Advanced

Servitut

(2012)
Abstract (Swedish)
Servitut innebär normalt att en fastighet får nyttja en annan fastighet för ett visst bestämt ändamål. I Sverige finns det ca 600 000 registrerade officialservitut i fastighetsregistret. De allra flesta bildade vid lantmäteriförrättningar. Samtidigt finns det ca 650 000 inskrivna avtalsservitut i fastighetsregistret. Som jämförelse finns det ca 3,2 miljoner fastigheter, ca 60 000 ledningsrätter och ca 90 000 gemensamhets-anläggningar. Dessutom finns det ett stort antal servitut som inte är registrerade men som ändå är gällande. Servitut är således vanligt förekommande och de påverkar fastigheters marknadsvärden i stor utsträckning. Det vanligaste är att servitut är positiva, exempelvis rätt att använda väg. Men servitut kan även vara... (More)
Servitut innebär normalt att en fastighet får nyttja en annan fastighet för ett visst bestämt ändamål. I Sverige finns det ca 600 000 registrerade officialservitut i fastighetsregistret. De allra flesta bildade vid lantmäteriförrättningar. Samtidigt finns det ca 650 000 inskrivna avtalsservitut i fastighetsregistret. Som jämförelse finns det ca 3,2 miljoner fastigheter, ca 60 000 ledningsrätter och ca 90 000 gemensamhets-anläggningar. Dessutom finns det ett stort antal servitut som inte är registrerade men som ändå är gällande. Servitut är således vanligt förekommande och de påverkar fastigheters marknadsvärden i stor utsträckning. Det vanligaste är att servitut är positiva, exempelvis rätt att använda väg. Men servitut kan även vara negativa, så som att mark inte får bebyggas.Vi strävar efter att ordna ett seminarium som ger klara och handfasta besked på frågor om tillskapande, ändring och upphävande av servitut både vid frivilliga och tvångsvisa fall. För att uppnå det syftet har vi anlitat framstående föreläsare:

o Kronofogde Anders Brattgård, Kronofogdemyndigheten, Uddevalla

o Inskrivningsjurist David Fridh, Inskrivningsmyndigheten Norrtälje

o Fastighetsrättslig expert och adj. professor Eije Sjödin, Lantmäteriet/KTH, Gävle

o Postdoktor Elsa Trolle Önnerfors, Juridicum Lund

o Universitetsadjunkt Fredrik Warnquist, Fastighetsvetenskap LTH

o Advokat Nils Larsson, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm

o Professor Ulf Jensen, Fastighetsvetenskap LTH (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
editor
Warnquist, Fredrik LU
pages
282 pages
publisher
Fastighetsvetenskap
language
Swedish
LU publication?
yes
id
d25280b8-18eb-4162-9ebf-332d54d77ce9 (old id 4248283)
date added to LUP
2014-01-14 11:13:33
date last changed
2016-04-16 10:33:38
@proceedings{d25280b8-18eb-4162-9ebf-332d54d77ce9,
 abstract   = {Servitut innebär normalt att en fastighet får nyttja en annan fastighet för ett visst bestämt ändamål. I Sverige finns det ca 600 000 registrerade officialservitut i fastighetsregistret. De allra flesta bildade vid lantmäteriförrättningar. Samtidigt finns det ca 650 000 inskrivna avtalsservitut i fastighetsregistret. Som jämförelse finns det ca 3,2 miljoner fastigheter, ca 60 000 ledningsrätter och ca 90 000 gemensamhets-anläggningar. Dessutom finns det ett stort antal servitut som inte är registrerade men som ändå är gällande. Servitut är således vanligt förekommande och de påverkar fastigheters marknadsvärden i stor utsträckning. Det vanligaste är att servitut är positiva, exempelvis rätt att använda väg. Men servitut kan även vara negativa, så som att mark inte får bebyggas.<br/><br>
<br/><br>
Vi strävar efter att ordna ett seminarium som ger klara och handfasta besked på frågor om tillskapande, ändring och upphävande av servitut både vid frivilliga och tvångsvisa fall. För att uppnå det syftet har vi anlitat framstående föreläsare:<br/><br>
o Kronofogde Anders Brattgård, Kronofogdemyndigheten, Uddevalla<br/><br>
o Inskrivningsjurist David Fridh, Inskrivningsmyndigheten Norrtälje<br/><br>
o Fastighetsrättslig expert och adj. professor Eije Sjödin, Lantmäteriet/KTH, Gävle<br/><br>
o Postdoktor Elsa Trolle Önnerfors, Juridicum Lund<br/><br>
o Universitetsadjunkt Fredrik Warnquist, Fastighetsvetenskap LTH<br/><br>
o Advokat Nils Larsson, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm<br/><br>
o Professor Ulf Jensen, Fastighetsvetenskap LTH},
 editor    = {Warnquist, Fredrik},
 language   = {swe},
 pages    = {282},
 publisher  = {Fastighetsvetenskap},
 title    = {Servitut},
 year     = {2012},
}