Advanced

Resistant pneumococci and use of antibiotics

Melander, Eva LU (2000)
Abstract
Pneumococcal resistance to antibiotics has become a worldwide problem. The rapid increase in frequency seems to be caused by intercontinental spread of a few resistant clones. Resistance to antibiotics in pneumococci has reduced the therapeutic arsenal for common respiratory tract infections as well as for invasive infections. Problems of specific clinical concern are meningitis due to penicillin-resistant strains, and otitis media due to multiply resistant strains, often resistant to all currently available classes of oral antimicrobial drugs. Sweden has for years reported low frequencies of penicillin non-susceptible pneumococci (PNSP), but in the southernmost county, Malmöhus, the rates increased during the late 1980s, to about 10% in... (More)
Pneumococcal resistance to antibiotics has become a worldwide problem. The rapid increase in frequency seems to be caused by intercontinental spread of a few resistant clones. Resistance to antibiotics in pneumococci has reduced the therapeutic arsenal for common respiratory tract infections as well as for invasive infections. Problems of specific clinical concern are meningitis due to penicillin-resistant strains, and otitis media due to multiply resistant strains, often resistant to all currently available classes of oral antimicrobial drugs. Sweden has for years reported low frequencies of penicillin non-susceptible pneumococci (PNSP), but in the southernmost county, Malmöhus, the rates increased during the late 1980s, to about 10% in 1992. This county has also for long had the highest utilisation of antibiotics among the Swedish counties, especially of macrolides and broadspectrum antibiotics.· A continuous spread of serogroup 9 PNSP from municipality to municipality within Malmöhus county was found, and DNA fingerprinting with PCR strongly suggested that these strains belonged to the same clone, 9V.· The main factor influencing the duration of nasopharyngeal carriage of PNSP seems to be the age at which the pneumococcal strain is acquired; the younger the age at acquisition, the longer the carriage.· In a day care centre study, the PNSP carriers had higher antibiotic consumption, were younger and more often boys than the non-carriers. When adjusting for age, gender, and day care centre attended, recent consumption of co-trimoxazole emerged as an independent risk factor for PNSP carriage.· The utilisation of antibiotics at the community level is highly correlated to the frequency of PNSP in the community. The utilisation of macrolides, cephalosporins, amoxicillin and co-trimoxazole also correlated to the frequency of PNSP. Utilisation of penicillin V seems to have the least ecological impact.· The Audit Project Odense Model of medical audit appears to be a valuable method for influencing physicians' prescribing of antibiotics for respiratory tract infections in general practice.A continuum of the emergence and spread of antibiotic-resistant pneumococci would lead not only to increased morbidity and mortality but also to increased costs of medical care, as has already been seen. To maintain the favourable situation with low rates of PNSP still current in Sweden, the aim must be to restrict the utilisation of antibiotics (without compromising patient care), especially for pre-school children, as they are the most frequent PNSP carriers. It seems important to influence both physicians and the public to reach a general understanding of the problem of antibiotic resistance. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Antibiotikaresistens hos pneumokocker har utvecklats till ett problem i hela världen. Interkontinental spridning av ett fåtal resistenta kloner verkar stå för den snabba ökningen av förekomsten av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP). Förekomst av PNSP har reducerat behandlingsalternativen för såväl vanliga luftvägsinfektioner som invasiva infektioner. Specifika problem av klinisk betydelse är behandling av hjärnhinneinflammation orsakad av penicillin-resistenta stammar och akut öroninflammation orsakad av multiresistenta stammar, ofta resistenta mot samtliga befintliga perorala antibiotika. Fortsatt selektion och spridning av antibiotika-resistenta pneumokocker skulle inte... (More)
Popular Abstract in Swedish

