Advanced

Förtrollande riter i det offentliga rummet : hur designas den lyckade individen?

Hornborg, Anne-Christine LU (2016) In Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier 65(1). p.23-52
Abstract (Swedish)
Denna artikel diskuterar en ny form av snabbt expanderande praktiker från tidigt 2000-tal och som erbjuds av privata företag eller entreprenörer (lekmannaterapeuter). I fokus står självförverkligande och helande. Jag har med hjälp av verktyg från Ritual Studies valt att analysera dessa praktiker som en form av individ-centrerade riter som designas för att lindra smärta och lågt självförtroende för att bygga nya positiva visioner för individen eller grupper av människor på arbetsplatser

Riterna är inte designade enbart för privat bruk utan vänder sig även till offentliga institutioner som köper in dessa som t.ex. stressbearbetning (t.ex. mindfulness) eller för att öka den anställdes kreativitet och kapacitet (coaching). Frågor som... (More)
Denna artikel diskuterar en ny form av snabbt expanderande praktiker från tidigt 2000-tal och som erbjuds av privata företag eller entreprenörer (lekmannaterapeuter). I fokus står självförverkligande och helande. Jag har med hjälp av verktyg från Ritual Studies valt att analysera dessa praktiker som en form av individ-centrerade riter som designas för att lindra smärta och lågt självförtroende för att bygga nya positiva visioner för individen eller grupper av människor på arbetsplatser

Riterna är inte designade enbart för privat bruk utan vänder sig även till offentliga institutioner som köper in dessa som t.ex. stressbearbetning (t.ex. mindfulness) eller för att öka den anställdes kreativitet och kapacitet (coaching). Frågor som artikeln väcker är: Hur reflekterar dessa riter samhällsstrukturer? Hur designas de för att upplevas som naturliga sätt av deltagarna att få terapeutiskt helande eller bättre självförtroende? Vilka visioner och mål byggs in och kommuniceras till samhället och individen? (Less)
Abstract
This article discusses a new form of practices which are offered by private companies or entrepreneurs (layman therapists) whose practices focusing on self-development and healing rapidly expanded in the early 2000s in Sweden. I have chosen to analyze these practices from a Ritual Studies perspective as individual-centered rites designed to remedy ill health and low self-esteem and to build new, positive visions for individuals or groups of people at places of work.
The targets for these rites are not only private individuals but also public establishments, who buy these and similar practices as means of stress reduction (e.g., mindfulness) or to increase personal capacity (e.g., coaching). Questions raised include: How do these rites... (More)
This article discusses a new form of practices which are offered by private companies or entrepreneurs (layman therapists) whose practices focusing on self-development and healing rapidly expanded in the early 2000s in Sweden. I have chosen to analyze these practices from a Ritual Studies perspective as individual-centered rites designed to remedy ill health and low self-esteem and to build new, positive visions for individuals or groups of people at places of work.
The targets for these rites are not only private individuals but also public establishments, who buy these and similar practices as means of stress reduction (e.g., mindfulness) or to increase personal capacity (e.g., coaching). Questions raised include: How do these rites reflect the structure of society? How are practices designed to be experienced as natural means for the participants to achieve therapeutic healing and better confidence? What are the visions and goals that are implicitly built into the practices and communicated to society and the individual? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Contribution to journal
publication status
published
subject
keywords
helande riter, Ritual Studies, mindfulness, coaching
in
Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier
volume
65
issue
1
pages
18 pages
publisher
Københavns Universitet, Institut for religionshistorie ; Religionshistorisk Forening
ISSN
0108-4453
language
Swedish
LU publication?
yes
id
411a8a5e-2362-43e6-8ddc-6f2b12a7322c
date added to LUP
2016-08-05 10:06:45
date last changed
2018-11-21 21:25:04
@article{411a8a5e-2362-43e6-8ddc-6f2b12a7322c,
 abstract   = {This article discusses a new form of practices which are offered by private companies or entrepreneurs (layman therapists) whose practices focusing on self-development and healing rapidly expanded in the early 2000s in Sweden. I have chosen to analyze these practices from a Ritual Studies perspective as individual-centered rites designed to remedy ill health and low self-esteem and to build new, positive visions for individuals or groups of people at places of work. <br/>The targets for these rites are not only private individuals but also public establishments, who buy these and similar practices as means of stress reduction (e.g., mindfulness) or to increase personal capacity (e.g., coaching). Questions raised include: How do these rites reflect the structure of society? How are practices designed to be experienced as natural means for the participants to achieve therapeutic healing and better confidence? What are the visions and goals that are implicitly built into the practices and communicated to society and the individual? },
 author    = {Hornborg, Anne-Christine},
 issn     = {0108-4453},
 keyword   = {helande riter,Ritual Studies,mindfulness,coaching},
 language   = {swe},
 number    = {1},
 pages    = {23--52},
 publisher  = {Københavns Universitet, Institut for religionshistorie ; Religionshistorisk Forening},
 series    = {Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier},
 title    = {Förtrollande riter i det offentliga rummet : hur designas den lyckade individen?},
 volume    = {65},
 year     = {2016},
}