Advanced

Rättssäker konkurrensprocess

Lidgard, Hans Henrik LU (2013) Conference, Europarättslig förening, seminarium i anledning av Festskrift till Pernilla Lindh
Abstract (Swedish)
Konkurrensrättsprocessen är inte rimlig. Kommissionen har för stor makt och domstolarnas begräsade överprövning är inte tillräcklig. Påföljderna är att betrakta som straffrättsliga. Tilltron till myndigheters agerande förhindrar en pseudostraffrättslig process. Det är orimligt att skapa ett administrativt/straffrättsligt ”light” förfarande. Krav måste ställas på separation av makt mellan organ och på att sanktionssystem uppfyller legalitetskrav.

Artikel 6 i Europakonventionen förutsätter en full och balanserad prövning av tekniska och ekonomiska sakförhållanden. Det är viktigt att företagen inte känner sig rättslösa eller utsatta för en skenprocess där deras talan avvisas utan att argumenten blir prövade mot rimliga standarder.... (More)
Konkurrensrättsprocessen är inte rimlig. Kommissionen har för stor makt och domstolarnas begräsade överprövning är inte tillräcklig. Påföljderna är att betrakta som straffrättsliga. Tilltron till myndigheters agerande förhindrar en pseudostraffrättslig process. Det är orimligt att skapa ett administrativt/straffrättsligt ”light” förfarande. Krav måste ställas på separation av makt mellan organ och på att sanktionssystem uppfyller legalitetskrav.

Artikel 6 i Europakonventionen förutsätter en full och balanserad prövning av tekniska och ekonomiska sakförhållanden. Det är viktigt att företagen inte känner sig rättslösa eller utsatta för en skenprocess där deras talan avvisas utan att argumenten blir prövade mot rimliga standarder. Invändningarna urholkar tilltron till konkurrensrätten. Problemen kan inte lösas av kommissionen eller unionsdomstolarna. Det kanske är dags att revidera de grundläggande rättsakterna? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Contribution to conference
publication status
unpublished
subject
keywords
rättssäkerhet, process, EU, konkurrens, EU law, EU-rätt, överklagandeprocedur, civilrätt, private law
conference name
Conference, Europarättslig förening, seminarium i anledning av Festskrift till Pernilla Lindh
language
Swedish
LU publication?
yes
id
830697c5-763c-4cd3-a54b-4246caa398f0 (old id 4023588)
date added to LUP
2013-09-17 13:18:58
date last changed
2018-05-29 11:55:02
@misc{830697c5-763c-4cd3-a54b-4246caa398f0,
 abstract   = {Konkurrensrättsprocessen är inte rimlig. Kommissionen har för stor makt och domstolarnas begräsade överprövning är inte tillräcklig. Påföljderna är att betrakta som straffrättsliga. Tilltron till myndigheters agerande förhindrar en pseudostraffrättslig process. Det är orimligt att skapa ett administrativt/straffrättsligt ”light” förfarande. Krav måste ställas på separation av makt mellan organ och på att sanktionssystem uppfyller legalitetskrav. <br/><br>
Artikel 6 i Europakonventionen förutsätter en full och balanserad prövning av tekniska och ekonomiska sakförhållanden. Det är viktigt att företagen inte känner sig rättslösa eller utsatta för en skenprocess där deras talan avvisas utan att argumenten blir prövade mot rimliga standarder. Invändningarna urholkar tilltron till konkurrensrätten. Problemen kan inte lösas av kommissionen eller unionsdomstolarna. Det kanske är dags att revidera de grundläggande rättsakterna?},
 author    = {Lidgard, Hans Henrik},
 keyword   = {rättssäkerhet,process,EU,konkurrens,EU law,EU-rätt,överklagandeprocedur,civilrätt,private law},
 language   = {swe},
 title    = {Rättssäker konkurrensprocess},
 year     = {2013},
}