Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Perioperative regimens for patients undergoing elective hip or knee arthroplasties.

Harsten, Andreas LU (2014) In Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2014:1.
Abstract
Background: Elective knee and hip arthroplasty are common surgical procedures. Improved anaesthetic and nutritional care has the potential of increasing patient satisfaction and reducing length of hospital stay (LOS).

The overall aim of this thesis was to evaluate the effect of perioperative nutrition and different anaesthetic techniques on per- and postoperative outcome after elective total hip (THA) or total knee arthroplasties (TKA).

Methods: In this thesis prospective, randomized trials were performed in 358 patients.

Results: Patients undergoing THA received an oral carbohydrate or placebo drink in a randomized controlled trial 90 min before and 120 min after surgery. The treatment resulted in less hunger... (More)
Background: Elective knee and hip arthroplasty are common surgical procedures. Improved anaesthetic and nutritional care has the potential of increasing patient satisfaction and reducing length of hospital stay (LOS).

The overall aim of this thesis was to evaluate the effect of perioperative nutrition and different anaesthetic techniques on per- and postoperative outcome after elective total hip (THA) or total knee arthroplasties (TKA).

Methods: In this thesis prospective, randomized trials were performed in 358 patients.

Results: Patients undergoing THA received an oral carbohydrate or placebo drink in a randomized controlled trial 90 min before and 120 min after surgery. The treatment resulted in less hunger and nausea and reduced pain compared with placebo. When intrathecal anaesthesia (ITA) and traditional intra- and postoperative care was compared with general anaesthesia (GA) combined with accelerated postoperative care for TKA the LOS was reduced without adversely affecting pain or total satisfaction. TKA patients given identical perioperative treatment were randomized to either ITA or GA and GA resulted in shorter LOS, less nausea, vomiting and dizziness. GA patients also required less postoperative analgesics and had lower pain scores. Patients receiving ITA indicated that they would like to change their method of anaesthesia in the event of a subsequent operation. THA patients receiving either ITA or GA resulted in similar findings as in the TKA-study In conclusion, this thesis shows that perioperative carbohydrate administration has a limited beneficial effect on THA patients. Accelerated postoperative care and GA has favourable recovery effects when compared with ITA and traditional postoperative care. When GA was compared with ITA in a Fast-Track set-up, GA resulted in a more favourable recovery profile for patients undergoing THA or TKA. Both TKA and THA patients preferred GA in case of a future operation. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Osteoartros (populärt kallat utsliten led) är ett vanligt tillstånd i höft- och knäled. Smärta, stelhet och minskade möjligheter att röra sig fritt är vanliga symtom. Att byta ut leden helt vid en operation är ett effektivt sätt att lindra patienternas besvär. Dessa operationer är vanliga i hela västvärlden och prognoser tyder på en tilltagande tendens i det årliga antalet operationer av detta slag. Traditionellt har dessa operationer genomförts med patienterna fastande, minst från och med midnatt före operationen. Likaledes har den dominerande tekniken för att erhålla en smärtfri operation varit att ge patienterna en ryggbedövning.

Vi har undersökt om det innebär några fördelar för... (More)
Popular Abstract in Swedish

Osteoartros (populärt kallat utsliten led) är ett vanligt tillstånd i höft- och knäled. Smärta, stelhet och minskade möjligheter att röra sig fritt är vanliga symtom. Att byta ut leden helt vid en operation är ett effektivt sätt att lindra patienternas besvär. Dessa operationer är vanliga i hela västvärlden och prognoser tyder på en tilltagande tendens i det årliga antalet operationer av detta slag. Traditionellt har dessa operationer genomförts med patienterna fastande, minst från och med midnatt före operationen. Likaledes har den dominerande tekniken för att erhålla en smärtfri operation varit att ge patienterna en ryggbedövning.

Vi har undersökt om det innebär några fördelar för patienterna som genomgår byte av höftleden att erhålla näringsdryck kort tid före operationsstart och igen direkt efter avslutad operation (studie I). Resultaten visade vissa förbättringar men dessa var av kliniskt tveksam betydelse.

Vi har också jämfört ett äldre, traditionellt sätt att sköta patienterna med bl.a. ryggbedövning, kateter i urinblåsan, sen mobilisering och avsnörande förband kring låret på de patienter som fick sin knäled bytt med narkos, utan kateter i urinblåsan, avsnörande bandage eller tidig mobilisering. Fynden från denna studie (studie II) visade gynnsamma resultat med den nyare tekniken avseende bl.a. sjukhusvistelsens längd.