Antibiotikaresistens hos pneumokocker har utvecklats till ett problem i hela världen. Interkontinental spridning av ett fåtal resistenta kloner verkar stå för den snabba ökningen av förekomsten av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP). Förekomst av PNSP har reducerat behandlingsalternativen för såväl vanliga luftvägsinfektioner som invasiva infektioner. Specifika problem av klinisk betydelse är behandling av hjärnhinneinflammation orsakad av penicillin-resistenta stammar och akut öroninflammation orsakad av multiresistenta stammar, ofta resistenta mot samtliga befintliga perorala antibiotika. Fortsatt selektion och spridning av antibiotika-resistenta pneumokocker skulle inte enbart leda till ökad sjuklighet och dödlighet, utan också till ökade sjukvårdskostnader, vilket redan har rapporterats från tex Spanien och Island. Sverige har sedan länge rapporterat låga frekvenser av PNSP, men i Malmöhus län ökade frekvensen under slutet av 1980-talet, och nådde upp till 10% 1992. Malmöhus län har också sedan länge haft den högsta antibiotika-användningen bland de svenska länen, särskilt av makrolider och bredspektrumantibiotika.Som ett led i ett samhällsbaserat interventionsprojekt i Malmöhus län, i ett försök att begränsa spridningen av PNSP, har alla patienter med en PNSP-positiv odling registrerats sedan januari 1995. Detta möjliggjorde en detaljerad beskrivning av den geografiska spridningen från kommun till kommun av den dominerande PNSP-klonen, serotyp 9V (delarbete I). I de flesta kommuner kom och försvann serotyp 9V-klonen inom några månader. Då klonen uppträdde för första gången i en kommun, pågick oftast spridning i grannkommunen.Låg ålder är sannolikt den viktigaste faktorn för PNSP-bärarskap i näsa och svalg; yngre barn är oftare bärare än äldre (delarbete III). Låg ålder verkar också vara den viktigaste faktorn för hur länge bärarskapet varar; ju yngre individen är då den penicillin-resistenta pneumokocken förvärvas, desto längre blir bärarskapet (delarbete II).Omfattningen av den humana antibiotika-användningen tycks ha stor betydelse för selektion och spridning av PNSP. Den individuella antibiotika-användningen har betydelse för bärarskapsfrekvensen av PNSP (delarbete III), men denna avhandling tyder även på att barns antibiotika-användning på samhällsnivå är starkt korrelerad till frekvensen PNSP i samhället (delarbete IV). För att bibehålla den gynnsamma situationen med låg förekomst av PNSP i Sverige, måste målsättningen vara att (utan att riskera patientens hälsa) minska antibiotika-användningen, särskilt till barn i förskoleålder eftersom det framförallt är de som är PNSP-bärare. Det är angeläget att påverka både läkare och allmänhet för att få en allmän förståelse av att ökad bakteriell resistens utgör ett hot mot både individ och samhälle. De negativa effekterna av enskilda antibiotikagrupper är mera svårbedömda, men data från denna avhandling antyder att användningen av makrolider och bredspektrumantibiotika har större ekologisk påverkan på PNSP-frekvensen än användningen av V-penicillin (delarbete IV). Eftersom V-penicillin är det rekommenderade och också oftast förskrivna förstahandsmedlet vid luftvägsinfektioner hos barn och vuxna i Sverige, kan detta vara en möjlig förklaring till de internationellt sett låga PNSP-frekvenserna i Sverige.Antibiotika-användningen hos barn varierade kraftigt mellan de olika kommunerna i Malmöhus län (delarbete IV). I kommuner med hög total användning användes makrolider och bredspektrumantibiotika i större utsträckning. Beslutet att förskriva antibiotika tycks alltså påverkas av icke-medicinska faktorer. Försök att påverka läkares förskrivning av antibiotika har gjorts med viss framgång. Audit projekt Odense modellen verkar vara en bra modell för detta ändamål (delarbete V). (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Sigurdsson, Johann A, Department of Family Medicine, University of Iceland, Reykjavik, Iceland
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
bakteriologi, Mikrobiologi, mycology, virology, streptococcus pneumoniae, Antibiotics, drug resistance, bacteriology, Microbiology, virologi, mykologi
pages
115 pages
publisher
Department of Community Medicine, Malmö University Hospital
defense location
"Lilla Aulan", Medicinskt Forskningscentrum (Medical Research Centre), Entrance 59, Malmö University Hospital, Malmö
defense date
2000-05-25 09:00:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUMED/MESO--1022--SE
ISBN
91-628-4163-7
language
English
LU publication?
yes
id
8a790a22-c758-4767-9921-cb84b6a563cb (old id 40555)
date added to LUP
2016-04-04 09:57:07
date last changed
2018-11-21 20:55:49
@phdthesis{8a790a22-c758-4767-9921-cb84b6a563cb,
 abstract   = {Pneumococcal resistance to antibiotics has become a worldwide problem. The rapid increase in frequency seems to be caused by intercontinental spread of a few resistant clones. Resistance to antibiotics in pneumococci has reduced the therapeutic arsenal for common respiratory tract infections as well as for invasive infections. Problems of specific clinical concern are meningitis due to penicillin-resistant strains, and otitis media due to multiply resistant strains, often resistant to all currently available classes of oral antimicrobial drugs. Sweden has for years reported low frequencies of penicillin non-susceptible pneumococci (PNSP), but in the southernmost county, Malmöhus, the rates increased during the late 1980s, to about 10% in 1992. This county has also for long had the highest utilisation of antibiotics among the Swedish counties, especially of macrolides and broadspectrum antibiotics.<br/><br>
<br/><br>
· A continuous spread of serogroup 9 PNSP from municipality to municipality within Malmöhus county was found, and DNA fingerprinting with PCR strongly suggested that these strains belonged to the same clone, 9V.<br/><br>
<br/><br>
· The main factor influencing the duration of nasopharyngeal carriage of PNSP seems to be the age at which the pneumococcal strain is acquired; the younger the age at acquisition, the longer the carriage.<br/><br>
<br/><br>
· In a day care centre study, the PNSP carriers had higher antibiotic consumption, were younger and more often boys than the non-carriers. When adjusting for age, gender, and day care centre attended, recent consumption of co-trimoxazole emerged as an independent risk factor for PNSP carriage.<br/><br>
<br/><br>
· The utilisation of antibiotics at the community level is highly correlated to the frequency of PNSP in the community. The utilisation of macrolides, cephalosporins, amoxicillin and co-trimoxazole also correlated to the frequency of PNSP. Utilisation of penicillin V seems to have the least ecological impact.<br/><br>
<br/><br>
· The Audit Project Odense Model of medical audit appears to be a valuable method for influencing physicians' prescribing of antibiotics for respiratory tract infections in general practice.<br/><br>
<br/><br>
A continuum of the emergence and spread of antibiotic-resistant pneumococci would lead not only to increased morbidity and mortality but also to increased costs of medical care, as has already been seen. To maintain the favourable situation with low rates of PNSP still current in Sweden, the aim must be to restrict the utilisation of antibiotics (without compromising patient care), especially for pre-school children, as they are the most frequent PNSP carriers. It seems important to influence both physicians and the public to reach a general understanding of the problem of antibiotic resistance.},
 author    = {Melander, Eva},
 isbn     = {91-628-4163-7},
 language   = {eng},
 publisher  = {Department of Community Medicine, Malmö University Hospital},
 school    = {Lund University},
 title    = {Resistant pneumococci and use of antibiotics},
 year     = {2000},
}