Advanced

Fartygsolyckor i Öresund - människan, människa-teknik-systemet och organisationen som risk- och säkerhetsfaktorer

Ek, Åsa LU (2000) In Sundriskserien 2006.
Abstract (Swedish)
Denna rapport är författad inom pilotprojektet ”Maritima risker i Öresundsområdet” (Sundrisk) där projektets avsikt var att genomföra en integrerad riskanalys av maritima risker i Öresundsområdet. En serie rapporter från olika discipliner har författats inom pilotprojektet.Målsättningen med delprojektet som presenteras i denna rapport var att identifiera och belysa brister i organisation och människa-tekniksystem ombord på fartyg som kan orsaka eller bidra till fartygsolyckor i Öresund. Målsättningen var vidare att påbörja utveckling av mätinstrument för att mäta säkerhetskultur i fartygsorganisationer samt att identifiera basala och tillfälliga situationsfaktorer som påverkar sjöfartens säkerhet i Öresund.

... (More)
Denna rapport är författad inom pilotprojektet ”Maritima risker i Öresundsområdet” (Sundrisk) där projektets avsikt var att genomföra en integrerad riskanalys av maritima risker i Öresundsområdet. En serie rapporter från olika discipliner har författats inom pilotprojektet.Målsättningen med delprojektet som presenteras i denna rapport var att identifiera och belysa brister i organisation och människa-tekniksystem ombord på fartyg som kan orsaka eller bidra till fartygsolyckor i Öresund. Målsättningen var vidare att påbörja utveckling av mätinstrument för att mäta säkerhetskultur i fartygsorganisationer samt att identifiera basala och tillfälliga situationsfaktorer som påverkar sjöfartens säkerhet i Öresund.De metoder som har använts i projektet är litteraturstudier inom risk- och human factors-områdena, litteraturstudier av tidigare gjorda undersökningar om arbetsförhållandena ombord på fartyg, intervjuer med yrkesgrupper inom sjöfarten, pilotstudie ombord på fartyg samt deltagande i en realistisk övning i räddningsarbete efter en simulerad fartygskollision i HH-leden i Öresund.Fallstudier av flera olyckor i Öresund där större skepp var inblandade gav exempel på otydlig ansvarsfördelning i ledningen, brister i kommunikationen ombord, besättningens utmattning och trötthet samt följder av att inte utnyttja de möjligheter som modern teknisk utrustning erbjuder.En genomgång av karakteristika för Öresund och sjöfarten där har gjorts. Som särskilda riskfaktorer i Öresund finns bl a begränsat vattendjup, starka och skiftande strömförhållanden, varierande vattenstånd samt den periodvist stora mängden fritidsbåtar som påverkar framkomligheten för större fartyg.För säkerhet torde kulturen i en organisation ha stor betydelse. Ett steg har tagits i att definiera säkerhetskultur och ta fram en metod för att mäta denna i organisationer. De egenskaper som karakteriserar en säkerhetskultur är bl a att organisationen är lärande tillika flexibel. Att organisationen är lärande inbegriper också att den är rapporterande och rättvis. Ett frågeformulär har utvecklats avsett att på ett standardiserat sätt mäta dessa med flera dimensioner av säkerhetskultur i en fartygsorganisation samt individens arbetssituation. En pilotstudie på ett fartyg i Östersjötrafik har utförts för att testa första versionen av detta frågeformulär.Resultaten från pilotstudien visade att besättningen rapporterade en speciellt god attityd till säkerhet, men att andra områden kunde vara föremål för förbättring. Frågeformuläret kan därmed bli ett instrument för proaktiva åtgärder för att öka säkerheten i en verksamhet.I vidare forskning kommer resultaten från pilotstudien att användas för framtagning av förbättrade mätverktyg. Olika systematiska studier av säkerhetskultur i Öresundsregionen och även i en vidare geografisk krets kommer att genomföras. Vi avser också göra komparativa studier där vi försöker lära av skillnader mellan olika branscher.Vidare behövs fortsatt forskning angående design av gränssnitt mellan människa och teknik. T ex bör fallstudier göras ombord på fartyg i driftsituationer angående vad som fungerar bra respektive dåligt vid hanteringen/utformningen av dessa gränssnitt speciellt i komplexa situationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Säkerhetskultur, fartygsolyckor, Öresund, Sundrisk, Lucram