I studie III ingick patienter som fick sin knäled bytt. Alla patienter erhöll samma vård med undantag av att hälften av patienterna fick ryggbedövning och hälften fick narkos. Vi fann att smärta, sjukhusvistelsens längd, illamående och kräkningar, yrsel, förbrukning av smärtlindrande medel samtliga visade på bättre resultat hos dem som fick narkos. Dessutom visade det sig att om patienterna, i händelse av en ytterligare operation själva fick välja så önskade fler patienter att få narkos istället för ryggbedövning .

I den sista studien (studie IV), som utfördes på patienter som genomgick byte av höftleden, jämfördes ryggbedövning och narkos på ovanstående sätt (studie III). Resultaten var likartade med studie III med den skillnaden att förbrukningen av smärtlindrande medicin efter operationen var identisk oavsett om patienterna fick narkos eller ryggbedövning.

Sammanfattningsvis visar resultaten av studierna som ingår i denna avhandling att näringsdryck omedelbart före och efter höftledsbyte resulterar i måttliga förbättringar för patienten. Att snabbt komma på benen och att undvika kateter i urinblåsan samt avsnörande förband på låret är gynnsamt för patienter som ska byta sin knäled. Att byta höft eller knäled i narkos istället för med ryggbedövning medför bättre komfort och kortare vårdtid för patienter som ska byta sin höft- eller knäled. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Prof Wattwil, Magnus, Dept Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, Örebro University and Örebro University Hospital
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Anaesthetic techniques, dietary carbohydrates, length of hospital stay, total knee arthroplasty, total hip arthroplasty
in
Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series
volume
2014:1
pages
115 pages
defense location
Röda Salongen, Hässleholms Kulturhus, Hässleholm
defense date
2014-02-07 13:30:00
ISSN
1652-8220
ISBN
9789187651267
language
English
LU publication?
yes
id
3ec27992-560c-4132-a724-0a88d3ebf3c3 (old id 4219916)
date added to LUP
2016-04-04 09:24:41
date last changed
2020-05-08 10:31:44
@phdthesis{3ec27992-560c-4132-a724-0a88d3ebf3c3,
 abstract   = {Background: Elective knee and hip arthroplasty are common surgical procedures. Improved anaesthetic and nutritional care has the potential of increasing patient satisfaction and reducing length of hospital stay (LOS).<br/><br>
The overall aim of this thesis was to evaluate the effect of perioperative nutrition and different anaesthetic techniques on per- and postoperative outcome after elective total hip (THA) or total knee arthroplasties (TKA).<br/><br>
Methods: In this thesis prospective, randomized trials were performed in 358 patients.<br/><br>
Results: Patients undergoing THA received an oral carbohydrate or placebo drink in a randomized controlled trial 90 min before and 120 min after surgery. The treatment resulted in less hunger and nausea and reduced pain compared with placebo. When intrathecal anaesthesia (ITA) and traditional intra- and postoperative care was compared with general anaesthesia (GA) combined with accelerated postoperative care for TKA the LOS was reduced without adversely affecting pain or total satisfaction. TKA patients given identical perioperative treatment were randomized to either ITA or GA and GA resulted in shorter LOS, less nausea, vomiting and dizziness. GA patients also required less postoperative analgesics and had lower pain scores. Patients receiving ITA indicated that they would like to change their method of anaesthesia in the event of a subsequent operation. THA patients receiving either ITA or GA resulted in similar findings as in the TKA-study In conclusion, this thesis shows that perioperative carbohydrate administration has a limited beneficial effect on THA patients. Accelerated postoperative care and GA has favourable recovery effects when compared with ITA and traditional postoperative care. When GA was compared with ITA in a Fast-Track set-up, GA resulted in a more favourable recovery profile for patients undergoing THA or TKA. Both TKA and THA patients preferred GA in case of a future operation.},
 author    = {Harsten, Andreas},
 isbn     = {9789187651267},
 issn     = {1652-8220},
 language   = {eng},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series},
 title    = {Perioperative regimens for patients undergoing elective hip or knee arthroplasties.},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/5316925/4219997.pdf},
 volume    = {2014:1},
 year     = {2014},
}