Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Supply Chain Integration through Performance Measurement

Holmberg, Stefan LU (2000)
Abstract
This Ph.D. thesis is about how the design of measurement systems may influence-or even drive-the integration of firms in supply chains, and is based on research presented in my licentiate thesisR. The research aims at providing a conceptual framework for designing measurement systems in supply chains, and at supporting firms in their quest for ways of developing closer relationships with suppliers and customers in supply chains.Based on a post-positivistic paradigm, a case study research strategy including three cases was deployed to collect empirical data. The theoretical framework relies on systems thinking and inter-organisational relationship building theory, which are used to expand the concept of measurement... (More)
This Ph.D. thesis is about how the design of measurement systems may influence-or even drive-the integration of firms in supply chains, and is based on research presented in my licentiate thesisR. The research aims at providing a conceptual framework for designing measurement systems in supply chains, and at supporting firms in their quest for ways of developing closer relationships with suppliers and customers in supply chains.Based on a post-positivistic paradigm, a case study research strategy including three cases was deployed to collect empirical data. The theoretical framework relies on systems thinking and inter-organisational relationship building theory, which are used to expand the concept of measurement systems from single firms to supply chains. Research on measurement system design contributes to the refining of a conceptual model of a measurement system, including a performance model, performance metrics, and measurement methods.The research suggests that many of the problems firms experience today are the result of insufficiently developed systems thinking. In other words, firms consider their own results more important than those of the supply chain. By expanding the scope of measurements beyond the borders of a single firm to encompass a larger-but limited-number of actors, measurement activities may contribute to the integration of supply chains. In contrast with firms working at arm's length distance, the research shows that firms engaged in close collaborative relationships include joint measurements as an integral part of maintaining or developing relationships. Those firms deploy mutual assessment of performance to ensure that shared processes are not sub-optimised.Firms are recommended to define a performance model, which means to reveal the business logic of the supply chain, and define the scope, structure and level of integration between actors, before defining specific metrics and measurement methods. The research also suggests that measurements at the supply chain level contribute to identifying and changing substandard supply chain structures, which implicitly means that it might be more important to think of how performance is measured than exactly what is being measured. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Företag som idag är verksamma inom tillverkning och handel möter en allt hårdare konkurrens, vilket bland annat kan förklaras av att förändringar sker i allt snabbare takt, produktlivscykler blir allt kortare, samt att konkurrensen från leverantörer på avlägsna marknader blir allt mer påtaglig. Flera av dessa förändringsprocesser är på något sätt kopplade till utvecklingen inom teknologi och kommunikation.Allt fler företag reagerar på dessa förändrade villkor genom att försöka utveckla närmare samarbete med leverantörer och kunder och formera s.k. försörjningskedjor (supply chains). Litteraturen ger dock att få företag har lyckats med detta. Vidare ger litteraturen inga... (More)
Popular Abstract in Swedish

Företag som idag är verksamma inom tillverkning och handel möter en allt hårdare konkurrens, vilket bland annat kan förklaras av att förändringar sker i allt snabbare takt, produktlivscykler blir allt kortare, samt att konkurrensen från leverantörer på avlägsna marknader blir allt mer påtaglig. Flera av dessa förändringsprocesser är på något sätt kopplade till utvecklingen inom teknologi och kommunikation.Allt fler företag reagerar på dessa förändrade villkor genom att försöka utveckla närmare samarbete med leverantörer och kunder och formera s.k. försörjningskedjor (supply chains). Litteraturen ger dock att få företag har lyckats med detta. Vidare ger litteraturen inga exempel på företag som lyckats införa mätsystem som omfattar mer än två organisationer. Denna avhandlingen handlar om hur företag med hjälp av klokt utformade system för mätning och återkoppling av information om prestanda från försörjningskedjans olika delar påverkar deras möjligheter att etablera eller bibehålla ett nära samarbete dem emellan.Studien som i huvudsak är kvalitativ och bygger på ett systemsynsätt omfattar tre olika fallstudier. Två av dessa har genomförts i en försörjningskedja ledd av IKEA, omfattande flera olika organisationer och funktionella enheter, ingår i studien. Den tredje fallstudien har genomförts vid ett stort USA-baserat företag inom dagligvaruhandeln. Ungefär 50 intervjuer har genomförts och bidragit med empirisk data, vilka kompletterats med insamling av dokument av olika slag.Studien visar bland annat följande:- En grundläggande svaghet i många av dagens mätsystem är att de ej förmått vidga systemgränserna till att omfatta hela det nya systemet som utgörs av försörjningskedjan. Detta visar på ett otillräckligt utvecklat systemtänkande. Genom att tillämpa systemtänkande kan flera av dessa svagheter reduceras eller elimineras.