Advanced

Remissvar: Betänkande SOU 2006:99 - En ny konkurrenslag

Lidgard, Hans Henrik LU (2007)
Abstract (Swedish)
Fakultetsstyrelsen noterar att utredningen genomgående anpassar sina förslag till den EG-rättsliga utvecklingen och instämmer i de strukturella förändringar av konkurrenslagen, som utredningen föreslår. Vidare noterar fakultetsstyrelsen att utredningens processuella förslag är anpassade för att klara de grundläggande rättighetskrav som kan ställas. Fakultetsstyrelsen kan genomgående ansluta sig till utredningens överväganden och förslag i dessa avseenden. Likaså kan fakultetsstyrelsen fullt ut ansluta sig till utredningens övervägande rörande förändringar av fusionskontrollen.

Utredningens mest kontroversiella förslag gäller möjligheten att i framtiden meddela näringsförbud för näringsidkare, som på ett flagrant sätt medverkar... (More)
Fakultetsstyrelsen noterar att utredningen genomgående anpassar sina förslag till den EG-rättsliga utvecklingen och instämmer i de strukturella förändringar av konkurrenslagen, som utredningen föreslår. Vidare noterar fakultetsstyrelsen att utredningens processuella förslag är anpassade för att klara de grundläggande rättighetskrav som kan ställas. Fakultetsstyrelsen kan genomgående ansluta sig till utredningens överväganden och förslag i dessa avseenden. Likaså kan fakultetsstyrelsen fullt ut ansluta sig till utredningens övervägande rörande förändringar av fusionskontrollen.

Utredningens mest kontroversiella förslag gäller möjligheten att i framtiden meddela näringsförbud för näringsidkare, som på ett flagrant sätt medverkar till att de konkurrensrättsliga ”per se-förbuden” överträtts.

Fakultetsstyrelsen har i tidigare remissvar framhållit att ett straffrättsligt sanktionssystem borde övervägas och att betydande invändningar kan riktas mot tidigare utredningsförslags komplicerade lösningar. Fakultetsstyrelsen finner dock att införandet av ett ”administrativt” näringsförbud som sanktion vid allvarliga konkurrensöverträdelser tillgodoser de krav på ett sanktionssystem som bör uppställas. Fakultetsstyrelsen instämmer i utredningens överväganden och konkreta förslag om hur systemet bör utformas och vilka lagstiftningsförändringar som erfordras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Working paper
publication status
unpublished
subject
keywords
svensk konkurrenslag, kriminalisering, näringsförbud, civilrätt, private law
language
Swedish
LU publication?
yes
id
ebe198d4-9b58-486b-b983-02c681ee7d85 (old id 4023099)
date added to LUP
2016-04-04 13:07:50
date last changed
2018-11-21 21:12:22
@misc{ebe198d4-9b58-486b-b983-02c681ee7d85,
 abstract   = {Fakultetsstyrelsen noterar att utredningen genomgående anpassar sina förslag till den EG-rättsliga utvecklingen och instämmer i de strukturella förändringar av konkurrenslagen, som utredningen föreslår. Vidare noterar fakultetsstyrelsen att utredningens processuella förslag är anpassade för att klara de grundläggande rättighetskrav som kan ställas. Fakultetsstyrelsen kan genomgående ansluta sig till utredningens överväganden och förslag i dessa avseenden. Likaså kan fakultetsstyrelsen fullt ut ansluta sig till utredningens övervägande rörande förändringar av fusionskontrollen. <br/><br>
Utredningens mest kontroversiella förslag gäller möjligheten att i framtiden meddela näringsförbud för näringsidkare, som på ett flagrant sätt medverkar till att de konkurrensrättsliga ”per se-förbuden” överträtts. <br/><br>
Fakultetsstyrelsen har i tidigare remissvar framhållit att ett straffrättsligt sanktionssystem borde övervägas och att betydande invändningar kan riktas mot tidigare utredningsförslags komplicerade lösningar. Fakultetsstyrelsen finner dock att införandet av ett ”administrativt” näringsförbud som sanktion vid allvarliga konkurrensöverträdelser tillgodoser de krav på ett sanktionssystem som bör uppställas. Fakultetsstyrelsen instämmer i utredningens överväganden och konkreta förslag om hur systemet bör utformas och vilka lagstiftningsförändringar som erfordras.},
 author    = {Lidgard, Hans Henrik},
 language   = {swe},
 note     = {Working Paper},
 title    = {Remissvar: Betänkande SOU 2006:99 - En ny konkurrenslag},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/6057627/4023100.pdf},
 year     = {2007},
}