där två eller flera klimatfaktorer eller effekter samverkar och ger en större sammantagen effekt än om de inträffar var för sig. En avslutande del om möjliga anpassningsåtgärder har även inkluderats, där metoder funna i litteraturen för att hantera de olika riskerna som identifierats beskrivs. Den viktigaste slutsatsen i rapporten är att ett stort antal risker finns för broar. Föreliggande rapport bidrar därmed till att lyfta fram dessa risker och synliggöra dess effekter. De två klimatfaktorer som påverkar flest risker för broar är temperaturhöjning och ökad eller minskad nederbörd, de kan individuellt eller kombinerat påverka 25 av de 31 identifierade riskerna. Beroende på förutsättningarna för en specifik bro (dvs. geografiskt läge, platsegenskaper, konstruktivt system, etc.) varierar de potentiella klimateffekterna och deras möjliga konsekvenser. En bedömning av sannolikheten för en viss risk att inträffa, eller en prioritering av de olika riskerna, tas därmed inte upp irapporten. Sådana mer detaljerade kontextspecifika studier pågår och kommer att redovisas framöver inom ramen för projektet}},
 author    = {{Nasr, Amro and Larsson Ivanov, Oskar and Björnsson, Ivar and Honfi, Daniel and Johansson, Jonas and Kjellström, Erik}},
 institution = {{Lund University}},
 isbn     = {{978-91-87993-13-8}},
 language   = {{swe}},
 number    = {{3072}},
 series    = {{TVBK}},
 title    = {{Klimatförändringars inverkan på broars säkerhet och prestanda : En översyn av potentiella effekter och anpassningsåtgärder}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/64823921/TVBK_3072_Klimatf_r_ndringars_inverkan_p_broars_s_kerhet_och_prestanda_En_versyn_av_potentiella_effekter_och_anpassnings_tg_rder.pdf}},
 year     = {{2019}},
}