- Mätsystemens utbredning i försörjningskedjor är mycket begränsad. En konsekvens av detta är att företag som önskar utveckla samarbete i försörjningskedjor måste vidga sina nuvarande mätsystem för att kunna stödja samarbetet i nämnda försörjningskedjor.- Företag med långt utvecklat samarbete med leverantörer eller kunder, utnyttjade aktivt mätsystem för att öppet utvärdera sina insatser. Användandet av gemensamt definierade mätsystem antas ha en positiv inverkan på deras vilja att bibehålla eller utveckla samarbetet.Ett viktigt budskap i avhandlingen är att det är den underliggande strukturen i ett system, t.ex. en försörjningskedja, som avgör resultatet. Exempelvis påverkar antalet lager, deras geografiska placering, det sortiment som lagerhålls i dessa, samt rådande policy för orderhantering hur väl företaget i fråga skall lyckas att tillfredsställa sina kunders behov. Mätningar på försörjningskedjenivå bör därför inriktas mot att påverka dessa strukturer.Genom att beskriva sambandet mellan strategiska mål och operativa aktiviteter och kommunicera detta längs försörjningskedjan kan företag öka sina chanser att realisera sin strategi. Rekommendationer ges till praktiker i fråga om utformning av mätsystem i försörjningskedjor genom att identifiera tre viktiga områden som bör behandlas.(1) Performance models. Innebär att identifiera och gör explicit den logik som styr verksamheten på en övergripande nivå, att definiera den del av försörjningskedjan som skall omfattas av mätningen, att beskriv hur kedjans olika delar hänger samman, samt att välja hur integrerade dessa kopplingar skall vara.(2) Mått. Välj ut lämpliga mått som sträcker sig över den definierade kedjan.(3) Mätmetoder. Utforma hur själva mätningen skall gå till. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Speh, Thomas, Miami University, Ohio, USA
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Produktionsteknik, integration, supply chain, Production technology, performance measurement system, Teknik, Technological sciences
pages
310 pages
publisher
Department of Design Sciences, Faculty of Engineering, Lund University
defense location
Room M:E
defense date
2000-12-18 13:15:00
ISBN
91-628-4562-4
language
English
LU publication?
yes
id
c7a3e652-a7c8-4185-976b-e5b46999edbe (old id 41162)
date added to LUP
2016-04-04 10:19:38
date last changed
2018-11-21 20:58:07
@phdthesis{c7a3e652-a7c8-4185-976b-e5b46999edbe,
 abstract   = {{This Ph.D. thesis is about how the design of measurement systems may influence-or even drive-the integration of firms in supply chains, and is based on research presented in my licentiate thesisR. The research aims at providing a conceptual framework for designing measurement systems in supply chains, and at supporting firms in their quest for ways of developing closer relationships with suppliers and customers in supply chains.<br/><br>
<br/><br>
Based on a post-positivistic paradigm, a case study research strategy including three cases was deployed to collect empirical data. The theoretical framework relies on systems thinking and inter-organisational relationship building theory, which are used to expand the concept of measurement systems from single firms to supply chains. Research on measurement system design contributes to the refining of a conceptual model of a measurement system, including a performance model, performance metrics, and measurement methods.<br/><br>
<br/><br>
The research suggests that many of the problems firms experience today are the result of insufficiently developed systems thinking. In other words, firms consider their own results more important than those of the supply chain. By expanding the scope of measurements beyond the borders of a single firm to encompass a larger-but limited-number of actors, measurement activities may contribute to the integration of supply chains. In contrast with firms working at arm's length distance, the research shows that firms engaged in close collaborative relationships include joint measurements as an integral part of maintaining or developing relationships. Those firms deploy mutual assessment of performance to ensure that shared processes are not sub-optimised.<br/><br>
<br/><br>
Firms are recommended to define a performance model, which means to reveal the business logic of the supply chain, and define the scope, structure and level of integration between actors, before defining specific metrics and measurement methods. The research also suggests that measurements at the supply chain level contribute to identifying and changing substandard supply chain structures, which implicitly means that it might be more important to think of how performance is measured than exactly what is being measured.}},
 author    = {{Holmberg, Stefan}},
 isbn     = {{91-628-4562-4}},
 keywords   = {{Produktionsteknik; integration; supply chain; Production technology; performance measurement system; Teknik; Technological sciences}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{Department of Design Sciences, Faculty of Engineering, Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Supply Chain Integration through Performance Measurement}},
 year     = {{2000}},
}