Advanced

Konkurrensrätt och parallellimport – Exportförbudsklausuler

Lidgard, Hans Henrik LU (2000) In Europarättslig tidskrift p.260-260
Abstract (Swedish)
En aspekt som kommit bort i diskussionen efter EG-domstolens dom i Silhouette-fallet var påståendet att Silhouette hade infört någon form av reexportförbud i sitt avtal med den bulgariske köparen. Silhouettes agent i Bulgarien hävdade att så var fallet, men de närmare omständigheterna kring försäljningen blev aldrig klarlagda. Frågan lyftes inte heller fram i den österrikiska domstolens begäran om tolkningsförklaring och berördes varken av generaladvokaten eller domstolen. Anta att bestämmelsen uttryckts i ett entydigt skriftligt avtal. Hade det haft någon inverkan på EG-domstolens uppfattning om hur parallellhandeln skulle bedömas? Hade ett sådant villkor respekterats eller skulle det ha ogiltigförklarats enligt EG-rätten?4

För... (More)
En aspekt som kommit bort i diskussionen efter EG-domstolens dom i Silhouette-fallet var påståendet att Silhouette hade infört någon form av reexportförbud i sitt avtal med den bulgariske köparen. Silhouettes agent i Bulgarien hävdade att så var fallet, men de närmare omständigheterna kring försäljningen blev aldrig klarlagda. Frågan lyftes inte heller fram i den österrikiska domstolens begäran om tolkningsförklaring och berördes varken av generaladvokaten eller domstolen. Anta att bestämmelsen uttryckts i ett entydigt skriftligt avtal. Hade det haft någon inverkan på EG-domstolens uppfattning om hur parallellhandeln skulle bedömas? Hade ett sådant villkor respekterats eller skulle det ha ogiltigförklarats enligt EG-rätten?4

För att besvara frågorna kommer (re)exportförbudets ställning i avtal mellan olika medlemsstater (”gemenskapsinterna avtal”) att behandlas. Därefter presenteras den tämligen sparsamma praxis, som behandlar (re)exportförbud i avtal som avser avsättning i tredje land (”gemenskapsexterna avtal”) och främst EG-domstolens dom i Javico. Dessutom kommer den amerikanska inställningen till motsvarande frågor att summeras. Uppsatsen utmynnar i ett svar på de hypotetiska frågorna och några reflexioner inför den fortsatta hanteringen av problematiken kring parallellhandel. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Contribution to journal
publication status
published
subject
keywords
parallellhandel, konkurrens, fria varurörelser, reexportförbud, civilrätt, private law
in
Europarättslig tidskrift
issue
2
pages
260 - 260
publisher
Europarättslig Tidskrift
ISSN
1403-8722
language
Swedish
LU publication?
yes
id
2633197f-e781-4a59-9356-d79033c6ff64 (old id 4022775)
date added to LUP
2016-04-04 13:43:31
date last changed
2018-11-21 21:15:52
@article{2633197f-e781-4a59-9356-d79033c6ff64,
 abstract   = {En aspekt som kommit bort i diskussionen efter EG-domstolens dom i Silhouette-fallet var påståendet att Silhouette hade infört någon form av reexportförbud i sitt avtal med den bulgariske köparen. Silhouettes agent i Bulgarien hävdade att så var fallet, men de närmare omständigheterna kring försäljningen blev aldrig klarlagda. Frågan lyftes inte heller fram i den österrikiska domstolens begäran om tolkningsförklaring och berördes varken av generaladvokaten eller domstolen. Anta att bestämmelsen uttryckts i ett entydigt skriftligt avtal. Hade det haft någon inverkan på EG-domstolens uppfattning om hur parallellhandeln skulle bedömas? Hade ett sådant villkor respekterats eller skulle det ha ogiltigförklarats enligt EG-rätten?4 <br/><br>
För att besvara frågorna kommer (re)exportförbudets ställning i avtal mellan olika medlemsstater (”gemenskapsinterna avtal”) att behandlas. Därefter presenteras den tämligen sparsamma praxis, som behandlar (re)exportförbud i avtal som avser avsättning i tredje land (”gemenskapsexterna avtal”) och främst EG-domstolens dom i Javico. Dessutom kommer den amerikanska inställningen till motsvarande frågor att summeras. Uppsatsen utmynnar i ett svar på de hypotetiska frågorna och några reflexioner inför den fortsatta hanteringen av problematiken kring parallellhandel.},
 author    = {Lidgard, Hans Henrik},
 issn     = {1403-8722},
 language   = {swe},
 number    = {2},
 pages    = {260--260},
 publisher  = {Europarättslig Tidskrift},
 series    = {Europarättslig tidskrift},
 title    = {Konkurrensrätt och parallellimport – Exportförbudsklausuler},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/6189966/4022781.pdf},
 year     = {2000},
}