in
Sundriskserien
volume
2006
pages
32 pages
publisher
LUCRAM, Lund University
report number
2006
ISSN
1404-2983
project
Sundrisk Project
language
Swedish
LU publication?
yes
id
77f59b44-cc7a-4797-9046-e5a7e56a7a30 (old id 4247484)
date added to LUP
2016-04-01 17:13:36
date last changed
2018-11-21 20:47:39
@techreport{77f59b44-cc7a-4797-9046-e5a7e56a7a30,
 abstract   = {Denna rapport är författad inom pilotprojektet ”Maritima risker i Öresundsområdet” (Sundrisk) där projektets avsikt var att genomföra en integrerad riskanalys av maritima risker i Öresundsområdet. En serie rapporter från olika discipliner har författats inom pilotprojektet.<br/><br>
<br/><br>
Målsättningen med delprojektet som presenteras i denna rapport var att identifiera och belysa brister i organisation och människa-tekniksystem ombord på fartyg som kan orsaka eller bidra till fartygsolyckor i Öresund. Målsättningen var vidare att påbörja utveckling av mätinstrument för att mäta säkerhetskultur i fartygsorganisationer samt att identifiera basala och tillfälliga situationsfaktorer som påverkar sjöfartens säkerhet i Öresund.<br/><br>
<br/><br>
De metoder som har använts i projektet är litteraturstudier inom risk- och human factors-områdena, litteraturstudier av tidigare gjorda undersökningar om arbetsförhållandena ombord på fartyg, intervjuer med yrkesgrupper inom sjöfarten, pilotstudie ombord på fartyg samt deltagande i en realistisk övning i räddningsarbete efter en simulerad fartygskollision i HH-leden i Öresund.<br/><br>
<br/><br>
Fallstudier av flera olyckor i Öresund där större skepp var inblandade gav exempel på otydlig ansvarsfördelning i ledningen, brister i kommunikationen ombord, besättningens utmattning och trötthet samt följder av att inte utnyttja de möjligheter som modern teknisk utrustning erbjuder. <br/><br>
<br/><br>
En genomgång av karakteristika för Öresund och sjöfarten där har gjorts. Som särskilda riskfaktorer i Öresund finns bl a begränsat vattendjup, starka och skiftande strömförhållanden, varierande vattenstånd samt den periodvist stora mängden fritidsbåtar som påverkar framkomligheten för större fartyg.<br/><br>
<br/><br>
För säkerhet torde kulturen i en organisation ha stor betydelse. Ett steg har tagits i att definiera säkerhetskultur och ta fram en metod för att mäta denna i organisationer. De egenskaper som karakteriserar en säkerhetskultur är bl a att organisationen är lärande tillika flexibel. Att organisationen är lärande inbegriper också att den är rapporterande och rättvis. Ett frågeformulär har utvecklats avsett att på ett standardiserat sätt mäta dessa med flera dimensioner av säkerhetskultur i en fartygsorganisation samt individens arbetssituation. En pilotstudie på ett fartyg i Östersjötrafik har utförts för att testa första versionen av detta frågeformulär.<br/><br>
<br/><br>
Resultaten från pilotstudien visade att besättningen rapporterade en speciellt god attityd till säkerhet, men att andra områden kunde vara föremål för förbättring. Frågeformuläret kan därmed bli ett instrument för proaktiva åtgärder för att öka säkerheten i en verksamhet.<br/><br>
<br/><br>
I vidare forskning kommer resultaten från pilotstudien att användas för framtagning av förbättrade mätverktyg. Olika systematiska studier av säkerhetskultur i Öresundsregionen och även i en vidare geografisk krets kommer att genomföras. Vi avser också göra komparativa studier där vi försöker lära av skillnader mellan olika branscher.<br/><br>
<br/><br>
Vidare behövs fortsatt forskning angående design av gränssnitt mellan människa och teknik. T ex bör fallstudier göras ombord på fartyg i driftsituationer angående vad som fungerar bra respektive dåligt vid hanteringen/utformningen av dessa gränssnitt speciellt i komplexa situationer.},
 author    = {Ek, Åsa},
 institution = {LUCRAM, Lund University},
 issn     = {1404-2983},
 language   = {swe},
 number    = {2006},
 series    = {Sundriskserien},
 title    = {Fartygsolyckor i Öresund - människan, människa-teknik-systemet och organisationen som risk- och säkerhetsfaktorer},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/4913568/4247573.pdf},
 volume    = {2006},
 year     = {2000},
}